AKTUALNOŚCI

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, ul. Topolowa 6 ogłasza KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH Cel konkursu: Kultywowanie wśród dzieci i dorosłych tradycji wykonywania szopek Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa Przekazywanie zwyczajów bożonarodzeniowych z regionu kujawsko-pomorskiego Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, a także dorosłych oraz uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu: Szopkę należy wykonać własnoręcznie. Technikę i zestaw wybierze samodzielnie każda rodzina. Koniecznie należy uwzględnić wyraźnie elementy tradycji Bożego Narodzenia. Warunki konkursu: Przedmiotem konkursu jest wykonanie rodzinnej szopki. Konstrukcja szopki powinna być stabilna
Konkursowe prace należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imiona i
nazwisko rodziny , dokładny adres zamieszkania, kontakt e-mail, lub
telefon, informacje na temat szopki -materiały użyte do przygotowania
szopki, oraz jej wymiary( długość, szerokość) W przypadku zgłoszenia szopki o szerokości/ długości podstawy powyżej 1 m , organizator prosi o kontakt telefoniczny. Uczestnicy wypełniają kartę zgłoszenia i obowiązkowo dołączają do każdej pracy
Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej przy ul. Topolowej 6, do dnia 20 grudnia 2017roku wraz
z kartą zgłoszenia. Po Nowym Roku każda rodzina odbierze swoją pracę. Za prace nieodebrane w tym terminie organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności. Ocena i nagrody: Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora Komisja oceniać będzie według następujących kryteriów • pomysłowość • zgodność z tradycją • ogólne wrażenie artystyczne • estetyka pracy • dobór i wykorzystanie materiałów / bez gotowych , zakupionych ozdób/
Jury przyzna nagrody : I, II, III miejsce. Wyróżnienia w kompetencji
jury. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom i gratulacje jury za
udział w konkursie. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie
wręczenia nagród i wyróżnień. Decyzja Komisji Konkursowej jest
ostateczna i nie przysługuje odwołanie ani nie będzie prowadzona na ten
temat żadna korespondencja.
Nagrody ufundują:
I - WÓJT GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
II – PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
III- DYREKTOR GOKIS

Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwisko autorów nagrodzonych
prac zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Urzędu Gminy w ZŁEJWSI WIELKIEJ i stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Bliższych informacji udziela - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej tel. 56 6780931, e –mail gokis.zlawies.mala @wp.pl

KARTA ZGŁOSZENIA - Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

 KARTA ZGŁOSZENIA – SZOPKA BOŻONARODZENIOWA ……………………………………………………………………………… NAZWISKO RODZINY ……………………………………………………………………………… ADRES ……………………………………………………………………………………………………………….. TELEFON KONTAKTOWY …………………………………………………………………….. PODPIS Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Ja niżej podpisany/ podpisana oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ( imię i nazwisko) Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych( Dz.U z 2002r. Nr.101, poz.926). ………………………………………………………………………………………………………… ( podpis czytelny)


INFORMACJA!!!

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej
uprzejmie informuje, iż nauka języka angielskiego
dla dorosłych prowadzona będzie w każdy piątek godz.18:00. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.


ZAPROSZENIE

Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Złejwsi Małej zaprasza wszystkie dzieci
w dniu 3 października 2017 roku godz 17:00 na zajęcia plastyczne.

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej zatrudni na umowę
zlecenie palacza C.O. na sezon grzewczy 2017/2018 (kocioł na ekogroszek
z podajnikiem). Wymagane uprawnienia na kotły powyżej 50 kW.
Chętnych prosimy o kontakt od pn. do pt. w godzinach od 10.00 do 18.00 osobiście lub pod nr tel. (0-56) 678 09 31 lub 536838868.

INFORMACJA Jutro tj.19.09.2017.godz.19:00 zapraszamy na "Taniec w kręgu".Zajęcia odbędą się w sali widowiskowej GOKiS.

INFORMACJA 

Jutro tj. 13.09.2017r. godz. 18:00 spotkanie organizacyjne z lektorem języka angielskiego.
Wszystkich chętnych (DZIECI, DOROŚLI) serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia artystyczne
13.09.2017 godz. 16:00 – zespół taneczny ( taniec) – dzieci i młodzież szkół godz. 16:45 – Klub Malucha – ( taniec, zajęcia rytmiczno-umuzykalniające) -przedszkolaki
19.09.2017 godz. 19:00 – Taniec w kręgu ( dorośli)

ZAPRASZAMY!

Z KULTURĄ NA TY W GOKiS.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej ogłasza nabór do sekcji kulturalnych i klubów
na 2017/2018r.

SEKCJA PLASTYCZNA – poznanie różnorodnych technik plastycznych,
malarskich, rysunkowych i graficznych. Nauczanie wrażliwego widzenia,
przekształcania i przedstawiania rzeczywistości. SEKCJA WOKALNA -
emisja głosu, dykcja, interpretacja piosenki, przygotowanie do występów estradowych. ( śpiew solo i zespołowy)
SEKCJA INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH – nauka i doskonalenie gry na keyboardzie, pianinie i akordeonie.
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „MELODIA” - atrakcyjne perspektywy dla członków zespołu, możliwość występowania na scenie i podróżowania.
SEKCJA TAŃCA – CHEERLEADERKI (dzieci i młodzież od 10 lat) - zajęcia z podstaw tańca i rytmiki.
KLUB MALUCHA ( dzieci w wieku od 4 lat) - zajęcia ruchowo umuzykalniające, zabawy edukacyjne.
AEROBIC- ( młodzież i dorośli)
ZUMBA - (młodzież i dorośli)
NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH – ( angielski, niemiecki) dzieci i dorośli TANIEC W KRĘGU – ( tworzenie tanecznego kręgu) Nauka tańca ZORBA, HORA, KALAMATIANOS itp. SEKCJA SZACHOWA - ( dzieci i dorośli)

Zapisy przyjmuje i informacji udziela Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej pod nr tel. 56 6780931.

ODKRYJ Z NAMI SWOJE TALENTY I ROZWIJAJ SWOJE PASJE!

15 sierpnia - Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwane
również Świętem Matki Boskiej Zielnej. Papież Pius XII ustanowił w 1950 r. Wniebowzięcie jednym z dogmatów Kościoła Katolickiego. Jednak tradycja tego święta ma dużo starsze korzenie. Matka Boska Zielna zarówno
w Polsce, jak i w wielu krajach europejskich czczona była jako patronka ziemi i płodów rolnych. Dlatego z okazji święta 15 sierpnia składane
są symboliczne dary w postaci warzyw, ziół czy kwiatów.
15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego ustanowione w rocznicę tzw. Cudu nad Wisłą. Upamiętniono w ten sposób zwycięską bitwę
warszawską. Bitwa rozegrała się na przedpolach Warszawy w 1920 roku.
Wojsko polskie pod dowództwem Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego
odparło natarcie Armii Czerwonej. Był to jeden z przełomowych momentów wojny polsko-bolszewickiej.

WAKACJE SPORTOWE z GOKiS 

Moje boisko ORLIK
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek: 15:00 – 21:00
Sobota i Niedziela: 12:00 - 21:00 po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z animatorami sportu pod nr. 607 663 332 – Janusz Lemke 792 655 344 – Tomasz Tomkiewicz
Harmonogram sportowych wakacji na Orliku w Złejwsi Małej
Zajęcia dla dzieci będą odbywać się przez dwa tygodnie od poniedziałku do piątku od godz. 15:00 do godz.17:00.
LIPIEC:
- 3.07. – gry i zabawy
- 4.07. – mini piłka koszykowa
- 5.07. – mini piłka siatkowa
- 6.07. – mini piłka nożna
- 7.07. – tenis ziemny
- 10.07. – gry i zabawy
- 11.07. – mini piłka koszykowa
- 12.07. – mini piłka siatkowa
- 13.07. – mini piłka nożna
- 14.07. – tenis ziemny

SIERPIEŃ:
- 1.08. – gry i zabawy
- 2.08. – mini piłka koszykowa
- 3.08. – mini piłka siatkowa
- 4.08. – mini piłka nożna
- 7.08. – gry i zabawy
- 8.08. – mini piłka koszykowa
- 9.08. – mini piłka siatkowa
- 10.08. – mini piłka nożna
- 11.08. – tenis ziemny
- 12.08. Turniej piłki siatkowej plażowej w parach o Puchar Dyrektor GOKiS. Początek turnieju od godz. 10.00. Boiska przy kościele.
- 13.08. Turniej tenisa ziemnego gra podwójna o Puchar Dyrektor GOKiS. Początek turnieju od godz. 10.00 na Orliku.

WAKACJE 2017

Uczniom i Nauczycielom życzymy bezpiecznych
i słonecznych wakacji,
interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły. Życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku
i radości. Do zobaczenia po wakacjach.


Sobótka 2017 - 24.06.2017 r.

      Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej serdecznie zaprasza mieszkańców naszej gminy do udziału w konkursie pn. „NAJŁADNIEJSZY WIANEK NA SOBÓTKĘ” 2017, który odbędzie się 24.06.2017 r.
przy amfiteatrze Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.
      Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do 10 czerwca 2017
na adres Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, z dopiskiem „Najładniejszy Wianek na Sobótkę” lub email gokis.zlawies.mala@wp.pl

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

26 maja Dzień Matki 

Wszystkim Mamusiom życzymy dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i zadowolenia z swoich pociech.

Matka to dar od Boga, który kocha i kochać nas będzie. Matka to
bezcenny skarb, który strzec trzeba w nocy i we dnie. Matka to na ranę
plaster, kiedy jest nam smutno i źle. Matka to też czasem ster, który
pilnuje byś nie zatopił się. Matka to wiara w nas, kiedy zwątpienia mam
dni. Matka nam nadzieję da, kiedy straszne mamy sny. Matkę tylko jedną
masz, wiec broń jej i kochaj co sił, Bo kiedy przyjdą gorsze dni, tylko Ona naprawdę pomoże Ci.

4 maja obchodzimy „ DZIEŃ STRAŻAKA” Z okazji ich święta wszystkim strażakom składamy najlepsze życzenia! Życzymy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz
wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym. Składamy serdeczne podziękowania druhnom i druhom
za działalność ratowniczą, bezinteresownąsłużbę drugiemu człowiekowi,
za wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi i służenia Ojczyźnie.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska
III EDYCJA GMINNEGO BIEGU
IM. ZBYSZKA JĘDRASA

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej zaprasza dzieci, młodzież
i dorosłych do wzięcia udziału w III Edycji Gminnego Biegu im. Zbyszka Jędrasa. Bieg odbędzie się 13 maja 2017 roku.
Kontakt – animatorzy sportu. W załączeniu regulamin biegu.
III EDYCJA GMINNEGO BIEGU IMIENIA ZBYSZKA JĘDRASA

Pobierz pliki


WIELKANOC - ŻYCZENIA

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem
i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

Z okazji nadchodzącej Wielkiej Nocy pragniemy życzyć Państwu, aby Święta Wielkiej Nocy były wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia, dającego radość, pokój i nadzieję, a wiosenna atmosfera, wiara i miłość nie opuszczały Was przez cały rok.

Dyrektor i pracownicy GOKiS.


DZIEŃ KOBIET

Spełnienia wszystkich marzeń,
Zadowolenia z siebie,
Radości życiowej I aby każdy kolejny dzień
Był Dniem Kobiet.I TYDZIEŃ FERII

Poniedziałek 30.01. godz. 11:00 – 14:00 – spotkanie z piosenką
Wtorek 31.01. godz. 11:00 – 14:00 – zajęcia plastyczne
Środa 01.02. godz. 11:00 -14:00 – tenis stołowy
Czwartek 02.02. godz. 11:00 – 14:00 - warcaby i gry świetlicowe
Piątek 03.02. godz. 11:00 – 14:00 – tenis stołowy nauka gry na instrumentach ( keyboard, pianino)

II TYDZIEŃ FERII

Poniedziałek 06.02. godz. 11:00 – 14:00 - zabawy przy muzyce, śpiew
Wtorek 07.02. godz. 11:00 – 14:00 – gry i zabawy sportowe
Środa 08.02. godz..11:00 – 14:00 – spotkanie z piosenką, bal karnawałowy
Czwartek 09.02. godz. 11:00 – 14:00 – warcaby, zabawy sportowe
Piątek 10.02. godz.. 11:00 – 14:00 – tenis stołowy, nauka gry na instrumentach ( keyboard, pianino) Niedziela 12.02. Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektor GOKiS

Dzień Babci i Dziadka

Kocham mocno Babcię, Dziadka
To nie żarty moi mili Dzisiaj im życzenia składam
By sto latek jeszcze żyli.Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej serdecznie zaprasza (dorośli) na zajęcia
TANIEC W KRĘGU.

Taniec w kręgu dostarcza niezbędnego ruchu, poprawia kondycję ruchową,
pamięć, uczy współpracy w grupie. Tańczyć
w kręgu może każdy, nie
potrzeba specjalnych umiejętności, by włączyć się do kręgu – wystarczy
chęć i zaangażowanie,
a z każdym krokiem tańca rośnie radość, uczymy się „bycia tu i teraz”, przeżywając przyjemne uczucie swobody we własnym ciele. Tańce są proste i przeważnie składają się z sekwencji kroków, które stale się powtarzają przez cały taniec. Nie musisz mieć partnerki lub partnera do tańca w kręgu samo bycie w nim to symbol jedności z innymi oraz bycie większej całości. Informacji udziela się pod nr. telefonu (56) 6780931, 783480569, 536838868.

Zapisy na zajęcia pod w/w numerami telefonu


VI GMINNY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, ul. Topolowa 6 ogłasza KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚĆI - 11 LISTOPADA 2016 R.


Obchody Narodowego Święta Niepodległości.


Zaduszki Jazzowe - 04.11.2016 r.


Zajęcia taneczne w GOKiS - 9 listopada 2016 r.


1 listopada - Święto Zmarłych.


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom życzymy dużo zdrowia, szczęścia, radości
z wykonywanej pracy oraz cierpliwości, wytrwałości, spokoju, pomyślności w życiu osobistym, sukcesów zawodowych i zadowolenia z uczniów.

składają: Dyrektor i pracownicy GOKiS

Październik miesiącem dobroci dla zwierząt ale...bądźmy dobrzy przez cały rok :)
Turniej tenisa ziemnego na Orliku

Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Złejwsi Małej zaprasza na turniej tenisa ziemnego gry podwójnej (debel) mężczyzn (mogą być pary mieszane), który odbędzie się na Orliku
w Złejwsi Małej 21 sierpnia 2016 roku o godzinie 11.00. Kategoria wiekowa 18+, Open. Bliższych informacji udzielają animatorzy sportu Tel. 607 663 332 – Janusz Lemke, 792 655 344 – Tomasz Tomkiewicz

Turniej piłki siatkowej plażowej

Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu zaprasza na turniej piłki siatkowej plażowej,
który odbędzie się w Złejwsi Wielkiej (boiska przy kościele) dnia 20 sierpnia 2016 r. od godz. 14 – kategoria wiekowa 18+. Zgłoszenia dwuosobowych drużyn w dniu turnieju do godz. 13.30 Bliższych informacji udzielają animatorzy sportu Tel. 607 663 332 – Janusz Lemke, 792 655 344 – Tomasz Tomkiewicz

WAKACJE NA SPORTOWO – BOISKO ORLIK

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej zaprasza dzieci i młodzież na sportowe wakacje.
Zajęcia będą odbywać się według następującego planu w godz. 15:00 – 17:00

LIPIEC 2016
4.07.2016 – gry i zabawy
5.07. 2016 – mini piłka koszykowa
6.07.2016 – mini piłka siatkowa
7.07. 2016 – mini piłka nożna
8.07.2016 – tenis ziemny
11.07.2016- gry i zabawy
12.07.2016 – mini piłka koszykowa
13.07.2016 – mini piłka siatkowa
14.07.2016 – mini piłka nożna
15.07.2016 – tenis ziemny

SIERPIEŃ 2016
1.08.2016 – gry i zabawy
2.08.2016 – mini piłka koszykowa
3.08.2016 – mini piłka siatkowa
4.08.2016 – mini piłka nożna
5.08.2016 – tenis ziemny
8.08.2016 – gry i zabawy
9.08.2016 – mini piłka koszykowa
10.08.2016 – mini piłka siatkowa
11.08.2016 – mini piłka nożna
12.08.2016 – tenis ziemny
13.08. 2016 - Turniej piłki siatkowej plażowej w parach o Puchar Dyrektor GOKiS. Początek turnieju godz. 10:00 – Boiska przy kościele.
14.08. 2016 - Turniej tenisa ziemnego gra podwójna o Puchar Dyrektor GOKiS. Początek turnieju godz. 10:00 Boisko Orlik.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej zaprasza dzieci i młodzież na wakacje z GOKiS według planu:
LIPIEC 2016
18.07.2016 – zajęcia plastyczne „ Moje wakacje” 10:00 – 13:00
19.07.2016 - gry i zabawy świetlicowe – 10:00 – 12:00
20.07.2016 – zajęcia wokalne – „Spotkanie z piosenką” - 10:00 – 13:00 21.07.2016 - – muzyka w plenerze – 16:00 – 18:00
22.07.2016 –z folklorem na Ty- 12:00 – 14:00

SIERPIEŃ 2016
16.08.2016 – warsztaty wokalne – 10:00 – 13:00
17.08.2016 – warsztaty wokalne – 10:00 13:00
18.08.2016 – Podsumowanie wakacji – nagrody dla uczestników - 12:00 – 14:00 19.08.2016 – gry i zabawy świetlicowe – 11:00 13;00
Czwartek godz. 17:00 – zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży.
W okresie wakacji lipiec – sierpień prowadzone są zajęcia aerobiku i Zumba Aerobik - poniedziałek, czwartek - godz. 19:00 – 20:00
Zumba - poniedziałek, czwartek – godz. 20:00 – 21:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY :)

Życzymy Wam wielu radosnych i pięknych chwil, wspaniałych przeżyć i udanego wypoczynku.

Zapraszamy na Sobótkę.


Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Pańskiej pot. Boże Ciało –
w Kościele Katolickim, uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu, święto nakazane.

26 MAJA DZIEŃ MATKI

Matka to dar od Boga, który kocha i kochać nas będzie. Matka to bezcenny skarb, który strzec trzeba w nocy i we dnie. Matka to na ranę plaster, kiedy jest nam smutno i źle. Matka to też czasem ster, który pilnuje byś nie zatopił się. Matka to wiara w nas, kiedy zwątpienia mam dni. Matka nam nadzieję da, kiedy straszne mamy sny. Matkę tylko jedną masz, więc broń jej i kochaj co sił, Bo kiedy przyjdą gorsze dni, tylko Ona naprawdę pomoże Ci.
Z okazji Dnia Matki składamy wszystkim Mamom najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, samych radosnych i pełnych ciepła chwil oraz najszczersze wyrazy wdzięczności za wszystkie trudy i starania.

Konkurs pt.: "Najładniejszy wianek na Sobótkę" 2016

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pt.: "NAJŁADNIEJSZY WIANEK NA SOBÓTKĘ” 2016.

II EDYCJA GMINNEGO BIEGU IM. ZBYSZKA JĘDRASA

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału w II Edycji Gminnego Biegu im. Zbyszka Jędrasa. Bieg odbędzie się 30 kwietnia 2016 roku. Kontakt – animatorzy sportu .
W załączeniu regulamin biegu oraz regulamin biegu.

Pobierz plikiTurniej tenisa stołowego – gra podwójna

Dnia 28.02.2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbędzie się III Edycja
Turnieju w tenisie stołowym – gra podwójna w kategorii OPEN, o nagrodę Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Zapisy do turnieju odbędą się od godz. 12.30, początek zawodów godz. 13.00. Serdecznie zapraszamy.

Zajęcia z tańca nowoczesnego.


Salsation w GOKiS.


Zajęcia taneczne dla dzieci.


Warsztaty decoupage.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej zaprasza osoby dorosłe i młodzież na warsztaty artystyczne

Wykonamy:

*walentynkowy upominek
*piękne wielkanocne jajko techniką decoupageu odwróconego.

Warsztaty odbędą się 25 stycznia 2016 r. w GOKIS w Złejwsi Małej.Zaczynamy o godzinie 15:00.
Prosimy o przyniesienie:
  • suszarki do włosów
  • małych nożyczek

FERIE Z GOKIS.

Plan ferii zimowych 18.01 – 29.01.2016r.

I TYDZIEŃ FERII
Poniedziałek 18.01. godz. 11:00 – 14:00 – gry i zabawy świetlicowe
Wtorek 19.01.       godz. 11:00 – 14:00 – tenis stołowy, zajęcia plastyczne
Środa 20.01.        godz. 11:00 -14:00 – zabawa z muzyką
Czwartek 21.01.    godz. 11:00 – 14:00 - warcaby, zajęcia plastyczne
Piątek 22.01.        godz. 11:00 – 14:00 –karaoke

II TYDZIEŃ FERII

Poniedziałek 25.01. godz. 11:00 – 14:00 - tenis stołowy
                              godz. 15:00 warsztaty decoupage
Wtorek 26.01.       godz. 11:00 – 14:00 – gry i zabawy świetlicowe, zajęcia plastyczne
Środa 27.01.          godz..11:00 – 14:00 – spotkanie z piosenką
Czwartek 28.01.     godz. 11:00 – 14:00 - warcaby
Piątek 29.01.          godz.. 11:00 – 14:00 – tenis stołowy

Rodzice, którzy wyrażają zgodę na udział dzieci w zajęciach, zobowiązani są przed rozpoczęciem zajęć do dostarczenia zgody, której druk znajduje się poniżej.Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas spędzony
w gronie najbliższych napełni wszystkie serca spokojem i radością.
Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy przez całe życie, a szczere
i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe życzenia spełniają się w każdym momencie. Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność, aby wszystkie dni w roku były tak piękne i szczęśliwe, jak ten wigilijny wieczór.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska
z pracownikami


IV GMINNY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej ogłasza konkurs Szopek Bożonarodzeniowych. Szczegóły w załącznikach.

Pobierz plikiTURNIEJ NA ORLIKU.

W sobotę 7 listopada o godz. 10:00 na Orliku w Złejwsi Małej odbędzie się XVI Edycja Turnieju
„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” w piłce nożnej dziewcząt – finał powiatowy. Turniej zostanie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych: 4-5 klasa oraz 2-3 klasa szkoły podstawowej.

W obu turniejach reprezentować naszą gminę będą UKS Orkan Zławieś Wielka oraz UKS Trójka Górsk. Zwycięskie zespoły awansują do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w maju w Świeciu. Zapraszamy do kibicowania.

KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej organizuje Gminny Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową . Regulamin poniżej.

Pobierz pliki


Gminny Konkurs Piosenki

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej serdecznie zaprasza w dniu 21.10.2015 r. o godzinie 12.00 na Gminny Konkurs Piosenki. W konkursie udział wezmą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy.
Serdecznie zapraszamy.


BEZPŁATNY KURS SAMOOBRONY

Nie ważny wiek czy płeć. Jeśli chcesz sprawdzić się, poprawić kondycję, nie bać się wyjść z domu i spędzić czas na sportowo, przyjdź jutro (08.10.2015 r. czwartek) do nas o godzinie 17.00. Ten kurs jest właśnie dla ciebie.

Spotkania odbywać się będą w każdy październikowy czwartek o stałej godzinie. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonego instruktora nauczą jak bronić się przed napastnikiem.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.III Wojewódzki Festiwal Zespołów Folklorystycznych i Śpiewaczych.

17 października 2015 roku. godz. 14:00  w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej obędzie się III Wojewódzki Festiwal Zespołów Folklorystycznych i Śpiewaczych.BEZPŁATNY KURS SAMOOBRONY

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej informuje, iż kurs samoobrony (pierwsze spotkanie) odbędzie się 8 października 2015r. godz. 17:00 w siedzibie GOKiS.

Kurs jest bezpłatny .
                                                                            Serdecznie zapraszamy!

Program Marszu Nordic Walking, który odbędzie się 3 października 2015 r. - szczegóły niżej, w zaproszeniu.


Przypominamy, iż w dniu dzisiejszym w godzinach 17.30 - 18.15 odbędą się pierwsze zajęcia ZUMBY dla DZIECI. Zajęcia poprowadzi licencjonowana Instruktorka Zumba Fitness Michalina Zielińska.

Wejście pierwszorazowe 10 zł, wejście jednorazowe kolejne 15zł, karnet 4x 45zł ważny 30 dni (tylko Zumba dla dzieci).

Zapraszamy dzieci w wieku 6 - 12 lat!

UWAGA

O godzinie 11.30 zapraszamy wszystkich na rozgrzewkę inną niż wszystkie,która odbędzie się na boisku ORLIK. W ramach rozgrzewki - ZUMBA FITNESS, którą poprowadzi instruktor EVITALIA FIT.
Serdecznie zapraszamy
.

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej informuje, iż w dniu 11 września 2015roku godz. 18:00 (sala widowiskowa) odbędzie się spotkanie organizacyjne uczestników sekcji wokalnej i nauki gry na instrumentach muzycznych.

Serdecznie zapraszamy

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej informuje, iż zajęcia plastyczne odbędą się 8 września 2015r. (wtorek) godz. 17:00 w sali nr 1.

Taniec dla dzieci przedszkolnych – 8 września 2015r.( wtorek) – godz. 17:00 - sala widowiskowa.

Grupa cheerleaderki – 8 września 2015r.( wtorek) – godz. 17:30 – sala widowiskowa

Zumba dla dzieci 9 września 2015r. godz. 17:30 ( środa) godz. 17:30 – sala widowiskowa.

Serdecznie zapraszamy

"Serdecznie zapraszamy na zajęcia ZUMBA FITNESS do nowej lokalizacji GOKiS ZŁAWIEŚ MAŁA już od 31.08.2015.
Jedyne licencjonowane (czyli profesjonalne i bezpieczne) zajęcia ZUMBA FITNESS w Gminie!!! Dla każdej nowej osoby pierwsze wejście w dniu 31.08.2015 GRATIS!
ZUMBA to fuzja tańca i fitnesu, energetyczna muzyka, super wesoła
atmosfera, które pozwolą nam świetnie bawić się, odstresować, poznać nowych ludzi, a przy tym spalić mnóstwo kalorii - aż do 800kcal na godzinę.
Dla kogo ZUMBA??? Dla każdego - kobiet i mężczyzn, dorosłych i dzieci (troszkę starszych), dla osób uprawiających sport i tych, którzy dopiero chcą rozpocząć przygodę z aktywnością fizyczną, dla tych co chcą schudnąć, wyrzeźbić całe ciało i co najważniejsze - świetnie się bawić. ZUMBA to nie tylko zwykły fitness, to styl życia - przyjdź i daj się zarazić miłością do ZUMBY!"
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej

serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia artystyczno – edukacyjne w roku kulturalnym 2015/2016


- Plastyka
- Muzyka:
a) Nauka gry na instrumentach: pianino, keyboard, akordeon.
b) Nauka śpiewu solowego i zespołowego z podziałem na grupy
- Zumba Fitness
- Taniec:

a) zajęcia dla dzieci w wieku 5 – 6 latki
b) zajęcia dla dzieci szkoły podstawowej i gimnazjum
c) grupa cheerleaderki – szkołapodstawowa i wyżej
d) rytmika dla dzieci
- Aerobik
- Szachy i warcaby
- Tenis stołowy
- Język angielski i niemiecki (dzieci, dorośli)
- Rękodzieło artystyczne – (dorośli)


Zapisy przyjmuje i informacji udziela Ewelina Szczepańska – pracownik GOKiS pod numerem telefonu 727404474.WAKACJE Z GOKiS


Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej zaprasza wszystkie chętne dzieci do udziału w zajęciach sportowych i turniejach organizowanych w okresie wakacji na boisku wielofunkcyjnym Orlik.

Zajęcia sportowe prowadzone przez animatorów na Orliku obejmują takie dyscypliny jak: Piłka Nożna, Tenis Ziemny, Koszykówka i Siatkówka. Zajęcia prowadzone są codziennie od godziny 15:00 – 21:00.

Zajęcia dla dzieci w GOKiS

Poniedziałek     - Tenis Stołowy – 13:00 – 16;00
Wtorek              - Zajęcia plastyczne i plenerowe – 11:00 – 13:00,
                          - Aerobik - 18:00 – 20:00
Środa                - Zabawy przy muzyce – 17:00 – 19:00
Czwartek           - Aerobik - 18:00 – 20:00
Piątek               - Dzień zabaw i gier świetlicowych - 13:00 – 15:00