Wydarzenia


Gminny Konkurs „NAJCIEKAWSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA” w GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej był organizatorem Gminnego Konkursu „Najciekawsza Kartka Bożonarodzeniowa.
Na konkurs wpłynęło 125 prac dzieci i młodzieży z terenu gminy. Jury w swojej ocenie zwracało uwagę na zgodność
z tematem, kreatywność
i wyobraźnię, estetykę, właściwy format, samodzielność wykonania pracy, a także stopniem nawiązania do tradycji.
Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Bardzo trudno było wytypować zwycięzców, gdyż wszystkie prace były bardzo pomysłowe, a do ich wykonania wykorzystano różnorodne techniki. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych) oraz rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. Jury pod przewodnictwem prof. Mirosławy Rocheckiej postanowiło przyznać 8 nagród i 12 wyróżnień. Nagrody
i wyróżnienia wręczono 20 grudnia 2018 roku w GOKiS,
NAGRODY:
I nagroda – Olimpia Ciechorska
II nagroda – Róża Cychowska
III nagroda – Maja Polak
IV nagroda- Oskar Bartosiński
V nagroda – Maksymilian Mądrzejewski
VI nagroda – Ewa Surdyka
VII nagroda – Franek Hubner
VIII nagroda – Kornel Piskalski
WYRÓŻNIENIA
Antoni Muchewicz, Maja Męczyńska, Anna Lamparska, Adam Balcerzak, Kinga Korczak, Marcel Cieśla, Agata Skoczylas, Paulina Lubańska, Cezary Kaptur, Jagoda Kowalska, Olga Trzcińska, Szymon Skoczylas.
Bardzo dziękuję wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie i włożyły
mnóstwo trudu w wykonanie pięknych prac plastycznych. Zwycięzcom gratuluję wielkiego sukcesu i życzę dalszych osiągnięć na niwie
artystycznej.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii. :)

Wspólne kolędowanie w GOKiS

Jak co roku spotykamy się wspólnie na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia, aby w podniosłym, uroczystym nastroju, ze wzruszeniem przeżyć ten piękny, święty czas Bożego Narodzenia,
w gronie miłych gości przy wspólnym kolędowaniu. 16 grudnia 2018 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbył się montaż słowno-muzyczny pt. ”Jest taki dzień”. W tym wyjątkowym wydarzeniu udział wzięli: Ksiądz Kanonik Wojciech Murawski – Proboszcz Parafii w Złejwsi Wielkiej, Pani Edyta Zakrzewska – Radna Powiatu Toruńskiego, Pan Piotr Pawlikowski – Przewodniczący Rady Gminy Zławieś Wielka oraz licznie zgromadzeni rodzice dzieci sekcji działających w GOKiS oraz mieszkańcy gminy.
Uroczystość rozpoczęliśmy polską kolędą „Wśród nocnej ciszy", ponieważ Święto Bożego Narodzenia ma bardzo uroczysty charakter i jest przeżywane zwłaszcza
w narodzie polskim, jako święto rodzinne. W tej pięknej zimowej scenerii usłyszeliśmy kolędy i pastorałki w wykonaniu solistów, zespołu wokalnego i tanecznego oraz zespołu śpiewaczego „Melodia”.
Nasi mali instrumentaliści wykonali na keyboardzie znane polskie kolędy ‘’Gdy się Chrystus rodzi” i „Przybieżeli do Betlejem”. W tym nastojowym spotkaniu, przypomniano czym jest Boże Narodzenie i jak powinniśmy dbać o tradycje
i zwyczaje. Święta Bożego Narodzenia to również czas obdarowywania się prezentami. Z tej okazji z dalekiej krainy przybył do nas św. Mikołaj. Święty Mikołaj obdarzył wszystkich zaproszonych gości słodkościami, a dla uczestników sekcji kulturalnych pozostawił słodkości w salach zajęć. Piękne teksty kolęd oraz słowo
mówione wprowadziły zebranych w świąteczny nastrój. Warto tu podkreślić,
że duszą kultury jest kultura ducha. Jesteśmy twórcami, tworzymy siebie. Kultura ducha sprawia, że stajemy się bardziej szczęśliwi, że jakoś lepiej się żyje. To My wszyscy tworzymy wspaniałą gminną kulturę.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii.

III Gminny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w GOKiS

8 uczniów klas III gimnazjalnych przystąpiło
do pisemnego egzaminu
sprawdzającego wiedzę
o samorządzie terytorialnym. Gminny konkurs wiedzy odbył się 12 grudnia 2018 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Złejwsi Małej. Jego celem było upowszechnianie wiedzy z zakresu
funkcjonowania i rozwoju samorządu terytorialnego, jego znaczenie dla życia lokalnych społeczności, a także propagowanie idei budowania społeczeństwa obywatelskiego. Udział w konkursie polegał na wypełnieniu przez każdego uczestnika testu pisemnego jednokrotnego wyboru, składającego się z 25 pytań, opracowanego przez Komisję Konkursową. Uczestnicy mogli zdobyć maksymalnie 25 punktów
za poprawnie rozwiązany test. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat zadań jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie gospodarki finansowej, administracji oraz kompetencji różnych szczebli władz samorządowych. Uczestników konkursu oceniała Komisja Konkursowa, której przewodniczyła Edyta Zakrzewska- Radna Powiatu Toruńskiego , Krzysztof Rak–Zastępca Wójta Gminy oraz Piotr Pawlikowski – Przewodniczący Rady Gminy Zławieś Wielka.
Zwycięzcą konkursu została Dominika Król uzyskując 19 pkt. – SP Zławieś Wielka,
II miejsce z liczbą 16 pkt. zajęła Katarzyna Ofiara, a III miejsce z liczbą 13 pkt.
Anna Krysiak. Obie uczennice SP Rzęczkowo. Uczennice otrzymały nagrody  rzeczowe i dyplomy. Dyplomami/wyróżnieniami oraz drobnymi upominkami zostali nagrodzeni pozostali uczestnicy konkursu. Organizatorem Konkursu był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Fundatorzy nagród: Urząd Gminy
w Złejwsi Wielkiej i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Bardzo serdecznie pragniemy podziękować wszystkim, którzy okazali nam pomoc i wsparcie przy organizacji konkursu. Dziękujemy również wszystkim uczniom za udział
w konkursie, nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu. Mamy nadzieję,
że wydarzenie to rozbudziło w nich jeszcze większe zainteresowanie tematyką samorządową i że nadal będą pogłębiać wiedzę na temat samorządu terytorialnego. Podziękowania kieruję do Komisji Konkursowej za merytoryczną ocenę i zaangażowanie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy laureatom!

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii.

100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
W GOKIS – 11.11.2018

W Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Złejwsi Małej, jak co roku, uczczono dzień 11 listopada. Obchody100 Rocznicy Odzyskania
Niepodległości rozpoczęły się
od uroczystej Mszy Świętej
w kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki
w Złejwsi Wielkiej, którą
celebrował Ksiądz Kanonik Wojciech Murawski.
W uroczystości uczestniczyli: Jan Surdyka – Wójt Gminy, Krzysztof Rak – Zastępca Wójta Gminy, radni powiatu toruńskiego w osobach: Edyta Zakrzewska i Janusz Kononiuk, Grażyna Krystosiak – Sekretarz Gminy, Zarząd Gminnego Koła Kombatantów w Złejwsi Wielkiej wraz z Prezesem Heleną Przekwas., radni gminy, dyrektorzy szkół, domów kultury, przedszkola, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych, harcerze i licznie zebrani mieszkańcy. Po Mszy świętej
w intencji Ojczyzny dostojni goście udali się do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, by wspólnie jako patrioci obchodzić ten szczególny dzień. Po wprowadzeniu Sztandaru odśpiewano cztery zwrotki hymnu narodowego.Bogaty program będący aktywną lekcją historii Polski, przybliżającą istotę tego narodowego święta
przygotowały dzieci z Przedszkola ”Mali Odkrywcy” w Złejwsi Małej.
Dzieci zatańczyły poloneza, który jest narodowym polskim tańcem korowodowym
o uroczystym charakterze. Uwagę wszystkich zwrócił stylowy taniec z szarfami. Dzieci pięknie wystąpiły, przeżywały tę uroczystość razem z nami. Grupa przedszkolna wystąpiła pod kierunkiem Pani Agnieszki Maciantowicz. W część artystyczną zaangażowali się zespół „Melodia” wraz z muzykami i wokalistami GOKiS oraz tenor Paweł Krasulak. W słowno-wokalno-instrumentalnym wystąpieniu przypomniano, czym jest wolność i jak należy o nią dbać w dzisiejszych czasach. Piękne teksty, tańce i przywołane pieśni wprowadziły zebranych w bardzo podniosły, nostalgiczny nastrój. Publiczność włączyła się do wspólnego śpiewu pieśni
patriotycznych. Śpiewaliśmy pieśni poświęcone ojczyźnie z okresu, gdy odradzała się nasza państwowość. Z okazji Odzyskania przez Polskę 100 lat Niepodległości powstały obrazy pt.” Kim naprawdę jestem”- rodzimej malarki Pani Sabiny Piotrowicz. Obrazy przedstawiają artystów w swej ulubionej dziedzinie. Tworzą oni te samą rzeźbę człowieka bez twarzy trzymającego twarz dziecka. Autorka w ten sposób nawiązuje, że w tych czasach tak często zakładamy maski zapominając o miłości
i światełku, które posiadaliśmy jako dzieci. Obrazy zostały wystawione podczas
uroczystej akademii w GOKiS.
Na zakończenie odśpiewano hymn „Rota”. Po części oficjalnej i artystycznej gości podjęto rogalami, gdyż zgodnie z tradycją sięgającą początkom połowy XIX stulecia , raz w roku, 11 listopada należy skonsumować jednego słodkiego rogala. 11 listopada z pewnością jest bardzo ważną datą historyczną, a także znaczącym świętem narodowym. To symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol
zwycięstwa. To szczególny dzień dla każdego, kto czuje się Polakiem. W 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości łączyliśmy się z naszymi przodkami, którzy oddawali swe życie i zdrowie walcząc o wolność Ojczystej Polskiej Ziemi.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej pragnie podziękować za krzewienie tradycji i żywą lekcję historii wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Wyrazy podziękowania kieruję do władz gminy, księdza kanonika, kombatantów, radnych, harcerzy Trzydziestego Szczepu w Złejwsi Wielkiej, kierowników jednostek
organizacyjnych, sołtysów, pracowników GOKiS, zespołu śpiewaczego „Melodia” wraz z muzykami, dzieciom z Przedszkola” Mali Odkrywcy”, dzieciom i młodzieży z GOKiS oraz licznie przybyłych mieszkańców naszej gminy.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii.

MINI-KONKURS PLASTYCZNY: "Moja Niepodległa"

Na zajęciach plastycznych w Gminnym Ośrodki Kultury i Sportu w Złejwsi Małej dzieci wykonały prace
na temat "Moja Niepodległa". Wyraziły
w nich swoje uczucia patriotyczne – miłość
do Ojczyzny, wdzięczność dla bohaterów i szacunek dla symboli narodowych. Prosimy o "lajki" dla prac, które najbardziej się podobają. Autorzy prac, które uzyskają najwięcej "lajków" będą nagrodzeni. Pozostali otrzymają "słodkie nagrody pocieszenia". Konkurs będzie rozstrzygnięty we wtorek 13.11.218. o godz. 17.00 w GOKiS.

ZADUSZKI JAZZOWE 2018 w GOKiS

Po raz kolejny Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Złejwsi Małej zorganizował muzyczną „ucztę” dla wszystkich melomanów. 2 listopada 2018 roku miłośnicy jazzu spotkali się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu,
by wysłuchać standardów jazzowych. Bohaterem tegorocznych Zaduszek był
niezwykły oktet muzyków jazzowych „Dixie Team” z Mogilna. Zespół wykonał własne interpretacje i samodzielne kompozycje nowoorleańskich utworów,  wprowadzając publiczność w zaduszkowy nastrój wewnętrznej refleksji. Wyjątkowa atmosfera, wyjątkowy czas zawsze stwarza niepowtarzalny klimat, który stał się już muzyczną wizytówką naszej gminy. W tym roku doczekaliśmy się małego jubileuszu,
bowiem Zaduszki Jazzowe, które wpisały się na stałe w kalendarz kulturalny naszej gminy obchodzą swoje piąte urodziny. To piękne
spotkanie porwało publiczność do owacji
na stojąco, gdyż zespół nawiązał wspaniały kontakt z publicznością. Artyści podczas godzinnego koncertu dali popis wirtuozerskiej gry. Zespół „DIXIE TEAM” w składzie instrumentalnym: kontrabas, perkusja, trąbka, puzon, banjo, gitara , tarka i saksofon sopranowy. Organizatorem Zaduszek Jazzowych jest Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Złejwsi Małej. Dziękujemy
Państwu, że zechcieliście przyjąć nasze zaproszenie na zaduszkowe spotkanie . Jestem przekonana, że jazzowy koncert na długo pozostanie w Państwa pamięci, a to za sprawą wyjątkowych muzyków. Koncert zespołu „Dixie Team” przyciągnął sporą liczbę osób, wypełniając po brzegi salę. Uczta dla ducha. Tym stwierdzeniem najtrafniej można określić czas, którym muzycy obdarzyli nas tego wieczoru. Doskonały dobór repertuaru w połączeniu z mistrzostwem wykonania sprawił, iż wysłuchany koncert stał się jednym z tych, które na długo zapadają
w pamięci.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii. :)

GMINNY KONKURS PIOSENKI W GOKiS.

30 października 2018 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Złejwsi Małej odbył się Gminny Konkurs Piosenki.
Do konkursu przystąpili
uczniowie ze szkół podstawowych: Złejwsi Wielkiej, Siemonia, Łążyna, Przysieka, Górska
i Czarnowa. Po przesłuchaniu 21 uczestników, Jury pod przewodnictwem Macieja Drapińskiego - muzyka postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
KATEGORIA I (I-III SP):
1 miejsce Agata Kuźma - SP Górsk
2 miejsce Aleksandra Wiśniewska - SP Przysiek
3 miejsce Adrian Nalazek – SP Siemoń
Wyróżnienie - Izabela Falkowska – SP Siemoń

KATEGORIA II (IV-VI SP):
1 miejsce Maria Michalska – SP Łążyn
2 miejsce Maja Mądrzejewska – SP Siemoń
3 miejsce Roksana Cięciwa- SP Siemoń
Wyróżnienia: Anna Donderska i Roksana Janczarska – SP Przysiek,
Antonina Słupkowska – SP Górsk, Jagoda Kowalska – SP Łążyn, Julia
Cieśla, Klaudia Wiśniewska, Patrycja Zielińska – SP Zławieś Wielka,
Debora Trzaska – SP Czarnowo.

KATEGORIA III (kl. VII - GIM):
1 miejsce: Julian Liśkiewicz – SP Zławieś Wielka
2 miejsce: Martyna Jabłońska
3. miejsce: Alsayed Omar Fatima Obie uczennice z Górska
Wyróżnienia: Aleksandra Hamerla – SP Siemoń, Martyna Beta i Piotr Walerych. Oboje z SP Zławieś Wielka

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
Dyrektor GOKiS serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za wspaniały występ, życzymy dalszych sukcesów w występach scenicznych, a nauczycielom za wkład
w przygotowanie uczniów. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy gorąco dalszych sukcesów na niwie muzyki. Organizatorem i fundatorem nagród był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

I NAGRODA i PUCHAR WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO dla zespołu śpiewaczego „ Melodia”
I Kujawsko – Pomorski Festiwal Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej.

I Kujawsko-Pomorski Festiwal Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Wolność krzyżami się mierzy” odbył się 27 października 2018 r. w Łochowie. Festiwal zorganizowali: Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie przy wsparciu Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Bydgoszczy, Szkoły Mundurowej
w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
w Bydgoszczy i Rady Sołeckiej
w Łochowie. W Festiwalu udział wzięli soliści, zespoły wokalne i chóry.
Wystąpiło kilkudziesięciu wykonawców
z całego województwa kujawsko -
pomorskiego w kilku kategoriach wiekowych i wokalnych. Wykonawcy
śpiewali znane piosenki wojskowe
i patriotyczne. Pieśni patriotyczne
przypominają o ważnych wydarzeniach w historii Polski, ale także o tęsknocie za wolnością. Są ważne dla każdego, podnoszą na duchu, trafiają
do młodych osób. Uczą nas historii. Przypominają o ważnych bohaterach. Te pieśni są żywe. Pieśni patriotyczne w naszym kraju opowiadają o wielkich wydarzeniach, więc jeżeli ktoś je zna to może coś z nich wynieść. Celem Festiwalu jest popularyzacja różnorodnych pieśni o Ojczyźnie, pieśni legionowych, pieśni przejawiających nuty patriotyzmu i walki o niepodległość. Piękne pieśni patriotyczne, prezentowane przez wykonawców Festiwalu, oceniało trzyosobowe Jury.
Profesjonalne jury po wysłuchaniu solistów i zespołów przyznało nagrody
i wyróżnienia. W kategorii chóry I nagrodę i Puchar Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wyśpiewał zespół śpiewaczy „ Melodia” z Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Złejwsi Małej, który reprezentował godnie naszą gminę. Pełni wrażeń
i emocji bezpiecznie wróciliśmy do domu lecz na długo w naszej pamięci pozostanie ten wspaniały dzień!

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

VI WOJEWÓDZKI FESTIWAL ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH I FOLKLORYSTYCZNYCH w GOKiS

Jak co roku w jesiennym klimacie spotykamy się
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej
na Wojewódzkim Festiwalu Zespołów Śpiewaczych
i Folklorystycznych. W tym roku 20 października 2018 roku po raz szósty Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej zorganizował VI Wojewódzki Festiwal Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych, gdyż kultura ludowa jest niezwykle bogata i żywa, a to dzięki amatorskim zespołom folklorystycznym i śpiewaczym, które poprzez prężną aktywność zaznaczają obecność w swoim środowisku. Wyjątkowość tego wydarzenia docenili nasi goście: Wicestarosta Toruński – Andrzej Siemianowski, Wójt Gminy Zławieś Wielka – Jan Surdyka, Zastępca Wójta Gminy – Krzysztof Rak, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Janusz Fifielski, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach – Kamila Łączna, Kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie” – Izabela Grochowska. Festiwal był wspaniała okazją do zaprezentowania publiczności swojego dorobku kulturalnego, okazją
do rozrywki, integracji i relaksu. W tegorocznym spotkaniu wystąpiły zespoły
z trzech powiatów: bydgoskiego,
nakielskiego i toruńskiego: zespół „ Łochowianie” – Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach, zespół „Wesołe gospodynie” – Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie, zespół „Nadwiślanie” – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej, zespół „Mroczanki” – Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy. Wśród zespołów powiatu toruńskiego zaprezentowały się zespoły: Zespół „Appassionata” i „Wspomnienie”. Oba z Gminnego Centrum Kultury w Wielkiej Nieszawce, zespół „Jutrzenka” z Czernikowa i zespół „Melodia” z gminy Zławieś Wielka. Gościnnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Płomienie” z Młodzieżowego Domu Kultury w Bydgoszczy. Ważnym elementem Festiwalu jest możliwość wyjścia z domu, spotkania się, wspólnej zabawy,
a jednocześnie integracja i wymiana
doświadczeń na niwie artystycznej. Festiwal
to także możliwość spotkania
środowisk z różnych zakątków naszego województwa. To zespoły są animatorami życia kulturalnego w miastach i wsiach, to one pielęgnują obyczaje i kulturę, aby tętniła życiem kolejnych pokoleń i nie została zapomniana. Myślę, że to zespoły ludowe swoją pracą tworzą również historię naszego regionu. Warto tu podkreślić, że folklor to nie tylko taniec i śpiew, to także historia, tradycja i patriotyzm.
Zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy. Po zakończonej prezentacji
zespołów stworzyliśmy wspólny krąg taneczny, ciesząc się wspólnym sukcesem,
na który pracujemy każdego dnia. Duże zainteresowanie wydarzeniem i ciepłe słowa
od uczestników motywują nas do organizacji kolejnych edycji Festiwalu.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej wraz z Zespołem „MELODIA” serdecznie dziękują wszystkim Gościom, którzy przyjęli zaproszenie,
Uczestnikom Festiwalu za zapał, entuzjazm, zaangażowanie, a także za stworzenie
doskonałej okazji do nawiązywania nowych znajomości. Pragnę również złożyć
serdecznie podziękowania dla sponsorów takich jak: Starostwo Powiatowe w Toruniu, Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej oraz Piekarnia MR MAX Tadeusz Śliwa za okazaną pomoc, dobroć i życzliwość.
„Im dajesz więcej tym, większym się stajesz.
Ale potrzebny jest ktoś, aby przyjmować.
Bowiem dawać to nie znaczy tracić”
Antoine de Saint Exupery

Maria Karpińska
Dyrektor GOKiS

Zapraszamy do galerii.

Zespół śpiewaczy „Melodia” – 23.09.2018 r. -
z pieśnią religijną podczas odpustu parafialnego
w Złejwsi Wielkiej.

23 września 2018 roku zespół
śpiewaczy „Melodia” wystąpił
z pieśnią religijną podczas odpustu parafialnego w kościele p.w. św. Stanisława Kostki
w Złejwsi Wielkiej. Punktualnie
o godz. 12:00 w samo południe rozpoczęła się Suma Odpustowa, której przewodniczył o. Marek
SJ z Torunia. Homilia miała charakter retrospektywny, bowiem nawiązywała do życia św. Stanisława Kostki.
Ten swoisty „powrót do przeszłości” został mocno zaakcentowany w słowach
do zgromadzonych parafian i gości. Zespół śpiewaczy „Melodia” serdecznie dziękuje ks. kanonikowi Wojciechowi Murawskiemu – proboszczowi parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej za zaproszenie. Cieszymy się, że w to święto patronalne
wspólnoty parafialnej mogliśmy wspólnie śpiewać na chwałę Bogu.

Zespół śpiewaczy „Melodia” na Jarmarku Kujawsko-Pomorskim w Myślęcinku.

W niedzielę 9 września 2018
roku Myślęcinek stał się stolicą folkloru naszego województwa za sprawą
Jarmarku Kujawsko – Pomorskiego. Nie zabrakło tańca, muzyki, regionalnych
rarytasów i rękodzieła. Były stoiska z różnymi przysmakami. Na polanie
wystawili się rękodzielnicy, wytwórcy smakołyków, przetworów miodu, a także
sprzedawcy roślin i akcesoriów ogrodniczych. Na scenie królowały występy ludowych zespołów pieśni i tańca. Na Jarmarku Kujawsko – Pomorskim naszą Gminę reprezentował zespół śpiewaczy „Melodia” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Zespół zaprezentował utwory ludowe z różnych regionów Polsk, zdobywając aplauz licznie zgromadzonej publiczności.

Siatkówka z GOKiS-em

III Edycja Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Dyrektor GOKiS, w którym udział wzięło osiem drużyn rozpoczęła się 29 lipca.
Jednak ze względu na złe warunki atmosferyczne Turniej dokończony został 3 sierpnia. Meczom towarzyszyła fantastyczna atmosfera oraz wielkie emocje, po których wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce: Maciej Janczarski, Janusz Lemke

II miejsce: Michał Rębisz, Radosław Michalski

III miejsce: Robert Całbecki, Mariusz Lemke

Organizatorem Turnieju i fundatorem nagród był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej.


Dyrektor GOKiS

Maria Karpińska

Nocne granie z GOKiS.

W nocy z 28 na 29 lipca
na korcie boisk wielofunkcyjnych
„Orlik” odbyła się V Edycja Turnieju Tenisa Ziemnego
o Puchar Dyrektor GOKiS –
Gra podwójna. Turniej rozegrany został przy sztucznym oświetleniu. Rozpoczęcie spotkania nastąpiło o godz. 20.00
w sobotę, a zakończenie w niedzielę po godzinie 2.00. Poziom gry uczestników stał na wysokim poziomie i był wyrównany. Po zakończonych meczach wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce - Krzysztof Kiljan, Maciej Janczarski

II miejsce - Janusz Lemke, Zygmunt Piotrowski

III miejsce – Radosław Winiecki, Tomasz Tomkiewicz

Organizatorem i fundatorem nagród Turnieju był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej.


Dyrektor GOKiS

Maria Karpińska

SOBÓTKA 2018

23 czerwca 2018 roku na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbyła się tradycyjna Noc Świętojańska tzw. „Sobótka” Organizatorami
imprezy byli: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, Dom Kultury w Górsku i Gmina Zławieś Wielka.
Tego wieczoru publiczność miała
okazję obejrzeć występy naszych lokalnych artystów, którzy przez cały rok dzielnie pracują, by móc zaprezentować efekty swojej pracy przed
publicznością. Wśród nich znaleźli się: zespoły śpiewacze, tancerze i soliści.
Jak co roku nie zabrakło atrakcji i konkursów. Dla uczestników przygotowano m.
in. „Konkurs na Najładniejszy Wianek Świętojański”, zabawy, turniej warcabowy
o Puchar Dyrektor GOKiS, egzamin na kartę wędkarską, przejażdżka bryczką, wata
cukrowa, kiełbaska z grilla, lody, a także stoiska z pysznymi smakołykami
przygotowanymi przez Panie z KGW Górsk i Zławieś Mała. Całej imprezie towarzyszyły dmuchańce, które były szczególną atrakcją dla najmłodszych.
W konkursie na wianek świętojański I nagrodę zdobył Igor Krużewski. W Turnieju Warcabowym o Puchar Dyrektor GOKiS laureatami zostali: I miejsce Mariusz Janczarski, II miejsce Jędrzej Stencel, III miejsce Maciej Konieczka. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Kolejnym punktem programu była zabawa taneczna. Noc sobótkowa zakończyła się o godz. 24:00.
W imieniu Organizatorów pragnę złożyć serdecznie podziękowania Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP, Komendantowi Gminnemu OSP w Złejwsi Wielkiej oraz jednostkom OSP Łążyn, Toporzysko i Siemoń za pomoc
w przygotowaniu imprezy sobótkowej oraz profesjonalną obsługę w tym wydarzeniu. Serdecznie dziękujemy wykonawcom, instruktorom, pracownikom kultury GOKiS i DK, animatorom sportu, wędkarzom, pracownikom Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej za udział i pomoc w organizacji Nocy Sobótkowej 2018.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

PRACOWITY CZERWCOWY WEEKEND ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO „ MELODIA”

Dnia 9 czerwca 2018 roku w sobotnie popołudnie zespół śpiewaczy „ Melodia” wziął udział w VI Przeglądzie Zespołów Ludowych w Czernikowie. Na scenie zaprezentowały swój dorobek artystyczny
zespoły śpiewacze
z Powiatu Toruńskiego. Organizatorem przeglądu był zespół śpiewaczy „Jutrzenka” wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich
w Czernikowie. Licznie zebrana publiczność miała niebywałą ucztę kulturalną dla ucha i oka. Barwne i rozśpiewane zespoły wirowały na scenie w kolorowych strojach regionalnych i wykonywały znane ludowe piosenki włączając do wspólnego biesiadowania publiczność. Jak co roku poziom występów był bardzo wysoki i wszyscy
wyśmienicie bawili się przy znanych ludowych szlagierach. Impreza daje możliwości promowania twórczości artystycznej zespołów śpiewaczych oraz ukazanie ich różnorodności repertuarowej. Pozwala na integrację zespołów ludowych z całego regionu i pogłębianie współpracy między nimi. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz statuetki. Dla gości przygotowano wspaniałą biesiadę, o którą zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich i zespołu śpiewaczego „Jutrzenka”. Wydarzenie uświetniła zabawa taneczna do białego rana.
W niedzielę 10 czerwca 2018 roku na Wyspie Młyńskiej było barwnie, smacznie
i wesoło. Jarmark to świetna okazja do rodzinnej zabawy. Swe stoiska rozstawiła ponad setka wystawców, w tym artystów ludowych i twórców rękodzieła.
Były również podkowy wprost od kowala – na szczęście, a dla smakoszy regionalne
jadło według starych receptur – gęsina, sery, miody wzbogacone o litewskie przysmaki. Każdy znalazł coś miłego i smacznego dla siebie. Kujawsko Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zorganizowało Jarmark Świętojański, który w tym roku zamykał obchody święta naszego województwa. Na scenie zaprezentowały się zespoły: Ziemia Bydgoska, Pomorze, Krebane czy Pałuczanki. Naszą gminę
na obchodach województwa reprezentował zespół śpiewaczy „ Melodia” i zespół ludowy dziecięcy „Łączka”.

Zapraszamy do galerii.

VI GMINNY FESTIWAL
PIEŚNI I PIOSENKI RELIGIJNEJ

24 maja 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbył się VI Gminny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej. W tym wspaniałym wydarzeniu udział wzięli uczniowie szkół naszej gminy.
Uczestnicy podzieleni byli według wieku na poszczególne kategorie: przedszkola, szkoły podstawowe kl. I-III, IV - VI
i kl. VII - gimnazja. Celem konkursu była popularyzacja utworów o charakterze
i tematyce religijnej wśród młodych wykonawców. Jury, któremu przewodniczyła
dr Agnieszka Brzezińska – dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni,
po wysłuchaniu wszystkich uczestników, postanowiło przyznać nagrody
w następujących kategoriach:

Kat. I. - przedszkola

Wyróżnienia:

Maksymilian Mikulski – Odział Przedszkolny w Siemoniu
, Antoni Tejza – Gminne Przedszkole w Złejwsi Małej
Kat. II. – szkoły podstawowe kl. I-III

I miejsce Maksymilian Grabowski – SP Górsk

II miejsce Marcel Walerych - SP Zławieś Wielka

III miejsce Maja Mądrzejewska – SP Siemoń

Wyróżnienia:

Maja Jabłońska – SP Siemoń, Julia Jakubowska – SP Górsk

Kat. III. – szkoły podstawowe kl. IV-VI

I miejsce Maria Michalska – SP Łążyn

II miejsce Zuzanna Sobczak – SP Czarnowo

III miejsce Ewa Tołoczko – SP Przysiek

Wyróżnienia:
Zuzanna Stachowicz SP Czarnowo, Martyna Czajkowska, Roksana Cięciwa – SP Siemoń, Antonina Białkowska – SP Górsk, Amelia Wiaderek – SP Przysiek, Klaudia Kowalska i Jagoda Kowalska – SP Łążyn.
Kat. IV – kl. VII - gimnazja

I miejsce Aleksandra Hamerla – SP Siemoń

GRATULUJEMY!

Organizatorem Festiwalu i fundatorem nagród był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Wszyscyuczestnicy i laureaci Festiwalu otrzymali gratulacje, upominki i dyplomy. Młodzi artyści pokazali nam jak pięknie można modlić się przez śpiew. W swoich pieśniach i piosenkach śpiewali o wielkiej miłości Boga do każdego
z nas, napełniając widownię niezwykłą atmosferą. Gdy z ust wokalistów płynęły pieśni
i piosenki religijne , melodia przenikała serca zgromadzonej publiczności.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się, aby ta uroczystość była wyjątkowa. Serdecznie dziękujemy i liczymy, że w przyszłym roku spotkamy się ponownie.

Dyrektor GOKiS

Maria Karpińska

Sukces zespołu śpiewaczego „Melodia”
na Ogólnopolskim II Festiwalu Seniorów w Toruniu.

19 maja 2018 roku przy sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu odbył się II Festiwal Seniorów. Do festiwalu zgłosiło się 40 zespołów z całej Polski. Jury po wysłuchaniu płyt demo zakwalifikowało 17 zespołów do finału. Na scenie pojawiły się zespoły i chóry z miejscowości : Kobyłka,
Białystok, Elbląg, Haczów, Toruń. Naszą gminę reprezentował zespół śpiewaczy „
Melodia „ ,który działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.
Wydarzenie rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem o. Tadeusza Rydzyka CSsR,
dyrektora Radia Maryja.

Każdy zespół wykonał dwa utwory. Jeden o tematyce maryjnej, a drugi patriotyczny, o Ojczyźnie. Tematyka festiwalu była związana z obchodami 100-lecia niepodległości Polski. Zespół „Melodia” otrzymał wyróżnienie. To dla nas ogromny sukces. Na scenie pojawiły się zespoły z wieloletnim, artystycznym stażem.

Poza nagrodami i pamiątkowymi statuetkami, które otrzymały zespoły, utwór każdego z nich zostanie wyemitowany w TV Trwam.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

IV EDYCJA BIEGU IM. ZBYSZKA JĘDRASA

12maja 2018 roku odbyła się IV Edycja Gminnego Biegu imienia Zbyszka Jędrasa. Bieg odbył się ulicami i gminnymi drogami. . Start głównego biegu Skłudzewo zmetą na Orliku w Złejwsi Małej. Długość trasy wynosiła:
Bieg główny – 5 km
Bieg dla gimnazjum – 2,5 km
Bieg dla szkół podstawowych kl. IV-VI – 1 km
Bieg dla szkół podstawowych kl. I – III – 500 m
Trasa była oznaczona przez Organizatora i OSP oraz posiadała oznaczony każdy kilometr.
W sportowej rywalizacji wzięli udział uczniowie i dorośli. Ponad 100 biegaczy to pozytywny sygnał, świadczący o tym, że Bieg cieszył się popularnością.
Najwyższe wyniki osiągnęli:
Kategoria kl. I – III szkoły podstawowej

Dziewczęta:

1. Jessica Bober

2. Oliwia Nalazek

3. Klaudia Wiśniewska

Chłopcy:

1. Tymoteusz Gumowski

2. Igor Surdyka

3. Mateusz Drewnowski

Kategoria kl. IV-VI szkół podstawowych

Dziewczęta:

1. Anastazja Czyżycka

2. Julia Behrendt

3. Julita Wietrzykowska

Chłopcy:

1. Mateusz Barczykowski

2. Maciej Halama

3. Mikołaj Hubner

Kategoria klas VII – III gimnazjum

Dziewczęta:

1. Martyna Filarska

2. Oliwia Wyżykowska

3. Wiktoria Dąbrowska

Chłopcy:

1. Jakub Bida

2. Jakub Ścieżyński

3. Adrian Lewandowski

Kategoria Open

Kobiety:

1. Elżbieta Agaciak

2. Dominika Krzysztoń

3. Daria Sikorska

Mężczyźni:

1. Mariusz Danielewski

2. Janusz Lemke

3. Dariusz Ładniak

Celem IV Edycji Gminnego Biegu im. Zbyszka Jędrasa było propagowanie zdrowego trybu życia przy jednoczesnym kultywowaniu pamięci o zmarłym działaczu sportu.
W wydarzeniu uczestniczyła żona Zbyszka, Pani Teresa Czajkowska – Jędras. Organizatorem biegu i fundatorem nagród był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej.
Warto nadmienić, że inicjatorem biegu ulicznego w naszej gminie był zmarły Zbigniew Jędras. Dlatego należy kultywować sportowe dzieło Zbyszka. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej składa serdecznie podziękowanie
dla jednostek OSP Skłudzewo i Toporzysko, którzy z ogromnym zaangażowaniem zapewnili pomoc przedmedyczną i zabezpieczenie trasy podczas biegu. Słowa uznania należą się animatorom Boiska Orlik P. Tomaszowi Tomkiewiczowi, P. Januszowi Lemke, pracownikom GOKiS za oprawę strony technicznej oraz wolontariuszom – uczniom ZS w Złejwsi Wielkiej, którzy pomagali w organizacji biegu.
Wysoka frekwencja była dla organizatorów miłym zaskoczeniem i z pewnością stanowić będzie dodatkową mobilizację do organizowania tego rodzaju imprez
w przyszłości.
Dziękujemy za wspólne bieganie i do zobaczenia za rok.

Dyrektor GOKiS

Maria Karpińska

Gminny Konkurs Plastyczny
„100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
PRZEZ POLSKĘ”

Za nami konkurs plastyczny na plakat „100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ”.
Jednym z celów konkursu było kształtowanie
postawy patriotycznej dzieci i młodzieży w kontekście historii państwa
i narodu
polskiego. Na konkurs wpłynęło 18 prac ze szkół podstawowych Górska, Rzęczkowa i Siemonia. Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. dr hab. Kazimierza Rocheckiego z Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia
w kategoriach:

Kat. I. klas I-III SP
I nagroda – Maja Mądrzejewska – SP Rzęczkowo
Wyróżnienia: Bartek Basa, Aleksander Strzałkowski i Zofia Tłuchowska – SP
Górsk, Adrian Nalazek – SP Siemoń
Kat. II. Kl. IV-VI
I nagroda – Łucja Mądrzejewska
II nagroda – Martyna Czajkowska. Obie ze szkoły podstawowej w Siemoniu
III nagroda –Dorota Nowacka – SP Rzęczkowo
Wyróżnienia: Mateusz Lewandowski, Anna Aranin, Zofia Konieczka – SP Górsk, Weronika Sworowska, Joanna Drewnowska – SP Rzęczkowo, Julia Melerska, Kinga Korczak – SP Siemoń
Kat. III. Kl. VII – gimnazja
I nagroda – Michalina Michalska – SP Rzęczkowo
Wyróżnienia: Aleksandra Hamerla – SP Siemoń, Wiktoria Drewnowska – SP
Rzęczkowo
Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić dzieła odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwrócono na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu oraz wkład pracy. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się 26 kwietnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, który był organizatorem i fundatorem nagród.
Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do rozwijania talentu
plastycznego!

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
„O PIÓRO WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚWIELKA”

Gminny konkurs ortograficzny „O Pióro Wójta Gminy Zławieś
Wielka” za nami. W tym roku odbyła się już 7 edycja tej imprezy. Tematem dyktanda tegorocznego konkursu zatytułowanego „ Kultura jest domem , język kluczem
do frontowych drzwi” był język polski i jego historia, bowiem rok 2018, to Najważniejsze święto , to Rok Jubileuszu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W konkursie udział wzięli gimnazjaliści ze szkół w Górsku, Rzęczkowie i Złejwsi Wielkiej. W opinii jury, któremu przewodniczyła Maria Rochowiak – nauczyciel dyplomowany języka polskiego z Torunia, gimnazjaliści biorący udział w konkursie wykazali się bardzo dobrą znajomością reguł ortografii i doskonale poradzili sobie z tekstem dyktanda, jak
i tekstem ortograficznym. Dyktando było nie lada wyzwaniem dla młodych mistrzów poprawnej polszczyzny, bowiem zawierało wiele ortograficznych pułapek. Celem konkursu jest dbałość o czystość i piękno języka polskiego. Propagowanie idei poprawnej pisowni, oraz motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii. Po sprawdzeniu prac wyłoniono zwycięzców.
I miejsce i miano „Mistrza ortografii 2018” zdobyła Marta Kwiatkowska. Marta otrzymała pióro i statuetkę ufundowane przez Jana Surdykę – Wójta Gminy Zławieś Wielka.
II miejsce - Paweł Kędzierski Oboje ze szkoły podstawowej w Złejwsi Wielkiej
III miejsce – Agata Paczkowska – SP Górsk.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy. Nagrody wręczył Krzysztof Rak – zastępca wójta gminy Zławieś Wielka.
Uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy wiedzy
i umiejętności ortograficznych oraz życzymy sukcesów.
Dziękujemy nauczycielom za doskonałe przygotowanie młodzieży. Organizatorem
konkursu był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, a fundatorem nagród
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej.

Dyrektor GOKiS

Maria Karpińska

KONCERT PAPIESKI – 8 kwietnia 2018


Pamięć o Świętym Janie Pawle II jest stale obecna wśród nas.
Co roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej
i Parafia Rzymsko – Katolicka w Złejwsi Wielkiej organizują koncerty, spotkania, by wspólnie z mieszkańcami zachować
w pamięci i sercu naukę Świętego Jana Pawła II.
8 kwietnia 2018 roku w kościele parafialnym w Złejwsi Wielkiej w Niedzielę Miłosierdzia Bożego z okazji 13. rocznicy śmierci odbył się Koncert Papieski. Hasłem tegorocznych obchodów 13. rocznicy śmierci świętego Jana Pawła II są słowa wypowiedziane podczas mszy świętej inaugurującej pontyfikat - to wtedy Jan Paweł II kilkakrotnie wezwał słuchaczy do tego, aby "nie lękali się". Spotkaliśmy się tego dnia, aby przywołać atmosferę sprzed 13 lat. Wtedy byliśmy razem w poczuciu wspólnoty i odpowiedzialności za jej budowanie. Dziś wspólnie odwołujemy się
do tamtych przeżyć. Koncert swoim występem uświetnił kwartet muzyków w składzie: Paulina Krakowian – skrzypce, Maciej Drapiński – akordeon, Krzysztof Biernacki
–klarnet, Szymon Wiciński – kontrabas, oraz Paweł Krasulak – tenor, którzy
zaprezentowali gościom utwory muzyki klasycznej. Można było usłyszeć „Panis
Angelicus”, czy „Ave Maria” Na zakończenie licznie zgromadzeni wierni odśpiewali „Barkę” ulubioną pieśń Wielkiego Apostoła Miłosierdzia. Publiczności tak bardzo podobał się koncert, że z chęcią zostałaby jeszcze kilka godzin dłużej, aby jeszcze raz posłuchać artystów.
W wydarzeniu udział wziął Jan Surdyka – Wójt Gminy, Janusz Fifielski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy. Właśnie w Niedzielę Miłosierdzia Bożego zapewniliśmy o naszej wierności i pamięci o Świętym Janie Pawle II.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

KARTKA WIELKANOCNA 2018 –
GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej ogłosił wyniki konkursu na najciekawszą kartkę wielkanocną. Na konkurs wpłynęło 106 prac. Jury pod przewodnictwem mgr Anity Przybyszewskiej – Pietrasiak postanowiło przyznać sześć nagród
i trzynaście wyróżnień. Wszystkie prace były niezwykle ciekawe, wykonane z wielką starannością, różnorodnymi technikami plastycznymi, spełniające kryteria regulaminu konkursu.
Laureatami konkursu zostali: Nagrody: I miejsce - Sandra Jasińska– SP Rzęczkowo
II Martyna Czajkowska – SP Siemoń III Robert Jabłoński – SP Przysiek IV Magdalena Opankowska – SP Zławieś Wielka
V Wiktoria Karpińska - SP Rzęczkowo VI Aleksandra Hamerla – SP Siemoń Wyróżnienia: Patrycja Zielińska, Adrian Nowak, Szymon Wegner, Szymon Skoczylas, Michalina Szatkiewicz– SP Zławieś Wielka. Edyta Drużyńska, Marcel Wesołowski, Dorota Nowacka, Aleksandra Machnicka, Wiktoria Drewnowska – SP Rzęczkowo. Aleksandra Pocztarska – SP Siemoń. Jędrzej Anszperger – SP Górsk. Zofia Anszperger – Gminne Przedszkole w Złejwsi Małej. Nagrodzone prace charakteryzują się oryginalnością, ich autorzy wykazali dużą pomysłowość w doborze materiałów. W/w osoby otrzymali nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Dziękujemy wszystkim autorom nadesłanych prac i życzymy wielu następnych ciekawych pomysłów.
Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji wielkanocnych, propagowanie twórczości artystycznej oraz poznawanie różnych technik plastycznych.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii. :)

OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
W GOKiS - V EDYCJA 2018

W niedzielę 25 lutego 2018 roku
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej rozegrany został Turniej Tenisa Stołowego (gra podwójna) o Puchar Dyrektora GOKiS. Do turnieju zgłosiło
się 25 amatorów tenisa stołowego w towarzystwie swoich bliskich,
znajomych, którzy pełnili rolę kibiców. Po ceremonii otwarcia zawodnicy kontynuowali rywalizację o najwyższe podium. Mecze stały na wysokim poziomie. Zawodnikom,
w rywalizacji towarzyszyła zdrowa i przyjazna atmosfera. Po kilkugodzinnych zmaganiach dokonano wręczania pucharów dla 6 najlepszych zawodników.
Wyniki:
I miejsce Julia Rękas i Grzegorz Rękas
II miejsce Tomasz Rękas i Roman Suchowiecki
III miejsce Ariel Krystosiak i Michał Rębisz

Turniejowi sędziował Andrzej Wiśniewski, któremu serdecznie dziękujemy.
Organizatorem Turnieju był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Puchary i dyplomy ufundował GOKiS w Złejwsi Małej. Organizatorzy Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektor GOKiS pięknie dziękują wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania turnieju m.in. pracownikom GOKiS, Januszowi Lemke animatorowi sportu Boisko Orlik. Wielkie gratulacje dla zwycięzców
i podziękowania dla wszystkich uczestników, którzy nie weszli na podium – za hart ducha, odwagę i zaciętą , ale czystą sportową walkę, aż do ostatka sił. Wszyscy uczestnicy prosili o kolejne zawody! Zatem – do zobaczenia za rok.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii.

Gmina Zławieś Wielka - XII Spotkanie Integracyjne „Sztuka Kulinarna – Kultura Ludowa Gmin Województwa Kujawsko – Pomorskiego" Lutowo 2018 

Dnia 10 lutego 2018 roku w Wiejskim Ośrodku Kultury w Lutowie odbyło się
XII Spotkanie Integracyjne „Sztuka Kulinarna – Kultura Ludowa Gmin
Województwa Kujawsko – Pomorskiego Lutowo 2018". Formuła corocznych spotkań polega
na integracji i prezentacji poszczególnych gmin z naszego
województwa. W uroczystości udział wzięły władze samorządowe poszczególnych gmin. Naszą gminę reprezentował wójt Jan Surdyka, KGW i zespół śpiewaczy „Melodia”. Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały pyszne regionalne potrawy.
W trakcie spotkania była degustacja wypieków, przygotowanych przez panie z KGW Zławieś Wielka, Dąbrowa Chełmińska i Lutowo. Impreza przebiegała w miłej,rodzinnej atmosferze. Uwieńczeniem wydarzenia było wręczenie upominków dla przybyłych gości przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Waldemara Stupałkowskiego
oraz Prezesa Stowarzyszenia Zdzisława Grzecę. Organizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi KGW i KR Gminy Sępólno Krajeńskie, Gmina Sępólno Krajeńskie, Wiejski Ośrodek Kultury w Lutowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Lutowie, Sołectwo Lutowo.
Do domu wróciliśmy zadowoleni i bogatsi w nowe doświadczenia Dzisiaj wiemy, że to nie był stracony czas, a udział w tym spotkaniu przyniósł ogromne korzyści zarówno pod względem kulturalnym, jak i kulinarnym, wnosząc nowe pomysły.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii.

Zespół śpiewaczy „ Melodia” na Dniu Seniora
w Pędzewie

17 stycznia 2018 roku zespół śpiewaczy „Melodia „ wystąpił z repertuarem ludowym
i kolędowym na Dniu Seniora
w świetlicy wiejskiej
w Pędzewie.
Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi starszych, którym należy się szacunek
i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. Jako pierwszy wszystkich seniorów bardzo serdecznie powitał Pan Grzegorz Nalazek – Prezes OSP w Pędzewie. W tym pięknym spotkaniu uczestniczył Pan Janusz Fifielski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zławieś Wielka. Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym zespołu „Melodia”, w programie przygotowanym specjalnie dla seniorów. Wśród wielu odśpiewanych utworów, usłyszeć można było ; Lipka zielona, Z tamtej strony wody, A cyje to konie, czy Pastorałka od serca do ucha. Wszyscy seniorzy świetnie bawili się,
śpiewając wspólnie z zespołem ludowe piosenki. Na zakończenie występu ZESPÓŁ „Melodia” porwał seniorów do tańca. Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Grzegorzowi Nalazkowi - Prezesowi OSP w Pędzewie za zaproszenie, życzliwość
oraz ciepłą i rodziną atmosferę. Serdeczne podziękowania dla sympatycznych
i gościnnych seniorów, którzy tworzą domowy klimat. Podziękowania kierujemy do Pań z KGW za wyśmienity poczęstunek. Było nam miło gościć na Dniu Seniora w Pędzewie. Seniorom życzymy zdrowia oraz pomyślności. STO LAT!

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii.

VI GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

17 stycznia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Złejwsi
Małej odbył się VI Gminny Konkurs Kolęd Pastorałek. Do udziału w konkursie przystąpiło 28 solistów z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy Zławieś Wielka.
Zasadniczym celem Konkursu jest

propagowanie tradycji i kultury polskiej związanej z wydarzeniami Świąt Bożego Narodzenia. Cieszymy się, że Konkurs gromadzi coraz więcej osób.
To zainteresowanie świadczy także o nauczycielach, którzy wkładają wiele wysiłku
w przygotowanie młodych ludzi do występu. Repertuar doboru
kolęd i pastorałek był bardzo różnorodny, dominowały jednak piękne, tradycyjne polskie kolędy.
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem dr
Agnieszki Brzezińskiej – dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, po wysłuchaniu prezentacji artystycznych przyznała nagrody i wyróżnienia
Kategoria I. – PRZEDSZKOLA
I miejsce – Matylda Olejnik – Gminne Przedszkole w Złejwsi Małej
II miejsce – Urszula Gurgul – Gminne Przedszkole w Złejwsi Małej
III miejsce – Filip Forc – SP Przysiek – Oddział Przedszkolny
Wyróżnienie – Nadia Staniszewska - Gminne Przedszkole w Złejwsi Małej

Kategoria II.– SP Klasy I – III
I miejsce – Antonina Słupkowska – SP Górsk
II miejsce – Aleksandra Wiśniewska –SP Przysiek
III miejsce – Julia Jakubowska – SP Górsk
Wyróżnienie – Nikola Foth – SP Łążyn

Kategoria III. SP Klasy IV – VI
I miejsce – Maria Michalska– SP Łążyn
II miejsce – Zuzanna Sobczak – SP Czarnowo
III miejsce – Klaudia Kowalska – SP Łążyn
Wyróżnienia:
Nicola Stefer, Klaudia Wiśniewska – SP Zławieś Wielka, Amelia Wiaderek, Karolina Rychel – SP Przysiek, Julia Dromowicz – SP Górsk, Jagoda
Kowalska –SP Łążyn, Zuzanna Stchowicz – SP Czarnowo

Kategoria IV. Klasy VII – gimnazjalne
I miejsce – Alsayed Omar Fatima – SP Górsk
II miejsce – Laura Majka – SP Zławieś Wielka
III miejsce –Weronika Laskowska – SP Górsk


Wszyscy, a wśród nich dzieci, młodzież rodzice, nauczyciele, katecheci
prowadzili
w mury sali widowiskowej GOKiS ożywienie i bożonarodzeniową
radość. Kolędy
i pastorałki były piękne, a wykonawcy przygotowali się
najlepiej jak potrafili
do konkursu. Uczestnicy otrzymali nagrody i
dyplomy. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Złejwsi Małej
pragnie serdecznie podziękować Wykonawcom, Nauczycielom, Rodzicom, Dziadkom za przygotowanie uczniów, oraz za aktywne zaangażowanie we wspólnym kolędowaniu. Wspólne śpiewanie stwarza wyjątkową, magiczną atmosferę. Zbiorowe śpiewanie w ogóle jest czymś, co ludzi bardzo zbliża, ale śpiewanie kolęd to coś szczególnego. Wszyscy śpiewamy wtedy pieśni, które znamy, lubimy i dobrze nam się kojarzą, bo pamiętamy je z dzieciństwa, bo są ciepłe, melodyjne i piękne. Kolędowanie po polsku ma specyficzny i jedyny w swoim rodzaju charakter i to nie tylko z tej racji, że nasze kolędy i pastorałki cieszą się opinią najpiękniejszych na świecie. To nasza polska tradycja! A kto nie śpiewa, niech żałuje. nasza polska tradycja! A kto nie śpiewa, niech żałuje. Na zakończenie wspólnie odśpiewano kolędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki” przy akompaniamencie dr Agnieszki Brzezińskiej.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii.

VI Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych.

Już po raz szósty Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej
zorganizował Gminny Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową. Cele, jakie
przyświecały konkursowi to: kultywowanie wśród dzieci i dorosłych tradycji wykonywania szopek, poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych
z narodzeniem Jezusa, przekazywanie zwyczajów bożonarodzeniowych
z regionu kujawsko-pomorskiego, rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, a także dorosłych oraz uzdolnień plastycznych. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie przestrzennej pracy – szopki bożonarodzeniowej. Koniecznie należało uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Prace oceniła Komisja Konkursowa w składzie: Jan Surdyka – Wójt Gminy, Piotr Pawlikowski – Przewodniczący Rady Gminy , Maria Karpińska – Dyrektor GOKiS. Przy ocenie szopek Komisja kierowała się następującymi kryteriami: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu.
Opracowanie, dobór i wykorzystanie materiałów, w szczególności naturalnych, motywy regionalne, wkład pracy, estetyka oraz trwałość konstrukcji, walory plastyczne, takie jak kompozycja, kolorystyka i dodatki. Wyniki Konkursu:
I nagroda Wójta Gminy – Państwo Urbańscy,
II
nagroda Przewodniczącego Rady Gminy - Państwo Balewscy,
III nagroda
Dyrektor GOKiS - Państwo Kryspin.
Ku naszej wielkiej radości,
stwierdzamy, że konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Cieszynas także to, że mamy swój wkład, zgodnie z ideą naszego konkursu, w budowaniu wspólnoty. Rodzinne, wspólne wykonywanie szopki, czasem pokoleniowe (dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki) to wspólne przebywanie ze sobą, budowanie więzi, wzbudzanie tęsknoty do Świętej Rodziny, która powinna być dla nas wzorem. Szczególne to ważne w dzisiejszych współczesnych, pełnych pośpiechu czasach. Twórcy szopek zostawiają w swoich pracach … serce.
Nagrody dla zwycięzców zostały wręczone w
dniu 14 stycznia 2018 roku podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Złejwsi Wielkiej. Wszystkim twórcom szopek bardzo dziękujemy za ciekawe pomysły, pracę
i trud włożony w budowę szopki.


Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Gminny Konkurs „NAJCIEKAWSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA 2017” w GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Złejwsi Małej po raz szósty był
organizatorem Gminnego Konkursu „Najciekawsza Kartka Bożonarodzeniowa.
Na konkurs wpłynęło 125 prac dzieci i młodzieży
z terenu gminy. Jury
w swojej ocenie zwracało uwagę na zgodność
z tematem, kreatywność
i wyobraźnię, estetykę, właściwy format, samodzielność wykonania pracy, a także stopień nawiązania do tradycji. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Bardzo trudno było wytypować zwycięzców,
gdyż wszystkie prace były bardzo pomysłowe, a do ich wykonania wykorzystano różnorodne techniki. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych) oraz rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.
Jury postanowiło przyznać 6 nagród i 6 wyróżnień.
NAGRODY
I nagroda – Szymon Pocztarski – SP Siemoń
II nagroda – Adrian Nalazek – SP Siemoń
III nagroda – Mateusz Ufir - SP Siemoń
IV nagroda- Karolina Nalazek – SP Rzęczkowo
V nagroda -Patrycja Modrzyńska – SP Zławieś Wielka
VI nagroda - Wojciech Czajkowski -. SP Łążyn
WYRÓŻNIENIA
Maciej Najdowski, Amelia Chojnacka, Małgorzata Michalska, Oliwia Nowak – SP Rzęczkowo, Michał Markowski, Igor Zakrzewski – SP Przysiek.
Bardzo dziękuję wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie i włożyły mnóstwo trudu
w wykonanie pięknych prac plastycznych. Zwycięzcom gratuluję wielkiego sukcesu i życzę dalszych osiągnięć na niwie artystycznej. Gratuluję także rodzicom, bo to w dużej mierze efekt ich wychowania, gratuluję także nauczycielom, bo to ich serdeczna obecność przy uczniach
i opieka merytoryczna owocują takimi sukcesami. O to chodzi w życiu, abyśmy stawali się lepsi,
a jeśli wypadkową tego starania są nagrody to dobrze, bo to jeszcze bardziej motywuje do
działania.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii.

II Gminny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w GOKiS

10 uczniów klas III gimnazjalnych przystąpiło
do pisemnego egzaminu
sprawdzającego wiedzę
o samorządzie terytorialnym. Gminny konkurs wiedzy
odbył się 30 listopada 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Złejwsi Małej.
Jego celem było upowszechnianie wiedzy z zakresu funkcjonowania i rozwoju samorządu terytorialnego, jego znaczenie dla życia lokalnych społeczności, a także propagowanie idei budowania
społeczeństwa obywatelskiego. Udział w konkursie polegał na wypełnieniu przez każdego uczestnika testu pisemnego jednokrotnego wyboru, składającego się z 25 pytań, opracowanego przez Komisję Konkursową.
Uczestnicy mogli zdobyć maksymalnie 25 punktów za poprawnie rozwiązany test. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat zadań jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie gospodarki finansowej, administracji oraz kompetencji różnych szczebli władz samorządowych.
Uczestników konkursu oceniała Komisja Konkursowa, której przewodniczyła
Edyta Zakrzewska- Radna Powiatu Toruńskiego oraz Jan Surdyka – Wójt
Gminy Zławieś Wielka. Zwycięzcą konkursu została Aleksandra Machnicka
uzyskując 21 pkt. – SP Rzęczkowo , II miejsce z liczbą18 pkt. zajęła
Weronika Piasecka – SP Górsk, a III miejsce z liczbą 17pkt. Marta Wojna
– SP Rzęczkowo. Uczennice otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy. Dyplomami/wyróżnieniami oraz drobnymi upominkami zostali nagrodzeni pozostali uczestnicy konkursu.
Organizatorem Konkursu był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Fundatorzy nagród: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej i Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Złejwsi Małej. Bardzo serdecznie pragniemy podziękować wszystkim, którzy okazali nam pomoc i wsparcie przy organizacji konkursu. Dziękujemy również wszystkim uczniom za udział w konkursie, nauczycielom za przygotowanie uczniów
do konkursu.
Mamy nadzieję, że wydarzenie to rozbudziło w nich jeszcze większe zainteresowanie tematyką samorządową i że nadal będą pogłębiać wiedzę na temat samorządu terytorialnego. Podziękowania kieruję do Komisji Konkursowej za merytoryczną ocenę i zaangażowanie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy laureatom!

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii.

GMINNY FESTIWAL „PRZEBÓJ MAMY I TATY"
W GOKIS

22 listopada 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbył się
Gminny Festiwal pn. „ Przebój Mamy i Taty”. Wykonawcy oceniani byli w czterech kategoriach wiekowych : przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III, IV – VI
i klasy VII – II – III gimnazjalna. Jurorzy szczególną uwagę zwracali na dykcję, dobór repertuaru, muzykalność oraz ogólny wyraz artystyczny. Festiwalowi przewodniczył Maciej Drapiński – muzyk.
Na tę uroczystość przybyli Rodzice, Dziadkowie, by z przyjemnością posłuchać pięknych piosenek, a także obejrzeć występy artystyczne swoich pociech.
Nagrody:
Kat. I. przedszkola
I miejsce – Lena Wroniecka
II miejsce – Marcel Tonder Oboje z Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej III miejsce - Nikola Barczyńska – SP Siemoń – Oddział przedszkolny
Wyróżnienia : Weronika Rempuszewska, Wiktoria Rempuszewska – Gminne
Przedszkole w Złejwsi Małej, Natasza Melcer – SP Siemoń – Oddział
przedszkolny
Kat. II SP – KL. I-III
I miejsce – Maja Mądrzejewska –SP Siemoń
II miejsce – Aleksandra Wiśniewska – SP Przysiek
III miejsce –Maja Jabłońska – SP Siemoń
Kat. III. KL. IV-VI
I miejsce –Maria Michalska – SP Łążyn
II miejsce – Zuzanna Sobczak – SP Czarnowo
III miejsce – Anna Donderska – SP Przysiek
Wyróżnienia: Roksana Cięciwa, Martyna Czajkowska. Obie ze szkoły
podstawowej w Siemoniu. Agata Głagolska i Aleksandra Napierska – SP
Górsk, Zuzanna Stachowicz - SP Czarnowo, Oliwia Halapacz – SP Zławieś
Wielka.
Kat. IV. KL. VII i II-III gimnazjalna
I miejsce – Weronika Laskowska SP Górsk
II miejsce – Aleksandra Hamerla – SP Siemoń
III miejsce – Zofia Michalska – SP Łążyn
Na scenie królowały piosenki m.in. z repertuaru Kasi Sobczyk, Ireny Jarockiej, Anny Jantar i Jacka Wójcickiego. Laureaci Festiwalu otrzymali
nagrody i wyróżnienia. Warto zaznaczyć , że Gminny Festiwal pn. „Przebój Mamy i Taty „ organizowany jest co roku i cieszy się coraz większym powodzeniem. Cieszymy się, że dzieci i młodzież z chęcią wracają do hitów
z lat młodości swoich rodziców, dzięki którym wracają piękne wspomnienia sprzed lat. Organizatorem i fundatorem nagród był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Dziękuję wszystkim uczestnikom, nauczycielom, rodzicom, dziadkom,pracownikom GOKiS oraz sympatykom Festiwalu. To Państwa obecność i zainteresowanie inspirują nas i pokazują, że nasza praca jest potrzebna. Jeszcze raz dziękujemy za jesienną edycję Festiwalu p.n. „Przebój Mamy i Taty” i zapraszamy na kolejną edycję już w 2018 roku.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zespół „Melodia” na koncercie patriotycznym
w Bydgoszczy.

Z okazji Święta Niepodległości,
w niedzielę 12 listopada
w kościele pw. św. Mateusza odbył się uroczysty koncert pieśni patriotycznych.
Organizatorem koncertu była Parafia Św. Mateusza Apostoła
i Ewangelisty w Bydgoszczy. Współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko – Pomorskiego, Senator Andrzej Kobiak, Wasz Muzyk Jerzy Paterski
i Rada Osiedla Nowy Fordon. Koncert poprowadził spiker Polskiego Radia Pomorza
i Kujaw Dariusz Gross. Dla zespołu „Melodia„ zaszczytem było zaproszenie do udziału w uroczystościach patriotycznych. Podczas koncertu swoje talenty muzyczne zaprezentowali: dzieci, młodzież, zespół wokalno - instrumentalny, soliści, chór parafialny i zespół śpiewaczy „Melodia”. Wspólnie z Chórem parafialnym tejże parafii zaśpiewaliśmy utwór „ Płynie Wisła płynie. Licznie zgromadzona na koncercie
publiczność mogła usłyszeć pieśni patriotyczne, które towarzyszyły narodowi polskiemu w dążeniu do niepodległości m.in.: „Czerwone maki na Monte Casino”, „Przybyli ułani” i wiele innych. Owacje na stojąco w zupełności oddały niepowtarzalność koncertu. Publiczność w skupieniu wysłuchała wzruszających pieśni utrzymanych w duchu patriotycznym.
Zespół śpiewaczy „Melodia” swoją długoletnią pracą społeczną kultywuje kulturę oraz promuje pozytywny wizerunek gminy.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W GOKIS

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, jak co roku, uczczono dzień 11 listopada. Obchody Narodowego Święta Niepodległości
rozpoczęły się
od uroczystej Mszy Świętej
w kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej, którą celebrował Ksiądz Kanonik Wojciech Murawski. W tym patriotycznym wydarzeniu uczestniczyli: Jan Surdyka – Wójt Gminy, Krzysztof Rak – Zastępca Wójta Gminy, Piotr Pawlikowski – Przewodniczący
Rady Gminy, Janusz Fifielski -Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Grażyna
Krystosiak - Sekretarz Gminy, Zarząd Gminnego Koła Kombatantów
w Złejwsi Wielkiej wraz z Prezesem Heleną Przekwas, Mieczysław Więch - Prezes Honorowy Kombatantów , radni gminy, dyrektorzy szkół, przedszkola, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych, harcerze
i licznie zebrani mieszkańcy. Po Mszy świętej w intencji Ojczyzny dostojni goście udali się do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, by wspólnie jako
patrioci obchodzić ten szczególny dzień. Po wprowadzeniu Sztandaru
odśpiewano hymn narodowy. Bogaty program będący aktywną lekcją historii
Polski , przybliżającą istotę tego narodowego święta przygotował zespół „
Melodia” oraz solistki Marta Kwiatkowska i Paulina Łoboda. W nastrój
muzyki klasycznej wprowadził duet muzyczny w składzie: Agnieszka
Karwowska(flet poprzeczny) i Maciej Drapiński (akordeon). W tym
wystąpieniu przypomniano, czym jest wolność i jak należy o nią dbać
w dzisiejszych czasach. Piękne wiersze i przywołane pieśni wprowadziły
zebranych w bardzo podniosły, nostalgiczny nastrój. Publiczność włączyła
się do wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych. Podczas uroczystości
Pani Wanda Brzezicka – Przewodnicząca Kapituły Odznaczeń Hufca
w Toruniu oraz Pani Daria Kaczanowicz wręczyły Wójtowi Gminy i Zastępcy Wójta Gminy medale za zasługi dla Harcerstwa z okazji 100 – lecia Harcerstwa na Ziemiach Toruńskich. Na zakończenie odśpiewano hymn „Rota”. Po części oficjalnej i artystycznej gości podjęto świętomarcińskimi
rogalami, gdyż zgodnie z tradycją sięgającą początkom połowy XIX
stulecia , raz w roku, 11 listopada należy skonsumować jednego słodkiego
rogala. 11 listopada z pewnością jest bardzo ważną datą historyczną,
a także znaczącym świętem narodowym. To szczególny dzień dla każdego, kto czuje się Polakiem. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej pragnie podziękować za krzewienie tradycji i żywą lekcję historii wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie Narodowego Święta Niepodległości. Wyrazy podziękowania kieruję do władz gminy, księdza kanonika, kombatantów, radnych, harcerzy na czele z Panią Darią Kaczanowicz, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów, pracowników GOKiS, zespołu śpiewaczego „ Melodia” wraz z muzykami oraz licznie przybyłych mieszkańców naszej gminy. Dziękuję za to,
że gromadzimy się, aby wspólnie przeżywać nasz patriotyzm, naszą polskość. Dbajmy o pamięć bohaterów walk o niepodległość.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zaduszki Jazzowe w GOKiS – 2.11.2017r.

Czwartkowy wieczór 2 listopada był ucztą dla miłośników jazzu.
Na scenie wystąpił „S.V.P QUARTET” w składzie: Krzysztof Biernacki (klarnet), Maciej Drapiński (akordeon), Antoni Olszewski (kontrabas), Paweł Kamiński (perkusja). To już trzecia edycja Zaduszek. Punktualnie o godz. 19:00 w sali widowiskowej pojawili się muzycy. Publiczność przywitała ich wielkimi brawami. Artyści wykonali standardy jazzowe oraz muzykę tradycyjną we własnych aranżacjach.
Organizatorem III Zaduszek Jazzowych 2017 był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Zaduszki Jazzowe to cykl koncertów, które corocznie odbywają się w naszej placówcej. Te niezwykłe, wieczory cieszą się popularnością i uważane są
za jedno z najważniejszych wydarzeń w imprezowym kalendarzu GOKiS. Ten wyjątkowy koncert zespołu „S.V.P QUARTET” w kameralnej atmosferze zwieńczył czas zadumy przypadający na pierwsze dni listopada...

 Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

GMINNY KONKURS PIOSENKI W GOKiS.

26 października 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbył się Gminny Konkurs Piosenki. Do konkursu przystąpili uczniowie ze szkół podstawowych w:
Złejwsi Wielkiej, Siemonia, Łążyna, Górska i Czarnowa. Po przesłuchaniu 14 uczestników, Jury pod przewodnictwem Arnolda Itricha postanowiło przyznać następujące
nagrody i wyróżnienia:
KATEGORIA I (I-III SP):
1 miejsce Maja Mądrzejewska - SP Siemoń
2 miejsce Adrian Nalazek - SP Siemoń

KATEGORIA II (IV-VI SP):
1 miejsce Zuzanna Sobczak - SP Czarnowo
2 miejsce Fatima Alsayed Omar - SP Górsk
3 miejsce Maria Michalska- SP Łążyn
Wyróżnienia: - Roksana Cięciwa, Martyna Czajkowska - SP Siemoń,
Martyna Jabłońska - SP Górsk, Jagoda Kowalska- SP Łążyn, Marcin Walczak,
Oliwia Halapacz – SP Zławieś Wielka, Zuzanna Stachowicz – SP Czarnowo

KATEGORIA III (I-III GIM):
1 miejsce: Weronika Piasecka
2 miejsce: Weronika Laskowska Obie uczennice z Górska

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
Dyrektor GOKiS serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za wspaniały występ, życzymy dalszych sukcesów w występach scenicznych, a nauczycielom za wkład
w przygotowanie uczniów. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy gorąco dalszych sukcesów na niwie muzyki. Organizatorem i fundatorem nagród był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

V WOJEWÓDZKI FESTIWAL ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH I FOLKLORYSTYCZNYCH w GOKiS

21 października 2017 roku po raz piąty Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej zorganizował V Wojewódzki Festiwal Zespołów Śpiewaczych
i Folklorystycznych.
Do Jubileuszowego Festiwalu zgłosiły swój akces zespoły śpiewacze i folklorystyczne z powiatu bydgoskiego, chełmińskiego
i toruńskiego. Swój dorobek artystyczny zaprezentowały:
Zespół „Jutrzenka” z Czernikowa
Zespół „Wspomnienie” – Mała Nieszawka
Zespół „Harmonia” - Górsk
Zespół „Solecczanie„ – Solec Kujawski
Zespół „Łubianioki„ – Łubianka
Zespół „Łochowianie” – Łochowo
Zespół „Wesołe Gospodynie” - Koronowo
Zespół „Melodia” – Zławieś Mała
Gościnnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Pomorze” z Chełmińskiego Domu Kultury w Chełmnie.
Wyjątkowość tego wydarzenia docenili nasi goście: Wicestarosta Toruński – Andrzej Siemianowski, Wójt Gminy Zławieś Wielka – Jan Surdyka, Zastępca Wójta Gminy – Krzysztof Rak, Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Pawlikowski, Prezes Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska – Elżbieta Kornaszewska – Rogacka z małżonkiem.
Wśród zaproszonych gości byli Katarzyna i Maciej Juras z ziemi warmińsko
– mazurskiej. Festiwal był wspaniała okazją do zaprezentowania publiczności swojego dorobku kulturalnego, okazją do rozrywki,
integracji i relaksu. Zwieńczeniem uroczystości było podzielenie
jubileuszowego tortu i wzniesienie toastu oraz wspólna zabawa, która
trwała do późnych godzin nocnych. Cieszę się, że tworzymy społeczność ludzi naładowanych pozytywną energią, ludzi z pasją i marzeniami. Ta wyjątkowa uroczystość, to nasz wspólny sukces, na który pracujemy każdego dnia. Najważniejsze jest, byśmy dbali o nasze korzenie, byśmy wydobywali z nich to, co najpiękniejsze, muzyka i sztuka ludowa, to nasze dziedzictwo, o które trzeba dbać, które trzeba pokazywać. Za pomocą pieśni przekazujemy sobie zwyczaje, elementy tradycji i kultury. Zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej wraz
z Zespołem „ MELODIA” serdecznie dziękują wszystkim Gościom, którzy
przyjęli zaproszenie , Uczestnikom Festiwalu za zapał, entuzjazm,
zaangażowanie, a także za stworzenie doskonałej okazji do nawiązywania nowych znajomości.

Maria Karpińska
Dyrektor GOKiS

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „ MELODIA” - V PRZEGLĄD ZESPOŁÓW LUDOWYCH W CZERNIKOWIE.

Dnia 30 września 2017 roku w sobotnie, słoneczne,
jesienne popołudnie zespół śpiewaczy „ Melodia” wziął udział w V Przeglądzie Zespołów Ludowych
w Czernikowie. Na scenie Zespołu Szkół zaprezentowały swój dorobek artystyczny zespoły śpiewacze z Powiatu Toruńskiego. Organizatorem przeglądu był zespół śpiewaczy „Jutrzenka” wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Czernikowie. Licznie zebrana publiczność miała niebywałą ucztę kulturalną dla ucha i oka. Barwne i rozśpiewane zespoły wirowały na scenie
w kolorowych strojach regionalnych i wykonywały znane ludowe piosenki włączając do wspólnego biesiadowania publiczność. W uroczystości wziął udział Starosta Toruński – Mirosław Graczyk. Jak co roku poziom występów był bardzo wysoki i wszyscy wyśmienicie bawili się przy znanych ludowych szlagierach.
Impreza daje możliwości promowania twórczości artystycznej zespołów
śpiewaczych oraz ukazanie ich różnorodności repertuarowej. Pozwala
na integrację zespołów ludowych z całego regionu i pogłębianie współpracy
między nimi. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz statuetki.
Dla gości przygotowano wspaniałą biesiadę, o którą zadbały panie z Koła
Gospodyń Wiejskich i zespołu śpiewaczego „ Jutrzenka”. Wydarzenie uświetniła zabawa taneczna do białego rana.
Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zespół śpiewaczy „ Melodia” na Jarmarku Kujawsko – Pomorskim w Myślęcinku.

Corocznie organizowany w Myślęcinku Jarmark Kujawsko-Pomorski
to promocja smaków, tańców, muzyki
i rzemiosła z całego regionu. Impreza odbyła się 10 września 2017 roku na polanie
u podnóża Ośrodka Rekreacji Konnej. Na scenie królowały występy ludowych zespołów pieśni i tańca z województwa Kujawsko – Pomorskiego. Gminę Zławieś Wielka promował zespół śpiewaczy „Melodia” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Oprócz muzyki ludowej, która od lat urzeka swym folklorystycznym brzmieniem, swoje stoiska rozstawili: twórcy ludowi prezentujący wyroby rękodzieła i producenci miodu, gospodynie wiejskie serwujące tradycyjne, regionalne przysmaki. To była prawdziwa bitwa smaków pomiędzy Wielkopolską, Kujawami i Pomorzem. Koła Gospodyń Wiejskich stoczyły bój o złoty, srebrny i brązowy Rarytas.
Serdecznie dziękujemy Organizatorom za zaproszenie oraz zorganizowanie
tak wspaniałego dnia jakim był - Jarmark Kujawsko – Pomorski
w Myślęcinku. Spotkanie było okazją do wspólnej zabawy, wymiany
doświadczeń i zawarcia nowych przyjaźni.
Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Dożynki 2017 - występ zespołu śpiewaczego " Melodia" wśród kolorowych świateł.


GMINNE DOŻYNKI 2017 – 2 września Zławieś Mała...

występ zespołu śpiewaczego „Melodia”, solistek GOKiS oraz wręczenie Pucharów V Edycji Tenisa Ziemnego
 I miejsce – Maciej Janczarski – Puchar Wójta Gminy
II miejsce – Damian Iwanicki - Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
 III miejsce – Radosław Winiecki – Puchar Dyrektor GOKiS
 Nagrodzonym sportowcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

IV EDYCJA TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO
O PUCHAR DYREKTOR GOKiS.

 13 sierpnia 2017 roku na boisku Orlik w Złejwsi Małej rozegrano
IV Edycję Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektor GOKiS. W turnieju udział wzięli mężczyźni i jedna kobieta. Chętnych, którzy chcieli spróbować swoich sił nie brakowało
na ceglastej nawierzchni. Jak zawsze, zawodnicy reprezentowali wysoki poziom, chociaż są to rozgrywki amatorskie. Część zawodników z pasją uprawia ten sport niemal na co dzień. Po pasjonującej i zaciętej grze zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary.
Wyniki turnieju:
I miejsce Maciej Janczarski i Damian Iwanicki
II miejsce Katarzyna Mikowska i Janusz Lemke
III miejsce Tomasz Tomkiewicz i Radosław Winiecki
IV miejsce Marek Dydo i Zygmunt Piotrowski
Organizatorem i fundatorem nagród był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej. Pragnę złożyć podziękowanie P.P. Januszowi Lemke
i Tomaszowi Tomkiewiczowi za przygotowanie turnieju.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy, dziękujemy za udział
w naszej corocznej edycji i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach kształcenia. Pozostałym uczestnikom również gratulujemy wiedzy i umiejętności oraz dziękujemy za udział.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

II EDYCJA TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
O PUCHAR DYREKTOR GOKiS.

W sobotę 12 sierpnia 2017 roku odbył się Otwarty Turniej Siatkowej Piłki Plażowej o Puchar Dyrektor GOKiS. W wydarzeniu uczestniczyło sześć drużyn. Turniej został przeprowadzony systemem „każdy z każdym”.
Mecze rozgrywane do dwóch wygranych setów. Do półfinału awansowały dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Sobotnie popołudnie upłynęło pod znakiem zaciętej rywalizacji
na piasku, ale nie brakowało też dobrej zabawy. Głównym celem rozgrywek jest promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców. Piłka siatkowa
jako jedna z gier zespołowych służy integracji społecznej. Klasyfikacja turniejowa: I miejsce Kamil Całbecki i Tomasz Tomkiewicz, II miejsce Janusz Lemke i Mariusz Lemke, III miejsce Cezary Sztuwe i Robert Całbecki, IV miejsce Radosław Michalski i Sebastian Michalski.
Organizatorem Turnieju i fundatorem nagród był Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Złejwsi Małej. III Edycja Turnieju Siatkówki Plażowej została
zaplanowana na 2018 rok. Dziękuję animatorom sportu Panu Januszowi Lemke i Panu Tomaszowi Tomkiewiczowi za organizację turnieju. Dziękuję
wszystkim uczestnikom, którzy udział wzięli w II Edycji Turnieju
Siatkówki Plażowej o Puchar Dyrektor GOKiS. Zwycięzcom serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów w dziedzinie sportu.
Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zespół śpiewaczy „MELODIA” w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni 

Kolejny entuzjastycznie przyjęty występ Zespołu
Śpiewaczego „MELODIA”. 30 lipca 2017 roku zespół zaprezentował swój
program podczas Wakacji
z Chopinem w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.
W tym dniu w Szafarni było nadzwyczaj ludowo,
za sprawą chopinowskich
mazurków. Fryderyk Chopin w młodym wieku, przede wszystkim podczas wakacji
w Szafarni, poznał blisko muzykę wiejską. Z zainteresowaniem obserwował obrzędy dożynkowe, notował teksty przyśpiewek, a melodie zachowywał w pamięci.
W dojrzałych latach chętnie traktował folklor, jako inspirację w swych oryginalnych mazurkach. Mazurki z opusu 6, 7 i 24 zabrzmiały w interpretacji Marii Murawskiej, profesora bydgoskiej Akademii Muzycznej i wieloletniej jurorki Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni. W programie znalazło
się też Scherzo h-moll op. 20 nr 5, w którym kompozytor przywołuje melodie słynnej kolędowej kołysanki Lulajże Jezuniu. Zespół „ Melodia” wystąpił gościnnie
na zaproszenie Dyrektora Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Oprócz muzyki Chopina można było usłyszeć muzykę ludową w wykonaniu naszego zespołu. Ten koncert to zupełnie nowe spojrzenie sprowadzające do wspólnego mianownika muzykę ludową i utwory Chopina.
Podczas niedzielnego koncertu wykonaliśmy pieśni ludowe, z miejsc, które we wczesnej młodości odwiedzał nasz genialny kompozytor. Wszyscy wiemy, że Fryderyk Chopin inspirował się muzyką ludową, słyszymy to w jego utworach i dlatego ten koncert poświęcony był inspiracjom muzycznym opartym na folklorze. Koncert został przyjęty bardzo ciepło, pogoda dopisała, śpiewaliśmy i graliśmy dłużej, gdyż zgromadzona
publiczność nagradzała zespół brawami. Pożegnaliśmy się z publicznością piosenką „Szła dzieweczka” zapraszając do wspólnego śpiewania.
Serdecznie dziękujemy Organizatorom za gościnne przyjęcie i wspaniałą atmosferę. Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zespół śpiewaczy „MELODIA” w Ostromecku - 23.07.2017r.

Już po raz II Stowarzyszenie Miłośników Tańców w Kręgu,Tańców Etnicznych
oraz Terapii Tańcem AJDE JANO zaprosili zespół śpiewaczy „Melodia”
na Ogólnopolski Festiwal Tańców w Kręgu, który odbył się 23 lipca 2017 roku
w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku. Głównym celem Festiwalu jest
ukazywanie bogactwa kultur narodowych i etnicznych, integracja społeczności
lokalnych z różnych grup wiekowych oraz proponowanie tańców etnicznych jako ciekawy sposób spędzania czasu.
Zespół śpiewaczy „ Melodia” wystąpił z wiązanką utworów ludowych. Nasz występ zdobył wiele pochlebnych recenzji ze strony widzów, a gromkie brawa świadczyły
o tym , że bardzo podobało się zgromadzonej publiczności. Podczas występu włączyliśmy publiczność do wspólnego śpiewania.
Wspólne śpiewanie, wspólnie spędzony czas, to dla nas miłe chwile, a możliwość
śpiewania dla innych daje nam ogromną satysfakcję. Było nam bardzo przyjemnie
śpiewać dla zgromadzonych gości. Nasz występ wzbudził duży aplauz publiczności
z czego bardzo się cieszymy, ponieważ kontakt z publicznością jest bardzo ważnym elementem występu. Serdecznie dziękujemy Organizatorom za zaproszenie i miłe przyjęcie.
Zespół śpiewaczy „ Melodia” pokazując się coraz częściej przy różnych okolicznościach, staje się piękną wizytówką Gminy Zławieś Wielka.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zespół śpiewaczy „Melodia” na Warmii i Mazurach 

1 lipca 2017 roku zespół śpiewaczy „ Melodia” wystąpił gościnnie
na Warmii i Mazurach. Zaproszenie przyjęliśmy
od Nadleśnictwa Nidzica
i Leśnictwa Kurki. Zespół zaprezentował utwory ludowe
z różnych regionów naszego kraju. Po występie zespół "Melodia" miał możliwość skorzystania m.in.
z aquaparku w Pluskach – Warmia Park. Warmia Park to duży kompleks turystyczny
w którego skład wchodzi jeden z największych aquaparków w tej części Polski. Byliśmy także nad Jeziorem Pluszne w Pluskach, przez które przebiega granica Warmii i Mazur. Ponadto mieliśmy możliwość zwiedzenia wielu ciekawych miejsc tej okolicy. Podczas wizyty nie zapomnieliśmy zajechać do Grunwaldu.
Głównym celem działalności zespołu jest promocja naszej gminy oraz niesienie
radości swoimi występami wszystkim tym, którym bliska jest muzyka i śpiew. Podczas jednodniowej wizyty promowaliśmy naszą kulturę, tradycję oraz historię. Wyjazd był świetnym sposobem na integrację - to jedna z najpopularniejszych form budowania zespołu. Bardzo dziękujemy za wspaniałe przyjęcie, smaczne jedzenie i rodzinną atmosferę. Czuliśmy się tu jak u siebie w domu.
Jesteśmy zauroczeni gościnnością, życzliwością i pięknem okolicy. Dziękujemy
za niezwykłą uprzejmość oraz zaangażowanie w organizację naszego pobytu
na Warmii i Mazurach. Z tej pięknej krainy zabraliśmy miłe wspomnienia,
a Organizatorom zostawiliśmy naszą radość i wdzięczność za wspólnie spędzony czas.

SOBÓTKA 2017

Moc atrakcji, bogaty program artystyczny
i mnóstwo świetnej zabawy – tak w skrócie można podsumować imprezę plenerową „SOBÓTKA 2017”, która odbyła się
w sobotę 24 czerwca 2017 roku w Złejwsi Małej.
Na scenie zaprezentowały się zespoły i soliści
z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej i Domu Kultury w Górsku. Impreza została zorganizowana przez Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej i Dom Kultury w Górsku.
Tego wieczoru publiczność miała okazję obejrzeć występy naszych lokalnych artystów, którzy przez cały rok dzielnie pracują, by móc zaprezentować efekty swojej pracy przed publicznością. Wśród nich znaleźli się : zespoły śpiewacze, soliści, kółko taneczne, Grupa „Taneczny Krąg” z Bydgoszczy. Wśród tęczowych barw sobótkowej sceny wszyscy wykonawcy prezentowali się uroczo i zostali nagrodzeni brawami za przygotowanie repertuaru i ciekawych aranżacji. Jak co roku nie
zabrakło atrakcji i konkursów. Według dawnej tradycji panny na wydaniu
plotły wianki z kwiatów i ziół, dlatego został rozpisany przez GOKiS konkurs
na „Najładniejszy Wianek Sobótkowy” z nagrodami. Dla najmłodszych uczestników imprezy nie zabrakło ciekawych atrakcji: gry i zabawy, malowanie twarzy, konkursy sprawnościowe. Już po raz kolejny tego wieczoru odbył się turniej warcabowy
o Puchar Dyrektor GOKiS.
Dorośli swoje siły sprawdzili w konkurencji przeciągania liny. Całej imprezie towarzyszyło mini miasteczko, a także stoiska z pysznymi smakołykami przygotowanymi przez Panie z KGW z Górska i Toporzyska, kiełbaska z grilla, lody, wata cukrowa oraz różne smakowitości w punktach gastronomicznych.
W imieniu organizatorów pragnę złożyć serdeczne podziękowania Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Panu Robertowi Babiarzowi, Komendantowi Gminnemu OSP w Złejwsi Wielkiej Panu Andrzejowi Michalskiemu oraz jednostkom OSP za pomoc w przygotowaniu imprezy sobótkowej oraz profesjonalną obsługę
w tym wydarzeniu. Serdecznie dziękujemy wykonawcom, pracownikom kultury
GOKiS i DK, animatorom sportu, wędkarzom, pracownikom Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej za udział i pomoc w organizacji Nocy Sobótkowej 2017.
Impreza odbyła się w radosnej i rodzinnej atmosferze. Dziękujemy za mile spędzony czas mamy nadzieję spotkać się z Wami za rok, na kolejnej edycji Festynu Nocy Sobótkowej.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zespół śpiewaczy „Melodia” na Festynie Parafialnym w Złejwsi Wielkiej

11 czerwca na boisku obok kościoła zorganizowano Rodzinny Festyn Parafialny. Organizatorem Festynu była Rada Parafialna i ks. Proboszcz.
Celem Festynu jest przede wszystkim integracja społeczności parafialnej.
Oprawę muzyczną zapewnili: schola dziecięca działająca przy parafii św.
Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej i zespół śpiewaczy „ Melodia”.
W tym dniu przede wszystkim sprzyjała nam pogoda, dlatego wszystkie zabawy i przygotowane atrakcje cieszyły się wielkim zainteresowaniem.
Dla organizatorów najlepszym podziękowaniem były uśmiechy rozbawionych parafian i gości.

Solistki i zespół wokalny GOKiS na Festynie Charytatywnym w Łubiance


Wielki sukces zespołu śpiewaczego „Melodia”
na Ogólnopolskim I Festiwalu Seniorów
„O Matce pieśń”.

27 maja 2017 roku przy sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
i św. Jana Pawła II w Toruniu odbył się I Festiwal Seniorów pod hasłem „ O MATCE PIEŚŃ.”
Do festiwalu zgłosiło się 70 zespołów z całej Polski. Jury po wysłuchaniu płyt demo zakwalifikowało 23 zespoły do finału. Na scenie pojawiły się zespoły i chóry z miejscowości : Szczecin, Kraków, Suwałki, Nowy Targ, Siedlce, Strzelce Opolskie, Katowice, Toruń, Włodawa, Kobyłka, Białystok, Białe Błota, Papowo Biskupie, Gubin, Powsin, Dminin, Waganiec, Nowa Sucha, Sitaniec.
Naszą gminę reprezentował zespół śpiewaczy „ Melodia „ , który działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Wydarzenie rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem o. Tadeusza Rydzyka CSsR, dyrektora Radia Maryja. Każdy zespół wykonał 3 utwory: – o Maryi naszej Matce – o Ojczyźnie naszej wspólnej Matce – o Matce ziemskiej. Repertuar przygotowany przez poszczególne zespoły za każdym razem koncentrował się na Matce. Obok pieśni religijnych nie brakowało także licznych pieśni patriotycznych. Zespół „ Melodia” wykonał utwory” „ O pełen skarbów łask oceanie”, „Ojczyzno ma” „Najmilejsza w życiu jest mi mama”. Tematyka festiwalu była związana z obchodami Dnia Matki.
Jury nagrody przyznało jednogłośnie – III miejsce i nagrodę w wysokości 3 tys. zł. zdobył Reprezentacyjny Chór Seniorów Siedlce, II miejsce 5 tys. zł Zespół Śpiewaczy Melodia Zławieś Mała oraz I nagrodę 10 tys. zł Miejski Nauczycielski Chór „Gorce” z Nowego Targu. Wyniki ogłosiła dr Agnieszka Brzezińska, przewodnicząca jury festiwalu, dyr. Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zespół „ Melodia” w Unisławiu.

Dnia 20 maja 2017 roku w sobotnie,
słoneczne południe zjechało 27 zespołów na III Przegląd Zespołów
Wokalnych
w Unisławiu.
Na plenerowej scenie amfiteatru zaprezentowały
się zespoły z Cierpic, Zbiczna, Lisewa, Lubiewa, Świecia nad Osą,  Torunia, Grębocina, Lubicza Dolnego, Papowa Biskupiego, Świecia nad Wisłą, Gardei, Lubicza Górnego, Raciążka, Obrowa, Łubianki, Małej Nieszawki, Bydgoszczy i Złejwsi Małej. Na scenie nie zabrakło występów gospodarzy.
Przegląd cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności, która bawiła się znakomicie. Podczas wielu występów publiczność włączała się śpiewem
i klaskaniem, tworząc wyjątkową, ciepłą atmosferę. Występujące zespoły były różnorodne – zarówno pod względem liczebności, wieku wykonawców, poziomu zaawansowania, ale także tematyki wykonywanych utworów. Impreza daje możliwości promowania twórczości artystycznej zespołów, pozwala na integrację zespołów ludowych z całego regionu i rozwijanie współpracy między nimi. Występy miały charakter przeglądu, każdy z uczestników otrzymał takie same nagrody. To piękne wydarzenie zakończyło się zabawą taneczną. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki.

Zapraszamy do galerii !!!

V GMINNY FESTIWAL PIEŚNI I PIOSENKI RELIGIJNEJ W GOKiS
18 maja 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbył się V Gminny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej. Celem Festiwalu była popularyzacja utworów o charakterze i tematyce religijnej wśród dzieci i młodzieży. W tym wspaniałym wydarzeniu udział wzięli uczniowie Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej oraz szkół podstawowych
i gimnazjalnych z terenu naszej gminy. Jury pod przewodnictwem Arnolda Itricha – muzyka, postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia

Kat. I. – przedszkola
I nagroda – Nadia Staniszewska
II nagroda – Inga Urbańska - Obie z Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej
III nagroda – Anna Kołodziejczyk – SP Zławieś Wielka

Kat. II. Klas I – III - szkoły podstawowe
I nagroda – Zofia Szwejkowska – SP Przysiek
II nagroda – Antonina Białkowska – SP Górsk
III nagroda – Anna Donderska – SP Przysiek
Wyróżnienia:
Julia Jakubik – SP Górsk,
Martyna Czajkowska, Pola Niewiemska. Obie SP Siemoń

Kat. III. Kl. IV-VI – szkoły podstawowe
I nagroda – Martyna Jabłońska
II nagroda – Fatima Alsayed Omar Obie SP Górsk
III nagroda ex aequo: Zuzanna Sobczak i Zuzanna Stachowicz. Obie SP
Czarnowo
Wyróżnienia:
Monika Piecuch, Janusz Kominek – SP Łążyn
Aleksandra Hamerla – SP Siemoń
Anna Grącka, Oliwia Halapacz – SP Zławieś Wielka

Kat. IV – gimnazja
I nagroda – Magdalena Grabowska – ZS Rzęczkowo
II nagroda – Agata Paczkowska
III nagroda – Weronika Laskowska . Obie ZS Górsk

Organizatorem Festiwalu i fundatorem nagród był
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, dyplomy i gratulacje. Najważniejsze w tym wydarzeniu jest to, co wykonawcy wyśpiewali całym sercem, to jest wielka wygrana.
Dziękuję wykonawcom i ich opiekunom za piękne religijne wydarzenie. Razem wyśpiewaliśmy radość Panu na chwałę organizując już po raz V Gminny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej.
Festiwal „Śpiewajmy Panu… „ jest również okazją do ukazania własnych talentów. Cieszę się i czuję wielką radość z tego, że dzieci i młodzież potrafią rozwijać swoje talenty i nimi się dzielić, prezentować
przed publicznością.
Tegoroczny Festiwal wpisuje się w wydarzenia przeżywane przez całą Polskę, a mianowicie Rok św. Brata Alberta Chmielowskiego, 100 – lecie Objawień Matki Bożej Fatimskiej i 300 – lecie Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Poprzez wspólne śpiewanie uwielbiliśmy Pana
za wielkie Dary otrzymane przez cały Kościół w naszej małej Ojczyźnie.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska


Zapraszamy do galerii. :)

III EDYCJA GMINNEGO BIEGU IM. ZBYSZKA JĘDRASA

13 maja 2017 roku odbyła się już III Edycja Gminnego Biegu imienia Zbyszka Jędrasa. Bieg odbył się ulicami i gminnymi drogami. . Start głównego biegu Skłudzewo z metą na Orliku w Złejwsi Małej. Długość trasy wynosiła:
Bieg główny – 5 km
Bieg dla gimnazjum – 2,5 km
Bieg dla szkół podstawowych kl. IV-VI – 1 km
Bieg dla szkół podstawowych kl. I – III – 500 m

Trasa była oznaczona przez Organizatora i OSP oraz posiadała oznaczony każdy kilometr.
W sportowej rywalizacji wzięli udział uczniowie i dorośli. Ponad 100 biegaczy to pozytywny sygnał, świadczący o tym, że Bieg cieszył się popularnością.
Najwyższe wyniki osiągnęli:

Kategoria kl. I – III szkoły podstawowej

Dziewczęta: 1. Zofia Szwejkowska
2. Kornelia Wierzbicka
3. Emilia Jasik

Chłopcy: 1. Bruno Baranowski
2. Mateusz Rutkowski
3. Tymoteusz Gumowski

Kategoria kl. IV-VI szkół podstawowych

Dziewczęta: 1. Anastazja Czyżycka
2. Julita Wietrzykowska
3. Maria Długosz

Chłopcy: 1. Kacper Glabiszewski
2. Jakub Szarafiński
3. Jakub Pawłowski

Kategoria klas I – III gimnazjum

Dziewczęta: 1. Wiktoria Dąbrowska
2. Wiktoria Pawlewicz
3. Zuzanna Sobczak

Chłopcy: 1. Bartosz Wietrzykowski
2. Jakub Ścieżyński
3. Oliwier Stempień

Kategoria Open

Kobiety: 1. Małgorzata Pietrzak
2. Paulina Sądej
3. Daria Sikorska

Mężczyźni: 1. Mariusz Danielewski
2. Janusz Lemke
3. Dariusz Gajkowski

Celem III Edycji Gminnego Biegu im. Zbyszka Jędrasa było propagowanie zdrowego trybu życia przy jednoczesnym kultywowaniu pamięci o zmarłym działaczu sportu. Organizatorem biegu i fundatorem nagród był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Warto nadmienić,
że inicjatorem biegu ulicznego w naszej gminie był zmarły Zbigniew Jędras. Dlatego należy kultywować sportowe dzieło Zbyszka. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej składa serdecznie podziękowanie dla jednostek OSP Skłudzewo i Toporzysko, którzy z
ogromnym zaangażowaniem zapewnili pomoc przedmedyczną i zabezpieczenie trasy podczas biegu. Słowa uznania należą się animatorom Boiska Orlik P. Tomaszowi Tomkiewiczowi, P. Januszowi Lemke, pracownikom GOKiS za oprawę strony technicznej oraz wolontariuszom – uczniom ZS w Złejwsi  Wielkiej, którzy pomagali w organizacji biegu.
Wysoka frekwencja była dla organizatorów miłym zaskoczeniem i z pewnością stanowić będzie
dodatkową mobilizację do organizowania tego rodzaju imprez w przyszłości.
Dziękujemy za wspólne bieganie i do zobaczenia za rok.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zespół śpiewaczy „ MELODIA”
w pieszej pielgrzymce do Skłudzewa.

3 maja 2017 roku o godz. 9:15 z placu przed kościołem w Złejwsi Wielkiej wyruszyła piesza pielgrzymka na odpust do kaplicy Matki Bożej Królowej Polski w Skłudzewie. Piesza pielgrzymka
do Skłudzewa jest już tradycją.
Na całą trasę zaplanowana była wspólna modlitwa, śpiewy i rozważanie
Słowa Bożego. Życzliwość i wzajemne wsparcie wszystkich uczestników było
dopełnieniem miłej, serdecznej atmosfery w grupie. Znalazło się tam
wszystko co potrzebne: wysiłek, wyciszenie, modlitwa i wypoczynek,
a wszystkie trudy odchodzą w zapomnienie, kiedy oczom ukazuje się obraz Matki Bożej.

Zespół śpiewaczy „ Melodia” w Łążynie 

Obchody Dnia Seniora stały się już tradycją w Łążynie. Tradycją jest również to,
że co roku organizatorem jest Koło Gospodyń Wiejskich z Łążyna W tym roku odbyły się one w dniu 30 kwietnia 2017 roku. Gości zaproszonych
powitała Pani Małgorzata Dobosiewicz – Przewodnicząca KGW. Na część oficjalną złożyły się wystąpienia i życzenia Pana Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy i Księdza Prałata. Po życzeniach niespodziankę przygotował zespół  śpiewaczy „ Melodia”, który wykonał piosenki z różnych regionów Polski.
Te bardziej znane śpiewali razem z zespołem wszyscy uczestnicy spotkania. . Szanowni
Seniorzy życzymy Wam długich lat życia w dobrym zdrowiu, pełnych radosnego ciepła, pogody ducha, a każdy dzień niech dostarcza Państwu wiele radości i uśmiechu na twarzy. Znany amerykański polityk Benjamin Franklin powiedział że: „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”

Zapraszamy do galerii.

VI GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY O PIÓRO WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA W GOKiS.

26 kwietnia 2017 roku
w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbył się VI Gminny Konkurs Ortograficzny o Pióro Wójta Gminy Zławieś Wielka. W opinii jury, któremu
przewodniczyła Maria Rochowiak – nauczyciel języka polskiego, egzaminator z Torunia. Gimnazjaliści biorący udział w konkursie wykazali
się bardzo dobrą znajomością reguł ortografii i doskonale poradzili sobie z tekstem dyktanda, jak i tekstem ortograficznym. Dyktando ma na celu szerzenie kultury, edukacji oraz rozwijanie zainteresowania językiem polskim, jako składnikiem dziedzictwa kulturowego. Najważniejszym celem było wyłonienie Mistrza Ortografii. Na pisanie dyktanda uczniowie mieli 45 min, oraz 15 minut na wstawienie w miejsce luk „ ż”, „rz”, „ ó”, „h”, „ch”, uzupełnienie podanych wyrazów przedrostkami, „ z”, „s”, „ś”, oraz od podanych w mianowniku rzeczowników utworzenie ich formy w dopełniaczu. Komisja oceniając poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, znajomość zasad wyłoniła Mistrza Ortografii.
Mistrzem ortografii 2017 została Daria Trzpil z Zespołu Szkół w Górsku – otrzymała pióro
i statuetkę ufundowane przez Jana Surdykę – Wójta Gminy Zławieś Wielka. II miejsce Tomasz Zienkiewicz III miejsce Agata Kołodziejczyk z Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej Laureaci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowano dyplomy z podziękowaniami oraz pamiątkowe upominki. Wszystkim uczestnikom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów na niwie ortografii, dziękujemy także nauczycielom prowadzącym, za doskonałe przygotowanie młodzieży.
Naszymi działaniami chcemy zachęcić uczniów małej Ojczyzny do pracy na poprawnością słowa pisanego i mówionego. W chwili oczekiwania na wyniki uczestniczy wraz z nauczycielami raczyli się słodkościami.
Podsumowując tegoroczną edycję konkursu, Wójt Jan Surdyka pogratulował zwycięzcom, podziękował wszystkim uczestnikom za udział, jednocześnie wyraził nadzieję, że konkurs będzie kontynuowany w następnych latach. Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

KONKURS PLASTYCZNY –
„ Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna 2017”

Przed świętami Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej został zasypany pięknymi, kolorowymi kartkami wielkanocnymi. To efekty pracy
młodych uczestników dorocznego Wielkanocnego Konkursu Plastycznego
„Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna”. 12 kwietnia 2017 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na najpiękniejszą kartkę wielkanocną.
Organizatorem i fundatorem nagród jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Konkurs plastyczny skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych . Celem jego jest rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej, jak również pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych z Wielkanocą. Nadesłano ponad 80 prac wykonanych różnymi technikami. Komisja artystyczna z trudem zadecydowała, które z nich wyróżnić. Przyznano sześć nagród
i siedemnaście wyróżnień. Autorzy najpiękniejszych prac zostali nagrodzeni.
Nagrody:
I nagroda – Wiktoria Sadecka – SP Siemoń
II nagroda – Olga Pierzgalska – SP Zławieś Wielka
III nagroda – Aleksandra Pocztarska – SP Siemoń
IV nagroda – Wanessa Bober – ZS Rzęczkowo
V nagroda – Julia Cychowska – ZS Zławieś Wielka
VI nagroda – Głowiś Dawid – ZS Zławieś Wielka
Wyróżnienia:
Edyta Drużyńska, Ryszard Gawlak, Małgorzata Michalska, Amelia Ostrowska - Zespół Szkół w Rzęczkowie.
Szymon Pocztarski, Mateusz Żeglarski, Marta Żeglarska, Maja Mądrzejewska – Szkoła Podstawowa w Siemoniu.
Patrycja Nowak, Kinga Mackiewicz , Małgorzata Radecka – Szkoła Podstawowa w Łążynie.
Tobiasz Roszko, Franciszek Watracz, Konrad Pietrzak, Aniela Hudzik – Szkoła Podstawowa w Przysieku.
 Roksana Drużyńska, Patrycja Modrzyńska - Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej.
Dziękujemy wszystkim młodym artystom za udział w konkursie, a laureatom serdecznie gratulujemy.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii :)

Święty Janie Pawle II – PAMIĘTAMY

Pamięć o Świętym Janie Pawle II jest stale obecna wśród nas. Co roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej i Parafia Rzymsko – Katolicka w Złejwsi Wielkiej organizują koncerty, spotkania, by wspólnie z mieszkańcami zachować
w pamięci i sercu naukę Świętego Jana Pawła II.
7 kwietnia 2017 roku w kościele parafialnym w Złejwsi Wielkiej z okazji 12 –tej rocznicy śmierci i 3 – ej rocznicy Kanonizacji Świętego Jana Pawła II przedstawiliśmy interpretację papieskiego dzieła „ Tryptyk rzymski”. W koncercie wzięli udział : ks. kanonik Wojciech Murawski, radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Gminy i licznie zgromadzeni mieszkańcy. „Tryptyk rzymski” w interpretacji Dariusza Bereskiego poety, aktora Teatru Polskiego we Wrocławiu i Michała Hajduczeni kompozytora, muzyka ukazał nam prawdy Boże. Poemat ten jest próbą odkrycia przed nami tajemnicy życia i śmierci oraz początku świata. Odkrywa korzenie ludzkiej egzystencji, pokazuje człowieka w jego wędrówce przez życie. Tryptyk Rzymski to artystyczne przesłanie na trzecie tysiąclecie, pozwalające odkryć sens miłości, cierpienia i życia wiecznego. To także artystyczne pożegnanie Wielkiego Papieża, Wielkiego Polaka i Wielkiego Artysty,
a obecnie Świętego Jana Pawła II. Papież rodem z Polski jest wzorem do naśladowania nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie – nikt nie może kwestionować jego myślenia i wartościowania. Dziękujemy Ci Ojcze Święty za Tryptyk Rzymski, który jest dla nas wspaniałym od Ciebie darem. PAMIĘTAMY!

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii.

Ogólnopolski Konkurs Piosenki „ Wygraj szansę” SUKCES Marty Kwiatkowskiej – solistki GOKiS 

20 marca 2017 roku w kinoteatrze „ADRIA” w Bydgoszczy odbył się
Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj szansę”, którego organizatorem jest Agencja Telewizyjno - Estradowa TV Media w Łodzi. W konkursie ogólnopolskim udział wzięło 15 uzdolnionych wokalistów w wieku od 9 – 14 lat. Celem tego konkursu jest odkrywanie talentów wokalnych, popularyzacja polskiej twórczości artystycznej oraz inspirowanie wykonawców do dalszych poszukiwań i udoskonalania warsztatu.
Jury, złożone głównie z nauczycieli i instruktorów reprezentujący każdy
z uczestniczących w programie miejscowości oceniało walory głosowe, muzykalność, techniczne umiejętności operowania głosem, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny. Każdy z jurorów typował trzech, jego zdaniem najlepszych wykonawców i przyznawał od 1 do 6 punktów (przedstawiciel jury nie mógł głosować na wykonawcę ze swojej placówki).
Przyznano I, II, III miejsce oraz 3 wyróżnienia. Gminę Zławieś Wielka reprezentowała Marta Kwiatkowska uczestniczka zajęć wokalnych w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Marta wykonała piosenkę z repertuaru Grażyny Łobaszewskiej „Czas nas uczy pogody” i otrzymała wyróżnienie. Nagroda jest kolejną motywacją do doskonalenia warsztatu wokalnego. Pasja i pracowitość
to artystyczna i życiowa dewiza Marty.
Gratulacje!!! Wierzymy, że kolejne konkursy przyniosą ogromne sukcesy.
Bardzo cieszymy się z osiągnięć naszej wokalistki. Dziękuję Pani Agnieszce Witki – dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej w Górsku, uczniomtej szkoły, uczniom Zespołu Szkół w Górsku oraz Złejwsi Wielkiej za wsparcie duchowe, trzymanie kciuków podczas występu w Bydgoszczy.
Dziękuję również Urzędowi Gminy w Złejwsi Wielkiej za użyczenie autobusu. Niech słowa te niezwykle ważne pełnią rolę drogowskazu życia.

„Muzyka może otworzyć dziecku serce i nauczyć jak żyć pełniej“
S. Suzuki

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Gminne Święto Kobiet w GOKiS - cześć II.

Co roku 8 marca kobiety obchodzą swoje święto – Dzień Kobiet.
Zgodnie z coroczną tradycją Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy
zaprosili Panie – Mieszkanki Gminy Zławieś Wielka na uroczysty koncert z okazji Dnia Kobiet. Jak co roku uroczystość zorganizowano w dniu
9 marca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.
Z zaproszenia skorzystało ponad 80 Pań reprezentujących różne środowiska m.in.; rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich, przedsiębiorców, pracowników administracji, kierowników jednostek. Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy złożyli przybyłym Paniom serdeczne życzenia oraz przekazali symboliczny kwiatek dla każdej Pani. Z okazji tak miłej uroczystości, specjalnie na tę okazję, wystąpił duet muzyczny w osobach; Ludmiła Małecka –aktorka scen muzycznych - wokal i Artur Grudziński – pianista, aranżer, dyrygent, autor piosenek, ilustracji filmowych
i reklam. Ciekawą atrakcją była loteria fantowa, w której każdy los wygrywa!. Panie mogły wylosować kosmetyki, a także zaproszenie na manicure w salonie kosmetycznym. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku oraz tortu, który z najlepszymi życzeniami dla Pań ufundował Jan Surdyka – Wójt Gminy. Lampką szampana i gromkim "Sto lat" wzniesiono toast, za zdrowie Pań. Warto
wspomnieć o tym , że tego dnia kobietom usługiwali panowie z HDK przy Urzędzie Gminy
w Złejwsi Wielkiej. Podziękowania składamy Panu Zbigniewowi Szymańskiemu, Panu Sławomirowi Daleckiemu i Panu Jarosławowi Kaczanowicz. To był wyjątkowy wieczór ,uśmiechy, ogromna radość oraz zadowolenie towarzyszyły spotkaniu z okazji Dnia Kobiet. Tego wieczoru wszystkie kobiety lśniły swoim wewnętrznym blaskiem. Niech satysfakcja i uśmiech zawsze towarzyszy Paniom w życiu osobistym i zawodowym.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

TURNIEJ BADMINTONA

Po pierwszym turnieju deblowym rozegranym w styczniu w badmintona zainteresowanie następnym turniejem było tak duże, że został zorganizowany następny turniej w sali gimnastycznej ZS w Złejwsi Wielkiej. Turniej w grze singlowej odbył się w dniu 18.02.2017r. W turnieju wzięło udział 10 uczestników w tym jedna kobieta. Po zaciętej walce zwyciężył Grzegorz Rękas, drugie miejsce zdobyła Magdalena Gajkowska, a trzecie Andrzej Pazdyga . Nagrody i puchary ufundował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.

OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
W GOKiS

W niedzielę 12 lutego 2017 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej rozegrany został Turniej Tenisa
Stołowego (gra podwójna) o Puchar Dyrektor GOKiS.
Do turnieju zgłosiło
się ponad 30 amatorów tenisa stołowego w towarzystwie swoich bliskich, znajomych, którzy pełnili rolę kibiców. Po ceremonii otwarcia zawodnicy kontynuowali rywalizację o najwyższe podium. Mecze stały na wysokim poziomie. Zawodnikom, w rywalizacji
towarzyszyła zdrowa i przyjazna atmosfera. Po kilkugodzinnych zmaganiach
około godziny 16 – tej rozpoczęła się ceremonia wręczania pucharów dla 6 najlepszych zawodników.

Wyniki;
I miejsce Roman Suchowiecki i Tomasz Rękas
II miejsce Piotr Gdaniec i Grzegorz Rękas
III miejsce Marek Zawiszewski i Wojciech Janik
Turniejowi sędziował Andrzej Wiśniewski, któremu serdecznie dziękujemy.

Organizatorami Turnieju byli; Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej
i Zarząd Gminny LZS. Puchary i dyplomy ufundował GOKiS w Złejwsi Małej. Organizatorzy Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektor GOKiS pięknie dziękują wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania turnieju. Wielkie gratulacje dla zwycięzców i podziękowania dla wszystkich uczestników, którzy nie weszli na podium – za hart ducha, odwagę i zaciętą , ale czystą sportową walkę,
aż do ostatka sił. Wszyscy uczestnicy prosili o kolejne zawody! Zatem – do zobaczenia za rok.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska.

Zapraszamy do galerii

Zespół "Melodia" w Wielkiej Nieszawce.

W dniu 09.02.2017 r. zespół śpiewaczy „Melodia” wystąpił gościnnie w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. Zespół został ciepło powitany przez kierownika Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego.
Po krótkim powitaniu zaprezentowano zespół, jego skład oraz historię. Po części oficjalnej nastąpiła część muzyczna. Zespół wykonał utwory ludowe z różnych regionów Polski. Wszyscy świetnie bawili się podczas koncertu, a na sam koniec poproszono o występ na bis podczas którego mieszkańcy, pracownicy oraz członkowie zespołu wspólnie zaśpiewali utwory „Głęboka studzienka” i „Szła dzieweczka”. Zespół otrzymał gromkie brawa. Po zakończeniu koncertu członkowie zespołu zostali poproszeni o możliwość krótkiej, indywidualnej rozmowy
z mieszkańcami oraz pracownikami. Jak nakazuje polska gościnność w podziękowaniu za występ członkowie zespołu zostali zaproszeni na obiad oraz słodki poczęstunek. Przed wyjazdem
zespół miał okazję obejrzeć Dom oraz, prace jego mieszkańców i poznać ich talenty.
W przyjemnej atmosferze wszyscy uczestnicy koncertu spędzili popołudniowe godziny. Nie był to pierwszy występ zespołu „Melodia” w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce i na pewno nie ostatni. Jak się dało zaobserwować, pieśni te były dobrze znane pensjonariuszom, którzy chętnie dołączali się do śpiewu. Na twarzach ich zagościł szeroki uśmiech, a w sercu pojawiła się wielka radość. Pozytywne reakcje i ciepłe przyjęcie ze strony mieszkańców i pracowników
zrodziło plany kolejnych spotkań w Domu Pomocy Społecznej, które odbędą się już wkrótce. Zamierzamy kontynuować nasze spotkania, które mają pozytywny wpływ na osoby starsze.
Na zakończenie, w ramach podziękowania za występ pensjonariusze DPS przekazali zespołowi „Melodia” ręcznie wykonany obraz. Dziękujemy serdecznie za zaproszenie….Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii.

I TURNIEJ BADMINTONA.

W dniu 21.01.2017 roku w sali gimnastycznej ZS w Złejwsi Wielkiej odbył się I Turniej Badmintona
w grze podwójnej o Puchar Dyrektora GOKiS w Złejwsi Małej Pani Marii Karpińskiej. Po zaciętej rywalizacji bezkonkurencyjna okazała się para Krzysztof Noskowicz i Andrzej Pazdyga,
która zwyciężyła w całym turnieju. Drugie miejsce zajęli Igor
Gajkowski i Radosław Michalski,
a trzecie miejsce wywalczyli Radosław Winiecki i Tomasz Tomkiewicz. Nadmienić należy że taki turniej został rozegrany pierwszy raz i cieszył się dużym zainteresowaniem, wiele osób zapowiada udział w następnej edycji.
Sama gra dostarcza wiele pozytywnych wrażeń, emocji i praktycznie każdy może sobie poradzić. Fundatorem nagród był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.

Tomasz Tomkiewicz

Zapraszamy do galerii. :)

V Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek
w GOKiS.

18 stycznia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbył się V Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Do udziału
w konkursie przystąpiło 29 solistów z przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjalnych. Konkurs otworzył Pan Jan Surdyka – Wójt Gminy oraz Pan Jacek Beszczyński kolędą „ Leć kolędo w świat”, wprowadzając
specyficzny, świąteczny klimat. Komisja w składzie: Jacek
Beszczyński (przewodniczący) – muzyk, kompozytor, autor i tłumacz piosenek, Agnieszka Witki – Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej w Górsku, Michała Hajduczenia – nauczyciel Publicznej Szkoły Muzycznej w Górsku, po wysłuchaniu prezentacji artystycznych przyznała nagrody i
wyróżnienia;
Kategoria I – PRZEDSZKOLA
I miejsce – Zofia Patyk – Gminne Przedszkole w Złejwsi Małej
II miejsce – Anna Kołodziejczyk – SP Zławieś Wielka
III miejsce – Kamil Kuczawski – Gminne Przedszkole w Złejwsi Małej
Wyróżnienia:
Wiktoria Walicka, Maria Derkowska – obie z punktu przedszkolnego w
Łążynie, Małgorzata Nowak – Gminne Przedszkole w Złejwsi Małej, Antoni
Muchewicz – SP Siemoń.
Kategoria II – SP Klasy I – III
I miejsce – Anna Donderska – SP Przysiek
II miejsce – Antonina Białkowska –SP Górsk
III miejsce – Zofia Szwejkowska – SP Przysiek
Wyróżnienia: Pola Niewiemska, Maja Mądrzejewska – obie z SP Siemoń, Zofia Konieczka – SP Górsk, Adrian Nowak – SP Zławieś Wielka.
Kategoria III SP Klasy IV – VI
I miejsce – Wiktoria Rawa – SP Przysiek
II miejsce – Aleksandra Hamerla – SP Siemoń
III miejsce ex aequo Alicja Sądej – SP Rzęczkowo, Kalina Frątczak – SP Łążyn
Wyróżnienia:
Oliwia Halapacz – SP Zławieś Wielka, Lidia Frątczak – SP Siemoń, Julia
Stróżyńska – SP Przysiek, Weronika Sworowska – SP Rzęczkowo, Oliwia Lis –
SP Łążyn.
Kategoria IV – GIMNAZJA
I miejsce Weronika Laskowska
II miejsce Agata Paczkowska Obie z Gimnazjum w Górsku. Nagrodę
GRAND PRIX V Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek otrzymała Alsayed Omar Fatima –SP Górsk.
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali nagrody i dyplomy. Na zakończenie z repertuarem kolędowym gościnnie wystąpili: Pan Jacek Beszczyński i Pan Michał Hajduczenia. Organizatorem Konkursu był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej pragnie serdecznie podziękować Nauczycielom , Rodzicom, Dziadkom za przygotowanie wykonawców, oraz za aktywne zaangażowanie we wspólnym kolędowaniu. Podziękowania składam Urzędowi Gminy w Złejwsi Wielkiej za gadżety, którymi obdarowani zostali nauczyciele. Wspólne śpiewanie stwarza wyjątkową, magiczną atmosferę. Zbiorowe śpiewanie w ogóle jest czymś, co ludzi bardzo zbliża, ale śpiewanie kolęd to coś szczególnego. Wszyscy śpiewamy wtedy pieśni, które znamy, lubimy i dobrze nam się kojarzą, bo pamiętamy je z dzieciństwa, bo są ciepłe, melodyjne i piękne. Kolędowanie po polsku ma specyficzny i jedyny w swoim rodzaju charakter i to nie tylko z tej racji, że nasze kolędy i pastorałki cieszą się opinią najpiękniejszych na świecie. Zachęcamy wszystkich: śpiewajcie kolędy! To nasza polska tradycja! A kto nie śpiewa, niech żałuje.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii.

SUKCES MARTY KWIATKOWSKIEJ - SOLISTKI GOKiS 

14 stycznia 2017 roku w auli Zespołu Szkół nr 14 w Toruniu odbył
się Międzyszkolny Konkurs Kolęd
i Piosenki Bożonarodzeniowej pod patronate Prezydenta Miasta Torunia. Aula Zespołu Szkół zgromadziła uczestników konkursu
i przybyłych gości. W programie znalazły się występy uczniów, rywalizujących o miano najlepszych wykonawców. Konkursowi przewodniczyła dr Agnieszka Brzezińska – Dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.
W Konkursie udział wzięła solistka sekcji wokalnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej Marta Kwiatkowska. Marta wykonała utwór” Szara kolęda” , której autorem tekstu jest Jonasz Kofta. Nasza solistka wyśpiewała III miejsce. W tej kategorii rywalizowało 29 uczestników na wysokim poziomie wokalnym. Cieszymy się niezmiernie ze zdobycia tak wysokiej pozycji i to w gronie naprawdę wielu świetnych śpiewaków. Jesteśmy dumni i szczerze gratulujemy!

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ ROZSTRZYGNIĘTY

Już po raz piąty Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej
zorganizował Gminny Konkurs
na Szopkę Bożonarodzeniową. Cele, jakie przyświecały konkursowi to: kultywowanie wśród dzieci i dorosłych tradycji wykonywania szopek, poznanie
i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa, przekazywanie zwyczajów bożonarodzeniowych z regionu kujawsko-pomorskiego, rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci
i młodzieży, a także dorosłych
oraz uzdolnień plastycznych. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie przestrzennej pracy – szopki bożonarodzeniowej. Koniecznie należało uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Prace oceniła Komisja Konkursowa w składzie: Jan Surdyka – Wójt Gminy, Piotr Pawlikowski – Przewodniczący Rady Gminy , Maria Karpińska – Dyrektor GOKiS. Przy ocenie szopek Komisja kierowała
się następującymi kryteriami: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu.
Opracowanie, dobór i wykorzystanie materiałów, w szczególności naturalnych, motywy regionalne, wkład pracy, estetyka oraz trwałość konstrukcji, walory plastyczne, takie jak kompozycja, kolorystyka i dodatki. Wyniki Konkursu: Alina Kryspin I Nagroda Wójta Gminy Magdalena Kryspin II Nagroda Przewodniczącego Rady Gminy Państwo Nalazek III Nagroda Dyrektora GOKiS Wyróżnienie – Państwo Bober.
Ku naszej wielkiej radości, stwierdzamy, że konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Cieszy nas także to, że mamy swój wkład, zgodnie z ideą naszego konkursu, w budowaniu wspólnoty. Rodzinne, wspólne wykonywanie szopki, czasem pokoleniowe( dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki) to wspólne przebywanie ze sobą, budowanie więzi, wzbudzanie tęsknoty do Świętej Rodziny,
która powinna być dla nas wzorem. Szczególne to ważne w dzisiejszych współczesnych, pełnych
pośpiechu czasach. Twórcy szopek zostawiają w swoich pracach … serce.
Nagrody dla zwycięzców zostały wręczone w dniu 15 stycznia 2017 roku podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Złejwsi Wielkiej. Wszystkim twórcom szopek bardzo dziękujemy za ciekawe pomysły, pracę i trud włożony w budowę szopki.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii.

MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY GOKIS ZŁAWIEŚ MAŁA

W dniu 07.01.2017 roku
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Złejwsi Małej odbył się montaż słowno-muzyczny pt. ,,Tajemnica Bożego Narodzenia”.

Tym razem przed publicznością wystąpiły dzieci i młodzież, należące do sekcji wokalnej
i instrumentalnej (pianino, keyboard) naszego Ośrodka.
Licznie zebraną publiczność i zaproszonych gości powitała Maria Karpińska - dyrektor GOKiS.
W pięknej zimowej scenerii, usłyszeliśmy kolędy i pastorałki w wykonaniu solistów: Leny Męczyńskiej, Michaliny Wiśniewskiej, Agaty i Ingi Urbańskich, Julii Stępień, Weroniki Tworek, Aleksandry Hamerli, Alicji Liśkiewicz, Marty Kwiatkowskiej oraz Pauliny Łobody. Oprawę muzyczną wykonali słuchacze sekcji instrumentalnej w osobach: Dominik Rolirad (pianino), Samuel Pokrywczyński (keyboard), Mikołaj Kwiatkowski i Anna Aranin (pianino).
Boże Narodzenie to dla wielu Polaków najważniejsze święto religijne
i rodzinne, czas spotkań i kultywowania tradycji. Obchodzenie świąt pełni istotną funkcję w życiu człowieka – jest czynnikiem integrującym jednostki z otoczeniem oraz adaptującym je do życia w społeczeństwie.
Święta określają naszą tożsamość, nadają sens naszej egzystencji, wyznaczają rytm naszego życia, dają poczucie porządku, ciągłości
i trwałości. Tę tradycję i trwałość kultywowaną z pokolenia na pokolenie przedstawili narratorzy w osobach: Jan Fifielski, Jakub Kaczmarek, Maciej Krzysztoń oraz recytatorzy: Dominika Krzysztoń, Julia Stępień, Weronika Tworek, Maciej Krzysztoń, Alicja Liśkiewicz, Marta Kwiatkowska, Paulina Łoboda, Aleksandra Hamerla.
W słowno-wokalno-instrumentalnym wystąpieniu, przypomniano czym jest Boże Narodzenie i jak powinniśmy dbać o tradycje i zwyczaje. Piękne teksty kolęd oraz słowo mówione, wprowadziły zebranych w świąteczny nastrój.

Zapraszamy do galerii :)

Zespół śpiewaczy "MELODIA" (występ
z repertuarem kolędowym) na Wigilii zorganizowanej przez GOPS.


Gminny Konkurs
„NAJCIEKAWSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”
w GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej po raz piąty był organizatorem Gminnego Konkursu „Najciekawsza Kartka Bożonarodzeniowa.
Na konkurs wpłynęło 76 prac dzieci i młodzieży z terenu gminy. Prace
uczestników ocenione były przez komisję, która kierowała się poziomem artystycznym wykonanej pracy, pomysłowością, pracochłonnością, estetyką wykonania, oryginalnością , a także stopniem nawiązania do tradycji.
Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Bardzo trudno było
wytypować zwycięzców, gdyż wszystkie prace były bardzo pomysłowe, a do
ich wykonania wykorzystano różnorodne techniki. Jury pod przewodnictwem Anity Przybyszewskiej – Pietrasiak postanowiło przyznać 6 nagród i 10 wyróżnień.

NAGRODY
I nagroda – Olga Trzcińska – SP Zławieś Wielka
II nagroda – Pola Niewiemska
III nagroda – Marta Żeglarska
IV nagroda – Mateusz Ufir ,
V Kinga Korczak,
VI Julia Melerska. Uczniowie SP w Siemoniu.

WYRÓŻNIENIA
Agata Paluszkiewicz – SP Rzęczkowo,
Natalia Długosz – SP Przysiek,
Aleksandra Hamerla, Magda i Maciej Breitenbach, Łucja Mądrzejewska,
Martyna Czajkowska, Paweł Dobosiewicz , Wojciech Cyrana i Szymon
Pocztarski – uczniowie SP Siemoń.

Bardzo dziękuję wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie
i włożyły mnóstwo trudu w wykonanie pięknych prac plastycznych. Zwycięzcom gratuluję wielkiego sukcesu i życzę dalszych osiągnięć na niwie artystycznej.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii.

Laureatki sekcji plastycznej GOKiS

Julia Czajkowska i Natalia Czajkowska zostały nagrodzone w konkursie plastycznym CHRZEST 966
zorganizowany z okazji obchodów 1050 – lecia CHRZTU POLSKI .

Gminny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w GOKiS

18 uczniów szkół gimnazjalnych przystąpiło do pisemnego egzaminu
sprawdzającego wiedzę
o samorządzie terytorialnym. Gminny konkurs wiedzy odbył się 29 listopada 2016 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej. Jego celem było upowszechnianie wiedzy z zakresu
funkcjonowania i rozwoju samorządu terytorialnego, jego znaczenie
dla życia lokalnych społeczności, a także propagowanie idei budowania społeczeństwa obywatelskiego. Udział w konkursie polegał na wypełnieniu przez każdego uczestnika testu pisemnego jednokrotnego wyboru, składającego się z 25 pytań, opracowanego przez Komisję Konkursową. Uczestnicy mogli zdobyć maksymalnie 25 punktów za poprawnie rozwiązany test. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące kompetencji różnych szczebli władz samorządowych. Uczestników konkursu oceniała Komisja Konkursowa, której przewodniczyła Edyta Zakrzewska- Radna Powiatu Toruńskiego oraz członkowie: Piotr Pawlikowski – Przewodniczący Rady Gminy Zławieś Wielka oraz Krzysztof Rak – Z-ca Wójta Gminy Zławieś Wielka. Zwycięzcą konkursu została Aleksandra Machnicka uzyskując 21 pkt.,
II miejsce z liczbą 16 pkt. zajęła Monika Lewandowska, a III miejsce z liczbą 15 pkt. Agnieszka Wiśniewska. Wszystkie osoby uczęszczają do Zespołu Szkół w Rzęczkowie. Uczennice otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy. Dyplomami/wyróżnieniami oraz drobnymi upominkami zostali nagrodzeni pozostali uczestnicy konkursu.
Organizatorem Konkursu był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi
Małej. Fundatorzy nagród: Starostwo Powiatowe w Toruniu, Urząd Gminy w
Złejwsi Wielkiej i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.
Bardzo serdecznie pragniemy podziękować wszystkim, którzy okazali nam
pomoc i wsparcie przy organizacji konkursu. Dziękujemy również wszystkim
uczniom za udział w konkursie, nauczycielom za przygotowanie uczniów do
konkursu. Mamy nadzieję, że wydarzenie to rozbudziło w nich jeszcze
większe zainteresowanie tematyką samorządową i że nadal będą pogłębiać wiedzę na temat samorządu terytorialnego.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii.

GMINNY FESTIWAL „ PRZEBÓJ MAMY I TATY W GOKIS

24 listopada 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbył się Gminny Festiwal pn. „Przebój Mamy i Taty” Profesjonalne jury zmagania uczestników oceniało w czterech kategoriach wiekowych : przedszkola,
szkoły podstawowe klasy I-III, IV – VI i gimnazja. Jurorzy szczególną uwagę zwracali na dykcję, dobór repertuaru, muzykalność oraz ogólny wyraz artystyczny.
Nagrody:
Kat. I. przedszkola
I miejsce – Nadia Staniszewska – Gminne Przedszkole w Złejwsi Małej
II miejsce – Aleksandra Wiśniewska - SP Przysiek
III miejsce Zuzanna Czajkowska – Gminne Przedszkole w Złejwsi Małej
Kat. II SP – KL. I-III
I miejsce – Anna Donderska – SP Przysiek
II miejsce – Maja Mądrzejewska –SP Siemoń
III miejsce – Martyna Czajkowska – SP Siemoń
Kat. III. KL. IV-VI
I miejsce – Zuzanna Sobczak – SP Czarnowo
II miejsce – Amelia Pindel – SP Przysiek
III miejsce – Oliwia Halapacz – SP Zławieś Wielka
Kat. IV. Gimnazja
I miejsce – Weronika Piasecka
II miejsce – Weronika Laskowska Obie uczennice z ZS w Górsku. Wyróżnienia: Martyna Jabłońska , Fatima Alsayed Omar – SP Górsk, Aleksandra Hamerla, Lidia Frątczak – SP Siemoń.
Na scenie królowały piosenki z repertuaru Kasi Sobczyk, Anny Jantar,
Danuty Rinn. Laureaci Festiwalu otrzymali nagrody i wyróżnienia. Warto
zaznaczyć, że Gminny Festiwal pn. „Przebój Mamy i Taty „ organizowany
jest co roku i cieszy się coraz większym powodzeniem. Cieszymy się, że
dzieci i młodzież z chęcią wracają do hitów z lat młodości swoich rodziców, dzięki którym wracają piękne wspomnienia sprzed lat.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W GOKIS

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, jak co roku,
uczczono dzień 11 listopada. Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej, którą celebrował Ksiądz Kanonik Wojciech Murawski. W uroczystości uczestniczyli: Jan Surdyka – Wójt Gminy, Krzysztof Rak – Zastępca Wójta Gminy, Piotr Pawlikowski – Przewodniczący Rady Gminy, Radni Powiatu Toruńskiego w osobach: Edyta Zakrzewska i Janusz Kononiuk, Zarząd Gminnego Koła Kombatantów w Złejwsi Wielkiej wraz z Prezesem
Mieczysławem Więchem, radni gminy, dyrektorzy szkół, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych, harcerze i licznie zebrani mieszkańcy. Po Mszy świętej w intencji Ojczyzny dostojni goście udali się do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, by wspólnie jako patrioci obchodzić ten szczególny dzień. Po wprowadzeniu Sztandaru odśpiewano hymn narodowy. Bogaty program będący aktywną lekcją historii Polski, przybliżającą istotę tego narodowego święta przygotował zespół „Melodia” działający przy GOKiS w Złejwsi Małej. W słowno – wokalno –instrumentalnym wystąpieniu przypomniano, czym jest wolność i jak należy o nią dbać w dzisiejszych czasach. Piękne teksty
i przywołane pieśni wprowadziły zebranych w bardzo podniosły, nostalgiczny nastrój.
Publiczność włączyła się do wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych.
Na zakończenie odśpiewano hymn „Boże coś Polskę”. Po części oficjalnej
i artystycznej gości podjęto świętomarcińskimi rogalami, gdyż zgodnie
z tradycją sięgającą początkom połowy XIX stulecia , raz w roku, 11
listopada należy skonsumować jednego słodkiego rogala. 11 listopada
z pewnością jest bardzo ważną datą historyczną, a także znaczącym świętem narodowym. To szczególny dzień dla każdego, kto czuje się Polakiem.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej pragnie
podziękować za krzewienie tradycji i żywą lekcję historii wszystkim
osobom, które zaangażowały się w przygotowanie Narodowego Święta
Niepodległości. Wyrazy podziękowania kieruję do władz gminy, księdza
kanonika, kombatantów, radnych, harcerzy, kierowników jednostek
organizacyjnych, sołtysów, pracowników GOKiS, zespołu śpiewaczego „Melodia” wraz z muzykami oraz licznie przybyłych mieszkańców naszej gminy.
Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii.

FROM SCHOOLS TO WOMEN’S LEAGUE

Na Orliku w Złejwsi Małej odbył się drugi z cyklu pięciu turniejów
piłki nożnej dziewcząt rocznika 2007 i młodsze. W tych rozgrywkach
bierze udział pięć najlepszych szkół wyłonionych wg rankingu naszego
województwa. Pierwszy turniej odbył się w Inowrocławiu, a gospodarzem
drugiego była drużyna SP Zławieś Wielka. Czeka nas jeszcze wyjazd
do Torunia, Bydgoszczy i Górska. Najlepsza drużyna po wszystkich turniejach pojedzie na finał ogólnopolski. Podziękowania dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz dla Przdszkola w Złejwsi Małej.
 
Wyniki Turnieju w Złejwsi Wielkiej:
SP 6 Inowrocław - SP Górsk 2:0
SP16 Toruń - SP12 Bydgoszcz 1:0
SP Zławieś Wielka - SP 6 Inowrocław 0:6
SP Górsk - SP 16 Toruń 1:0
SP 12 Bydgoszcz - SP Zławieś 0:1
SP 6 Inowrocław - SP 16 Toruń 8:0
SP Górsk - SP 12 Bydgoszcz 1:0
SP Zławieś - SP 16 Toruń 1:0
SP 12 Bydgoszcz - SP 6 Inowrocław 0:10
SP Górsk - SP Zławieś 0:0

Po dwóch etapach:
1 SP 6 Inowrocław 24pkt 49-0
2 SP Górsk 13pkt 5-10
3 SP Zławieś Wielka 10pkt 7-14
4 SP 12 Bydgoszcz 9pkt 9-16
5 SP 16 Toruń 3pkt 1-31

Animator sportu
Janusz Lemke

ZADUSZKI JAZZOWE 2016 w GOKiS

5 listopada 2016 roku miłośnicy jazzu spotkali się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Złejwsi Małej, żeby wspominać zmarłych
w 2016 roku ludzi muzyki, kultury, filmu i polityki.
To stara , polska tradycja , że w okolicach kościelnego wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, jazzmani spotykają się, aby grać ze sobą, a przy tym wspomnieć tych,
z którymi kiedyś grali, lub tych, z którymi zagrać nie zdążyli; żeby zastanowić się nad przemijaniem i sensem życia. W tym roku po raz kolejny Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej włączył się w tę tradycję.
Na scenie wystąpił zespół jazzowy „Hi Now”, który zaprezentował
własne interpretacje nieśmiertelnych standardów i samodzielne
kompozycje, pełne nowych, ciekawych rozwiązań harmonicznych i bardzo
nowatorskiej melodyki. Energia zespołu koncentruje się w nurcie szeroko
pojętej muzyki improwizowanej z domieszką etno . Utwory prezentowane na koncercie opierały się na strukturach konceptualistycznych. Można było
usłyszeć m.in. tradycyjny instrument ERHU pochodzący z Państwa Środka –
Chin. W skład zespołu wchodzą znani toruńscy muzycy: Michał Hajduczenia, Mariusz Hejnicki oraz Robert Matusiak. W roli gościa specjalnego wystąpił Kamil Jagodziński. Nastrojowe Zaduszki Jazzowe w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej to już tradycja.
Zespół „ Hi Now” wprowadził publiczność w zaduszkowy nastrój wewnętrznej refleksji. Wyjątkowa atmosfera, wyjątkowy czas zawsze
stwarza niepowtarzalny klimat, który stał się już muzyczną wizytówką
naszej gminy.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii :)

GMINNY KONKURS PIOSENKI W GOKiS

26 października 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbył się Gminny Konkurs Piosenki. W Konkursie zaprezentowali się młodzi wokaliści ze szkół: Złejwsi Wielkiej, Czarnowa, Przysieka, Łążyna, Górska i Siemonia. Celem wydarzenia była przede wszystkim promocja dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie, odkrycie talentów
i wyjątkowych osobowości scenicznych oraz rozwój uzdolnień wokalnych. Jury pod przewodnictwem Macieja Drapińskiego – muzyka, oceniało dobór repertuaru, interpretację utworów, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny. Młodzi wokaliści występowali w trzech kategoriach wiekowych:
kategoria I – klasy I – III, druga IV-VI , kategoria trzecia – gimnazja.
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury wyłoniło zwycięzców.
W kategorii klas I-III szkoły podstawowej:
I miejsce Anna Donderska ( SP Przysiek)
II miejsce Pola Niewiemska ( SP Siemoń)
III miejsce Zofia Szwejkowska ( SP Przysiek)
Wyróżnienia w tej kategorii zdobyli: Nadia Chojnowska ( SP Górsk) Roksana Cięciwa (SP Siemoń).
Wkategorii klas IV-VI szkoły podstawowej:
I miejsce Fatima Alsayed Omar ( SP Górsk)
II miejsce Zuzanna Sobczak ( SP Czarnowo)
III miejsce ex aequo Amelia Pindel ( SP Przysiek), Julian Liśkiewicz ( SP Czarnowo)
Wyróżnienia: Jagoda Kowalska, Janusz Kominek ( SP Łążyn), Martyna Jabłońska ( SP Górsk), Aleksandra Hamerla ( SP Siemoń)
W kategorii klas I-III gimnazjum:
Jury nie przyznało pierwszego miejsca
II miejsce Weronika Piasecka
III miejsce Weronika Laskowska Obie z Gimnazjum w Górsku
Wyróżnienia : Agata Nakielska i Jakub Kaczmarek Oboje z Gimnazjum
w Złejwsi Wielkiej.
Po ogłoszeniu werdyktu wręczono laureatom nagrody i dyplomy. Jury
podkreśla wysoki poziom wszystkich występów oraz dziękuje wszystkim
uczestnikom, nauczycielom i opiekunom za przybycie. Dyrektor GOKiS
składa szczególne podziękowanie szkołom za wieloletnią współpracę,
nauczycielom za wkład w przygotowanie uczniów, za „zaszczepienie”
miłości do muzyki, nauczając ciekawie i efektywnie. Muzyka ma zadziwiającą zdolność do wzbudzania w nas emocji i dlatego uświetnia
ważne momenty naszego życia.
Zgadzam się ze zdaniem Jerzego Waldorffa, że muzyka łagodzi obyczaje. Wydaje mi się, iż posiada ona duży wpływ nie tylko na nasze emocje,
ale także na nasze zachowanie. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy gorąco dalszych sukcesów na niwie muzyki. Organizatorem i fundatorem nagród był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii :)

NA LUDOWO W ZŁEJWSI MAŁEJ

22 października 2016 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbył się IV Wojewódzki Festiwal Zespołów
Śpiewaczych i Folklorystycznych.
Na scenie zaprezentowało się 8 zespołów z powiatu bydgoskiego, inowrocławskiego, toruńskiego
i tucholskiego.
W malowniczej scenerii zaprezentował się Zespół Pieśni
i Tańca „Sierakowice” z powiatu kartuskiego, województwo pomorskie. Zespół zaprezentował. bogaty folklor kaszubski opisujący piękno kaszubskiej krainy. Kaszubi zaprosili do śpiewania Kaszubskiego Abecadła. Pieśń jest wyliczanką , a nieodzowna do jej wykonania jest plansza z rysunkami. Śpiewający wskazywał patykiem poszczególne obrazki, początkowo po kolei, a następnie na wyrywki i od końca do początku. Uczestnicy Festiwalu mieli okazję poznać instrumenty ludowe Kaszub m.in.. burczybas i diabelskie skrzypce. Instrumenty te wydają melodyjne i barwne odgłosy, a sposób w jaki muzycy zaprezentowali ludowe instrumenty rozbawił całą widownię. Wydarzenie to przekonało nas, jak inspirująca jest kultura Kaszub.
W uroczystości wzięli udział :
Andrzej Siemianowski – Wicestarosta Toruński,
Jan Surdyka – Wójt Gminy Zławieś Wielka,
Janusz Fifielski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy,
Artur Winogrodzki – Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury.
Podczas tegorocznej edycji zaprezentowały się zespoły:
„Jutrzenka” z Czernikowa,
 „Gniewkowianie” – Gniewkowo,
„Frantówki Bysławskie” – Bysław,
„Wspomnienie” – Wielka Nieszawka,
„Harmonia” – Górsk,
„Łochowianie” – Białe Błota,
„Melodia" – Zławieś Mała.
Organizatorem Festiwalu był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Festiwal był wspaniałą okazją do zaprezentowania publiczności swojego dorobku artystycznego.
Głównym celem Festiwalu jest przede wszystkim kultywowanie tradycji, zwyczajów ludowych, poznawanie kultur wielu regionów Polski, a także pielęgnowanie polskości świadomości kulturowej społeczeństwa i integracja zespołów. Zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy.
To prestiżowe wydarzenie wpisało się na stałe do kalendarza imprez w naszej gminie. Wojewódzki Festiwal Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych stanowi wyjątkowe przedsięwzięcie i jest
dla nas zaszczytem. Cieszę się, że zaproszone zespoły mogły gościć w Gminie Zławieś Wielka. Impreza zakończyła się przy biesiadnym stole, gdzie artyści mieli okazję wspólnie bawić się
i integrować, a także stworzyć doskonałą okazję do nawiązywania nowych znajomości. Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i włożyli wiele trudu w przygotowanie i przebieg imprezy.
 
Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii.

Złoty i srebrny jubileusz w Czernikowie.

15 października 2016 roku delegacja zespołu śpiewaczego „Melodia”
uczestniczyła w Jubileuszu 50 – lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich i 25 lecia istnienia zespołu "Jutrzenka” w Czernikowie. Uroczystość rozpoczęła msza św.
w intencji Dostojnych Jubilatek. Po mszy św. zaproszeni goście
i delegacje udały się do świetlicy OSP, aby wspólnie świętować piękne wydarzenie. Jubilatki otrzymały mnóstwo życzeń m.in.
od Starosty Toruńskiego, Wójta Gminy, delegacji oraz społeczności lokalnej. Był też oczywiście toast, wspólne biesiadowanie
przy stołach, które uginały się od smacznych, tradycyjnych potraw i wypieków. Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Czernikowie, jego członkiniom, całemu zespołowi „ Jutrzenka”
oraz wszystkim, którzy biorą czynny udział w podtrzymywaniu tradycji lokalnych życzyliśmy dalszych sukcesów i wytrwałości w swojej pracy.

Zapraszamy do galerii.

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „ MELODIA” W OBROWIE

8 października 2016 roku odbył się I Przegląd Chórów i Zespołów Senioralnych
w Obrowie. Na scenie Zespołu Szkół spotkały się zespoły i
chóry z Lubicza Górnego i Dolnego, Wielkiej Nieszawki, Cierpic, Brodnicy, Rypina, Sierpca, Chełmży, Czernikowa, Grębocina i Złejwsi Wielkiej. Naszą Gminę prezentował zespół śpiewaczy „ Melodia”, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.
Podczas przeglądu zaprezentowały się dwadzieścia cztery zespoły artystycznych seniorów. Celem tego wydarzenia była prezentacja dorobku twórczego seniorów, integracja Klubów Seniora, możliwość konfrontacji twórczości artystycznej – wymiana doświadczeń, pielęgnowanie tradycji ludowych
i działalności zespołów
artystycznych oraz inspirowanie seniorów do szukania nowych form pracy artystycznej. Repertuar zaprezentowany przez zespoły seniorskie obfitował w utwory rozrywkowe i ludowe, dzięki którym zgromadzona publiczność bawiła się znakomicie. Mimo deszczowej, jesiennej pogody wśród uczestników wydarzenia panowała gorąca atmosfera. Piękne, kolorowe stroje, radosne dźwięki, ludowe utwory i rytmiczne tańce rozgrzewały
przybyłą na przegląd publiczność. Licznie zgromadzona widownia owacyjnie
przyjmowała występy kolejnych grup, dając upust emocjom poprzez
spontaniczne tańce przed sceną. Zorganizowane po raz pierwszy przedsięwzięcie jest efektem zaangażowania i aktywności seniorów w zakresie działalności artystycznej. Na zakończenie imprezy wszystkie zespoły otrzymały dyplom uczestnictwa i pamiątkowe statuetki. Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie.

Dyrektor GOKiS

Sukces Mai Męczyńskiej.


Zespół śpiewaczy „Melodia” w Przysieku i Lubiczu Dolnym. 

To była pracowita sobota dla zespołu śpiewaczego „Melodia”. 10 września
2016 roku zespół wystąpił na ludową nutę na festynie „Barwy lata,
dary jesieni” w Przysieku. Po występie w Przysieku udaliśmy się na VII
Przegląd Chórów do Lubicza Dolnego. W wydarzeniu tym uczestniczyły
zespoły z powiatu toruńskiego, brodnickiego, chełmińskiego i golubsko –
dobrzyńskiego. Zespoły ubrane w piękne, kolorowe stroje śpiewały
piosenki ludowe oraz biesiadne zapraszając zebranych gości do wspólnej
zabawy. Na scenie swój dorobek artystyczny zaprezentowało 6 zespołów
śpiewaczych. W podziękowaniu zespół ”Melodia” otrzymał dyplom i
statuetkę. Po oficjalnym zakończeniu VII Przeglądu Chórów przyszedł czas
na wspólną zabawę, na której wszyscy uczestnicy mogli poznać się
poprzez wspólny śpiew i taniec. Występy różnych zespołów ludowych
sprzyjają wymianie kulturalnej oraz niosą radość i stwarzają doskonałą okazję do nawiązywania nowych znajomości, wymiany doświadczeń. To był pracowity, ale bardzo udany dla ZESPOŁU dzień.

Zapraszamy do galerii.

Maria Karpińska
Dyrektor GOKiS

Zespół śpiewaczy „ Melodia” - Dożynki – 27 sierpnia 2016r.

Podczas Gminnego Święta Plonów zostały wręczone puchary dla najlepszych zawodników w IV Edycji Ligi Tenisa Ziemnego. Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Wyniki końcowe I miejsce Janusz Lemke - puchar Wójta Gminy Zławieś Wielka II miejsce Grzegorz Hryniewicz – puchar Przewodniczącego Rady Gminy III miejsce - puchar Dyrektor GOKiS – Marek Dydo Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dyrektor GOKiS Maria Karpińska

III EDYCJA TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR DYREKTORA GOKiS

21 sierpnia 2016 roku na boisku Orlik w Złejwsi Małej rozegrano III Edycję Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektora GOKiS. W turnieju udział wzięli mężczyźni i jedna kobieta. Chętnych, którzy chcieli spróbować swoich sił na ceglastej nawierzchni nie brakowało. Jak zawsze zawodnicy reprezentowali wysoki poziom, chociaż są to rozgrywki amatorskie.
Część zawodników z pasją uprawia ten sport niemal na co dzień.
Na widowni zasiedli rodzice, rodzeństwo tenisistów, którzy wytrwale ich dopingowali. Najlepsi tenisiści otrzymali nagrody oraz dyplomy.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce Katarzyna Mikowska, Janusz Lemke
II miejsce Marek Dydo, Miłosz Sadurski
III miejsce Tomasz Tomkiewicz, Radosław Winiecki
Mimo deszczowej pogody nastroje wśród zawodników były bardzo dobre, a przygotowane przez Panie kiełbaski z grilla dodawały siły zawodnikom.
Organizatorem i fundatorem nagród był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.
Kolejna taka impreza odbędzie się w przyszłym roku, szykujcie się i trenujcie.

Zapraszamy.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii :)

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O PUCHAR DYREKTOR GOKiS

W sobotę 20 sierpnia 2016 r. odbył się Otwarty Turniej Siatkowej Piłki Plażowej
o Puchar Dyrektora GOKiS.
W wydarzeniu tym uczestniczyło sześć drużyn. Turniej został przeprowadzony systemem „każdy z każdym”. Mecze rozgrywane do 2 wygranych setów. Do półfinału awansowały dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Sobotnie popołudnie upłynęło
pod znakiem zaciętej rywalizacji na piasku, ale nie brakowało też dobrej zabawy.
Głównym celem rozgrywek jest promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców. Piłka siatkowa jako jedna z gier zespołowych służy integracji społecznej, Klasyfikacja Turniejowa: I miejsce Damian Bartoszewski , Grzegorz Ceglarski II miejsce Maciej Janczarski, Janusz Lemke III miejsce Robert Całbecki, Cezary Sztuwe Organizatorem turnieju i fundatorem nagród był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Kolejna, już II edycja turnieju została zaplanowana na 2017 rok. Dziękuję animatorom sportu Panu Januszowi Lemke i Panu Tomaszowi Tomkiewiczowi za organizację turnieju.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii :)

Sportowo na „ Orliku”

Okres wakacyjny mamy już na półmetku, lipiec za nami. Pogoda była różna, lecz w niczym to nie przeszkadzało osobom chętnym spędzić czas na sportowo, korzystając z boisk wielofunkcyjnych „Orlik„  znajdujących się w Złejwsi Małej. Najchętniej propagowaną dyscypliną od najmłodszych
do najstarszych była piłka nożna, przy której wszyscy zawsze się fajnie bawią. Wśród dzieci i młodzieży zainteresowaniem cieszyła się koszykówka i siatkówka. Uczestnicy w formie gier i zabaw wykorzystywali boiska „tartanowe”. Nie można zapomnieć
o cieszącym się coraz większą popularnością tenisie ziemnym, z którego chętnie mieszkańcy próbują grać od najmłodszych lat.
Organizatorem wakacji na sportowo jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w
Złejwsi Małej.

Zapraszamy do galerii.

Animator sportu
Janusz Lemke

Zespół śpiewaczy „Melodia” w Ostromecku.

31 lipca 2016 r. zespół śpiewaczy „ Melodia” wystąpił gościnnie na
Ogólnopolskim Festiwalu Tańców w Kręgu w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku. Organizatorem Festiwalu było Stowarzyszenie miłośników
tańców w kręgu, tańców etnicznych oraz terapii tańcem AJDE JANO.
Głównym celem Festiwalu jest ukazywanie bogactwa kultur narodowych i etnicznych, integracja społeczności lokalnych z różnych grup wiekowych
oraz proponowanie tańców etnicznych jako ciekawy sposób spędzenia czasu.
Zespół śpiewaczy „ Melodia” wystąpił z wiązanką utworów ludowych. Nasz występ zdobył wiele pochlebnych recenzji ze strony widzów, a gromkie brawa świadczyły o tym , że bardzo podobało
się zgromadzonej publiczności. Podczas występu włączyliśmy publiczność do wspólnego śpiewania. Wspólne śpiewanie, wspólnie spędzony czas, to dla nas miłe chwile, a możliwość śpiewania dla innych daje nam ogromną satysfakcję.
Było nam bardzo przyjemnie śpiewać dla zgromadzonych gości. Nasz występ wzbudził duży aplauz publiczności z czego bardzo się cieszymy, ponieważ kontakt z publicznością jest bardzo ważnym elementem występu. Zespół śpiewaczy „ Melodia” pokazując się coraz częściej przy różnych
okolicznościach, staje się piękną wizytówką Gminy Zławieś Wielka.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zespół śpiewaczy „Melodia” na X Witosławskich Impresjach Ludowych.

W dniach 23-24 lipca 2016 roku w Parku Dworskim nad Jeziorem Witosławskim odbyły się X Witosławskie Impresje Ludowe. Impreza trwała dwa dni. W programie m.in. parada traktorów zabytkowych
i współczesnych, występy zespołów ludowych,
animacje i konkursy. Niedzielne popołudnie
w Witosławiu uprzyjemniły występy i kolorowe stoiska wystawione specjalnie na II dzień Witosławskich Impresji Ludowych.
Organizatorami byli: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy oraz Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich.
Pierwszego dnia impresji zaprezentował się m.in. białoruski zespół ludowy
„ Narodowy Chór Poleskiej Pieśni” z Pińska. W drugim dniu wystąpił m.in. zespół
śpiewaczy „ Melodia” z GOKiS w Złejwsi Małej. W naszym repertuarze znalazły się utwory ludowe z różnych regionów Polski. Zespół śpiewaczy „ Melodia” miał niepowtarzalną okazję poznać i porozmawiać z wieloma znakomitymi zespołami.

Nasza działalność zaowocowała wspólnie odniesionymi sukcesami, dzięki którym mogliśmy wypromować naszą gminę, a także powiat toruński. Zapewne
niepowtarzalny klimat X Witosławskich Impresji Ludowych, bliskość ludzi,
którym ”to samo w duszy gra”, dobra atmosfera uczestniczenia w kulturalnym
wydarzeniu stanowi dla zespołu niezapomniane doświadczenie. Zespół śpiewaczy „
Melodia”, tworzą ludzie z pasją, kochający muzykę i śpiew. Bez pasji, oddania całego siebie, talentu i czasu, a przede wszystkim serca nie sposób dostarczyć słuchaczom niezapomnianych przeżyć. Jednak najważniejsze w tych działaniach jest to, że działalność zespołu daje wiele radości, przynosi satysfakcję oraz poczucie , że stajemy się potrzebni, że dzięki nam przekazywane są cenne wartości jak tradycja i historia regionu.

W drodze powrotnej nie zabrakło śpiewu, śmiechu i dobrej zabawy. Do naszych domów wróciliśmy rozśpiewani, przynosząc radość i nadzieję wspólnego wyjazdu za rok.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zespół śpiewaczy „MELODIA” – występ gościnny – 9.07.2016r.

W dniu 9 lipca 2016r. zespół śpiewaczy „ Melodia” wystąpił gościnnie z okazji 90. Urodzin Prezesa ZBOWiD przy Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Pana Mieczysława Więcha. Dostojnemu Jubilatowi w uroczystym dniu 90. Urodzin składaliśmy serdeczne życzenia długich lat życia, przepełnionych zdrowiem szczęściem, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości, dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

IV PRZEGLĄD ZESPOŁÓW LUDOWYCH W CZERNIKOWIE

Dnia 2 lipca 2016 roku w sobotnie, słoneczne popołudnie zespół śpiewaczy „ Melodia” gościł na IV Przeglądzie Zespołów Ludowych
w Czernikowie. Na scenie Zespołu Szkół zaprezentowało swój dorobek
artystyczny 6 zespołów śpiewaczych z Powiatu Toruńskiego. Organizatorem Przeglądu był zespół śpiewaczy „ Jutrzenka” wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Czernikowie. Licznie zebrana publiczność miała niebywałą ucztę kulturalną dla ucha i oka. Barwne i rozśpiewane zespoły wirowały na scenie w kolorowych strojach regionalnych i wykonywały znane ludowe piosenki włączając do wspólnego biesiadowania publiczność. Przegląd cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności, która bawiła się znakomicie. Występy miały charakter przeglądu, każdy z uczestników otrzymał takie same nagrody. W uroczystości wziął udział Starosta Toruński – Mirosław Graczyk. Ostatnim punktem programu była zabawa taneczna do białego rana.

SOBÓTKA 2016

18 czerwca 2016 roku na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbyła się tradycyjna Noc Świętojańska tzw.” Sobótka”.
Impreza została zorganizowana przez Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej i Dom Kultury w Górsku.
Tego wieczoru licznie przybyła publiczność miała okazję obejrzeć występy naszych lokalnych artystów, którzy przez cały rok dzielnie pracują, by móc zaprezentować efekty swojej pracy przed publicznością. Wśród nich znaleźli się : zespoły śpiewacze, soliści, kółko teatralne i taneczne, Gminna Orkiestra Dęta, cheerleaderki, Zumba. Gwiazdą wieczoru tegorocznej imprezy był zespół „ Banau”.Wśród tęczowych barw sobótkowej sceny wszyscy wykonawcy prezentowali się uroczo i zostali nagrodzeni brawami za przygotowanie repertuaru i ciekawych aranżacji. Jak co roku nie zabrakło atrakcji i konkursów. Dla uczestników przygotowano m.in. ”Konkurs na Najładniejszy Wianek Świętojański”, gry i zabawy, malowanie twarzy, konkursy sprawnościowe dla dzieci i dorosłych, turniej warcabowy o Puchar Dyrektor GOKiS, egzamin na kartę wędkarską, przejażdżka bryczką. Całej imprezie towarzyszyło mini miasteczko,
a także stoiska z pysznymi smakołykami przygotowanymi przez Panie z KGW Przysiek i Toporzysko, kiełbaska z grilla, lody, wata cukrowa oraz różne smakowitości w punktach gastronomicznych. Kolejnym punktem programu była
wspólna zabawa taneczna przy zespole „ Gest”. Noc Świętojańska tzw.
„Sobótka” zakończyła się o godz. 24:00. Troszkę wcześniej można było
zobaczyć pokaz ogni sztucznych pod bacznym okiem naszych strażaków.
W imprezie sobótkowej udział wzięli: Wójt Gminy- Jan Surdyka, Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Pawlikowski, Zastępca Wójta – Krzysztof Rak, radni gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych, goście i mieszkańcy gminy. W imieniu organizatorów pragnę złożyć serdeczne podziękowania Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Panu Robertowi Babiarzowi, Komendantowi Gminnemu OSP w Złejwsi Wielkiej Panu Andrzejowi Michalskiemu oraz jednostkom OSP za pomoc w przygotowaniu imprezy sobótkowej oraz profesjonalną obsługę w tym wydarzeniu.
Serdecznie dziękujemy wykonawcom, nauczycielom, pracownikom kultury
GOKiS i DK, animatorom sportu, wędkarzom, pracownikom Urzędu Gminy
w Złejwsi Wielkiej za udział i pomoc w organizacji Nocy Sobótkowej 2016.

Zapraszamy do glerii.

Zespół śpiewaczy „ Melodia” w Toruniu. II Toruńska Senioriada „ Jesteśmy 2016”

19 czerwca 2016 roku na terenie Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej – Prufferowej odbyła się II Toruńska Senioriada.
Organizatorem imprezy byli: Rada Seniorów oraz Wydział Zdrowia
i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia. Honorowy Patronat nad
przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Torunia. Podczas imprezy można było podziwiać rękodzieło, degustować potrawy, wziąć udział
w różnych formach aktywności ruchowej oraz skorzystać z edukacji prozdrowotnej.
Wydarzenie ma zachęcić seniorów
do wyjścia z domu i aktywnego spędzania wolnego czasu, a także przyczynić się do integracji międzypokoleniowej i społecznościowej, podnieść ich umiejętność zagospodarowania własnego
czasu wolnego, stworzyć możliwości nawiązywania nowych znajomości i wymiany doświadczeń.

Zapraszamy do galerii

AKCJA 500BUS Bus 500+ w Gminie Zławieś Wielka

W dniu 25 maja 2016 r.
do Gminy Zławieś Wielka przyjechał bus 500+ w celu prowadzenia akcji promocyjno-informacyjnej programu „Rodzina 500+”.
Kampania promocyjna AKCJA 500BUS ma na celu promocję
i zwiększenie świadomości korzyści wynikających
z wdrożenia w Polsce rządowego programu RODZINA 500+. Spotkanie zorganizowano w sali konferencyjnej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w której wystąpili: uczniowie Publicznej Szkoły Muzycznej w Górsku oraz zespół śpiewaczy „ Melodia” z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.

FESTYN PARAFIALNY W ZŁEJWSI WIELKIEJ

22 maja na boisku obok kościoła zorganizowano Rodzinny Festyn Parafialny. Organizatorem Festynu była Rada Parafialna i ks. Proboszcz. Celem Festynu jest przede wszystkim integracja społeczności parafialnej.
Oprawę muzyczną zapewnili soliści GOKiS, scholka dziecięca działająca przy parafii Św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej i zespół śpiewaczy „ Melodia”. W tym dniu przede wszystkim sprzyjała nam pogoda, dlatego wszystkie zabawy i przygotowane atrakcje cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Dla organizatorów najlepszym podziękowaniem były uśmiechy rozbawionych parafian i gości.

SOLIŚCI GOKIS NA WARSZTATACH ARTYSTYCZNYCH W BYDGOSZCZY.

19 maja 2016 roku grupa solistów sekcji wokalnej Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej uczestniczyła
w warsztatach
artystycznych
w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Warsztaty odbyły się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Wydział Edukacji Muzycznej. Temat warsztatów artystycznych – „Body music – ciało naszym instrumentem”. Bydgoski Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową, organizowaną co roku przez środowiska akademickie oraz środowiska pozauczelniane.
Festiwal odbywa się od 2010 roku i każda kolejna edycja udowadnia, że nauka nie jest nudna. Maksymą Festiwalu jest hasło: „Złap bakcyla nauki”. Dzięki zaangażowaniu pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów, partnerów bydgoskich uczelni uczestnicy Festiwalu mogą przekonać się, jak bardzo inspirująca i fascynująca jest nauka. Celem Festiwalu jest popularyzacja nauki, kultury i sztuki, promocja wśród mieszkańców Bydgoszczy i regionu najważniejszych osiągnięć naukowych, technicznych, a także rozbudzenie zainteresowań szeroko rozumianą kulturą i sztuką. Bydgoski Festiwal Nauki jest największym tego typu wydarzeniem w Bydgoszczy. W gronie organizatorów są: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wyższa Szkoła Gospodarki, Collegium Medicum UMK oraz Bydgoska Szkoła Wyższa.
Warto zaznaczyć, ze do współpracy przy tworzeniu oferty programowej
zgłasza się wiele jednostek zewnętrznych, takich jak np. uczelnie wyższe, szkoły, biblioteki, instytucje kultury, straż pożarna, policja czy firmy prywatne, stowarzyszenia, fundacje. Ta odbywająca się w ciągu kilku dni impreza oparta jest na projektach z przeróżnych dziedzin nauki, prowadzonych we wszystkich możliwych formach (wykłady, warsztaty, pokazy, eksperymenty, dyskusje panelowe, wystawy, koncerty).
Oferta programowa podzielona jest na ścieżki tematyczne: humanistyczną,
przyrodniczą, społeczną, nauk ścisłych, artystyczną, techniczną oraz ścieżkę medyczną i nauk o zdrowiu. Bydgoski Festiwal Nauki przyciąga corocznie około 15 000 uczestników, nie tylko z terenu miasta, ale także z innych miast województwa kujawsko – pomorskiego czy też województw ościennych. Festiwal swoją atrakcyjnością przyciąga nie tylko instytucje naukowe. Partnerami są dla niego organizacje kulturalne i artystyczne, oraz wszystkie te, które za cel, biorą sobie rozwijanie kreatywności i promowanie rozwiązań pomagających w rozumieniu otaczającej rzeczywistości. Uczestnictwo w warsztatach artystycznych pogłębiło i wzmocniło wcześniejszą wiedzę w dziedzinie muzyki.

Zespół „ MELODIA” - VIII Majowe Spotkania Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego.
15 maja 2016 r. o godz. 15:00 na Rynku Miejskim w Chełmży odbyły się VIII Majowe Spotkania Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego.
Zespoły z całego powiatu toruńskiego prezentowały swoje umiejętności wokalne
i muzyczne. Spotkania mają na celu upowszechnianie i wspieranie dorobku twórczego artystów działających w regionie, w zakresie kultury i sztuki. To niezwykle ważne spotkanie daje możliwość zapoznania się z tradycjami naszego regionu oraz integruje twórców kultury i sztuki działających na terenie powiatu.

PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO DLA ZESPOŁU „ MELODIA”

Już po raz XI 14 maja 2016r. w sali widowiskowej Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Mroczy zorganizowano Festiwal Polskiej Pieśni Patriotycznej
i Żołnierskiej. Na scenie zaprezentowali się artyści
z województwa kujawsko-pomorskiego. Istotą Festiwalu
Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej jest pobudzenie uczuć patriotycznych oraz inspirowanie młodego pokolenia do pielęgnowania polskości. Festiwal obfitował w wiele niesamowitych wykonań, nierzadko skłaniających do refleksji. Były też utwory wesołe i optymistyczne. W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza otwarcia dokonał Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy - Marian Wiśniewski. Przed pierwszymi przesłuchaniami wykonawców wystąpił Big Band z Mroczy pod kierownictwem Karola Koziela. W festiwalu uczestniczyli soliści, chóry i zespoły wokalne m.in. z Wtelna, Sicienka, Bydgoszczy, Mroczy, Zielonczyna, Białych Błot, Łochowa, Bukowca, Bydgoszczy, Wojnowa, Cierpic i Złejwsi Wielkiej.
Jury w składzie: przewodniczący - prof. Jan Lach, członkowie: dr Józef Eliasz, Ryszard Lewandowski oceniło występy i wyłoniło zwycięzców w następujących kategoriach: soliści, chóry, zespoły muzyczne i wokalne. W kategorii chóry, pierwsze miejsce zajął zespół śpiewaczy „Melodia” z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.
Zespół otrzymał Puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Organizatorami festiwalu byli: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, Prezes
Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Żołnierzy Wojska Polskiego
w Bydgoszczy, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Mroczy, a współorganizatorami: Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
w Bydgoszczy, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 koło nr 23 w Mroczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
i Nakielski Ośrodek Kultury. Festiwal wpisał się na stałe do kalendarza imprez kulturalnych Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Jest to kolejny artystyczny sukces, o czym Państwa z przyjemnością
informujemy. Jesteśmy dumni z tego, co dotychczas udało się nam osiągnąć dzięki pasji i pracy. Udział w Festiwalu, po raz kolejny uświadomił nam, że to co czynimy podoba się miłośnikom kultury, a dzięki temu wzrasta motywacja do dalszej pracy.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

IV GMINNY FESTIWAL PIEŚNI I PIOSENKI RELIGIJNEJ

12 maja 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbył się IV Gminny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej. W tym wspaniałym wydarzeniu udział wzięli uczniowie szkół naszej gminy. Uczestnicy podzieleni byli według wieku na poszczególne kategorie: przedszkola, szkoły podstawowe kl. I-III, IV - VI i gimnazja. Celem konkursu była popularyzacja utworów
o charakterze i tematyce religijnej wśród młodych wykonawców. Jury w składzie: Ks. Wojciech Murawski –
Proboszcz Parafii p.w. Św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej, Arnold Itrich
– muzyk, Maria Karpińska – dyrektor GOKiS po wysłuchaniu wszystkich
uczestników, postanowiło przyznać nagrody w następujących kategoriach:
Kat. I. - przedszkola
I miejsce Zofia Patyk – Gminne Przedszkole w Złejwsi Małej

Kat. II. – szkoły podstawowe kl. I-III
I miejsce Jagoda Kowalska – SP Łążyn
II miejsce Mateusz Trzciński – SP Zławieś Wielka
III miejsce Antonina Białkowska – SP Górsk

Kat. III. – szkoły podstawowe kl. IV-VI
I miejsce Edyta Drużyńska – SP Siemoń
II miejsce Kalina Frontczak – SP Łążyn
III miejsce Agata Nakielska – SP Czarnowo

Kat. IV – gimnazja
I miejsce Weronika Laskowska – Gimnazjum w Górsku.
Wyróżnienia: Roksana Cięciwa, Marcel Wesołowski, Aleksandra Hamerla – SP Siemoń, Julia Jakubik, Oliwia Cichowska, Gabriela Lewandowska – SP Górsk, Anna Szczęsna, Julia Karczewska – SP Czarnowo, Filip Rebacz – SP Łążyn, Marcel Walerych – SP Zławieś Wielka. GRATULUJEMY!
Organizatorem Festiwalu był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej,
a fundatorem nagród GOKiS i Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej. Wszyscy uczestnicy i laureaci Festiwalu otrzymali gratulacje, upominki i dyplomy, które wręczył Zastępca Wójta Gminy Pan Krzysztof Rak wraz z dyrektor GOKiS.
Obecny 2016 rok jest bogaty w wydarzenia religijne. Przeżywamy Rok Miłosierdzia Bożego, Jubileusz 1050- lecia Chrztu Polski oraz Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. W te piękne religijne wydarzenia włączyliśmy się organizując już po raz IV Gminny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej „ Śpiewajmy Bogu na chwałę”, aby wyśpiewać radość, że przez te wydarzenia Pan Bóg prowadzi nas do nieba i daje nam szczęście.
Młodzi artyści pokazali nam jak pięknie można modlić się przez śpiew. W swoich
pieśniach i piosenkach śpiewali o wielkiej miłości Boga do każdego z nas. Pomni
słów Św. Augustyna: Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami,
śpiewajcie swoim życiem! wykonywali utwory napełniając widownię niezwykłą
atmosferą. Gdy z ust wokalistów płynęły pieśni i piosenki religijne , melodia
przenikała serca zgromadzonej publiczności.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej pragnie serdecznie
podziękować wszystkim, którzy przyczynili się, aby ta uroczystość była wyjątkowa. Serdecznie dziękujemy i liczymy, że w przyszłym roku spotkamy się
ponownie.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zespół śpiewaczy „ MELODIA” w Unisławiu.

7 maja 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu był organizatorem II Przeglądu Zespołów Wokalnych. Dorobek artystyczny prezentowały zespoły : z Papowa
Biskupiego, Raciążka, Cierpic, Torunia, Zbiczna, Świecia nad Osą, Lisewa, Świecia nad Wisłą, Grębocina, Chełmna, Wąbrzeźna, Lubicza
Dolnego, Lubicza Górnego, Złejwsi Małej, Gardei, Obrowa i Bysławia.
Na scenie nie zabrakło występów gospodarzy. Przesłuchania rozpoczęły się
o godzinie 14:00 w unisławskiej muszli koncertowej. Przegląd zakończył
się zabawą taneczną do godziny 20.00, podczas której przygrywała kapela
ludowa. Wszystkie formacje muzyczne otrzymały pamiątkowe statuetki
i dyplomy
.

II EDYCJA GMINNEGO BIEGU IM. ZBYSZKA JĘDRASA

30 kwietnia 2016 roku miała miejsce II Edycja Gminnego Biegu imienia Zbyszka Jędrasa.
Bieg odbył się ulicami i gminnymi drogami. Start głównego biegu Skłudzewo z metą na Orliku w Złejwsi Małej. W wydarzeniu sportowym udział wzięli: Teresa Czajkowska – Jędras – żona zmarłego oraz Wójt Gminy Jan Surdyka.
Przed biegiem chwilą ciszy uczczono pamięć śp. Zbigniewa Jędrasa. Długość trasy wynosiła: Bieg główny – 5 km Bieg dla gimnazjum – 2,5 km Bieg dla szkół podstawowych kl. IV-VI – 1 km Bieg dla szkół podstawowych kl. I – III – 500 m Trasa była oznaczona przez Organizatora i OSP oraz posiadała oznaczony każdy kilometr.
W sportowej rywalizacji wzięli udział uczniowie i dorośli. Ponad 100 biegaczy
to pozytywny sygnał, świadczący o tym, że Bieg cieszył się popularnością. Najwyższe wyniki osiągnęli:
Kategoria klasy I – III szkoły podstawowej
Dziewczęta:
1. Julita Wietrzykowska
2. Dorota Nowacka
3. Joanna Drewnowska

Chłopcy:
1. Dawid Waldon
2. Tymoteusz Gumowski
3. Mateusz Barczykowski

Kategoria klasy 4-6 szkół podstawowych
Dziewczęta:
 1. Anna Krysiak
2. Zuzanna Suchodolska
3. Wiktoria Dąbrowska

Chłopcy:
1. Wiktor Przysucha
2. Adam Armiński
3. Maksymilian Janik

Kategoria klas I – III Gimnazjum
 Dziewczęta:
1. Magdalena Grabowska
2. Agnieszka Wiśniewska
3. Zuzanna Sobczak

Chłopcy:
1. Jakub Świeżyński
2. Jakub Nowicki
3. Jakub Sondej

Kategoria Open Kobiety:
1. Magdalena Piotrowska

Mężczyźni:
1. Janusz Lemke
2. Marek Łasak
3. Krystian Sikorski

Celem II Edycji Gminnego Biegu im. Zbyszka Jędrasa było propagowanie
zdrowego trybu życia przy jednoczesnym kultywowaniu pamięci o zmarłym
działaczu sportu. Organizatorem biegu i fundatorem nagród był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Warto nadmienić, że inicjatorem biegu ulicznego w naszej gminie był zmarły Zbigniew Jędras. Dlatego należy kultywować sportowe dzieło Zbyszka.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej składa serdecznie
podziękowanie dla jednostek OSP ze Złejwsi Małej, Skłudzewa i Toporzyska, którzy z ogromnym zaangażowaniem zapewnili pomoc przedmedyczną
i zabezpieczenie trasy podczas biegu. Słowa uznania należą się animatorom Boiska Orlik P. Tomaszowi Tomkiewiczowi, P. Januszowi Lemke, pracownikom GOKiS za oprawę strony technicznej oraz wolontariuszom – uczniom ZS w Złejwsi Wielkiej, którzy pomagali w organizacji biegu.
Wysoka frekwencja była dla organizatorów miłym zaskoczeniem i z pewnością stanowić będzie dodatkową mobilizację do organizowania tego rodzaju imprez
w przyszłości. Dziękujemy za wspólne bieganie i do zobaczenia za rok.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

V Gminny Konkurs Ortograficzny o Pióro Wójta Gminy Zławieś Wielka

27 marca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbył się V Gminny Konkurs Ortograficzny o Pióro Wójta Gminy Zławieś Wielka. W opinii jury, któremu przewodniczyła Maria Rochowiak – nauczyciel akademicki z Torunia, gimnazjaliści biorący udział w konkursie, wykazali się bardzo dobrą znajomością reguł ortografii i doskonale poradzili sobie z tekstem dyktanda jak i testem
ortograficznym. Tekst dyktanda był trudny, nasycony wyjątkami ortograficznymi i interpunkcyjnymi. Po sprawdzeniu prac przez komisję konkursową ogłoszono laureatów zawodów ortograficznych: Mistrzem ortografii 2016 został Łukasz Lamparski z Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej – otrzymał pióro i statuetkę. Miejsce drugie zajęła Hanna Tarasienko, a trzecie Jagoda Jasińska. Obie
z Zespołu Szkół w Górsku. Laureaci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, dziękujemy także nauczycielom
prowadzącym za doskonałe przygotowanie młodzieży. Organizatorem konkursu
był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i wzbogacanie wiadomości uczniów w ramach różnych dziedzin wiedzy, a szczególnie ortografii. Sprawdzenie własnejwiedzy w zakresie poprawności językowej, a także rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.
W dzisiejszych czasach umiejętność poprawnego pisania staje się niezwykle cenna. Dlatego zwycięzcami są wszyscy uczniowie, którzy zmierzyli się z gminnym dyktandem. Organizatorzy już dziś zachęcają uczniów do udziału w VI
Gminnym Konkursie Ortograficznym o Pióro Wójta Gminy Zławieś Wielka,
który odbędzie się za rok. Wyzwanie to nie lada, ale satysfakcja nie byle jaka!

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Święty Janie Pawle II – PAMIĘTAMY.

Stało się już tradycją, iż po raz kolejny w naszej gminie zorganizowany został koncert upamiętniający rocznicę śmierci i kanonizacji Świętego Jana Pawła II. W dniu 3 kwietnia 2016 roku w kościele p.w. Św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej odbył się koncert w 11 rocznicę śmierci i 2 rocznicę kanonizacji Świętego Jana Pawła II. Koncert poświęcony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, pt.: „ Nuty Góralskie, o Św. Janie Pawle II” został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej i Parafię Rzymsko- Katolicką w Złejwsi Wielkiej.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego zgromadziliśmy się wspólnie, by oddać cześć i wyrazić pamięć o Naszym Rodaku, który przekazał nam niesamowitą siłę, przebogatą wiedzę oraz – poprzez swoją
osobę – świętość, która namacalnie przenikała wszystko, co mówił i czynił, pozostawiając ciepło i nadzieję. Nauczania papieża Polaka są wśród jego rodaków żywe i pozostaje On ważnym
autorytetem moralnym w dzisiejszym społeczeństwie.

W koncercie wzięli udział – Wójt Gminy – Jan Surdyka, Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Pawlikowski, Radni Gminy, Zarząd Gminnego Koła Kombatantów z Prezesem Mieczysławem Więchem na czele, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz licznie zebrani mieszkańcy gminy. Tak liczne
grono widzów jest najlepszym podziękowaniem za pracę i trud włożony w przygotowanie koncertu.

Nasz Papież kochał góry, kochał swoje miejsca i zawsze czerpał z nich moc. „ Człowiekowi potrzebne jest piękno krajobrazu” – powiedział o górach Papież Jan Paweł II, podczas mszy św. w Nowym Targu 8 czerwca 1979 roku, mówił o Tatrach, które w ciągu dziesięcioleci wędrówek stały się „Jego Górami’.
Dlatego z okazji 11 rocznicy śmierci i 2 rocznicy kanonizacji Świętego Jana Pawła II, gościem specjalnym tegorocznego koncertu był zespół Folk Kapela „Góralska Hora”. Nazwa zespołu pochodzi od nazw szczytów górskich, określanych tak w Tatrach i w Beskidach, jak również w Karpatach. Folk Kapelę „Góralska Hora” tworzą muzycy pochodzący z polskich gór oraz Słowacji. W ich wykonaniu usłyszeliśmy: „ Syćka se Wom zycom”, ”Zycymy, zycymy”, czy też „Góralu cy ci nie zal”. Na koniec wszyscy wspólnie zaśpiewali ulubioną pieśń Ojca Świętego „Barka”. W podziękowaniu za wspaniały koncert Wójt Gminy Jan Surdyka i Proboszcz Parafii – ks. Wojciech Murawski wręczyli muzykom pamiątkowe gadżety, aby mile wspominali naszą Gminę. Wykonawców nagrodzili owacjami na stojąco licznie zebrani w kościele mieszkańcy gminy.

W 11 rocznicę śmierci i 2 rocznicę kanonizacji Świętego Jana Pawła II pochyliliśmy się głęboko ku czci
Papieża Polaka, ofiarując piękną muzykę, którą tak kochał, jako wyraz naszej nieustającej pamięci i admiracji. Mimo upływu 11 lat od śmierci Jana Pawła II, pamięć o Nim jest wśród Jego rodaków wciąż żywa.

Organizatorzy składają ogromne podziękowania artystom oraz wszystkim tym, którzy zaangażowali się w
przygotowanie koncertu.


Dyrektor GOKiS

Maria Karpińska

Konkurs na najciekawszą kartkę wilkanocną rozstrzygnięty!

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej ogłosił wyniki konkursu na najciekawszą kartkę wielkanocną.
Na konkurs wpłynęło 80 prac. Organizatorem
i fundatorem nagród jest GOKiS w Złejwsi Małej.
Jury pod przewodnictwem mgr Anity Przybyszewskiej – Pietrasiak postanowiło przyznać sześć nagród i sześć wyróżnień.
Nagrody:
I miejsce Jakub Rożeński– SP Łążyn
II Filip Baranowski – SP Przysiek
III Agata Paluszkiewicz – SP Rzęczkowo
IV Ewa Sosnowska – SP Łążyn
V Agata Skoczylas - ZS Zławieś Wielka
VI Franciszek Zawada – SP Rzęczkowo
Wyróżnienia:
 Hanna Podlasińska - SP Łążyn
Mateusz Drewnowski – SP Rzęczkowo
Eliza Matyjasik – ZS Zławieś Wielka
Malwina Ostrowska – ZS Rzęczkowo
Szymon Skoczylas - ZS Zławieś Wielka
Jagoda Kowalska –SP Łążyn
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

8 marca - Gminny Dzień Kobiet.

8 marca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej z inicjatywy Wójta Gminy Jana Surdyki zorganizowano obchody Gminnego Dnia Kobiet. W imprezie udział wzięły Panie, które aktywnie uczestniczyły w życiu gminy – z KGW , Sołtyski, Radne, Lekarki, Kierowniczki referatów Urzędu Gminy i jednostek podległych. Ten wyjątkowy dzień obchodzony uroczyście w naszej gminie rozpoczął Wójt Gminy, który złożył wszystkim przybyłym Paniom serdecznie życzenia oraz przekazał symboliczny kwiatek dla każdej Pani. Z okazji tak miłej uroczystości, specjalnie na tę okazję, swój
program muzyczny przygotowali nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły
Muzycznej w Górsku. Na scenie zaprezentowały się dwa zespoły śpiewacze: „
Harmonia” z Domu Kultury w Górsku i „ Melodia” z Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Złejwsi Małej. Różnorodny repertuar i ludowe piosenki zapewniły
publiczności wspaniały, świąteczny klimat. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku oraz tortu, który z najlepszymi życzeniami dla Pań ufundował Wójt Gminy – Jan Surdyka.

Ciekawą atrakcją była loteria fantowa, w której każdy los wygrywa!. Panie mogły wylosować kosmetyki, a także zaproszenie na manicure w salonie kosmetycznym.

Warto wspomnieć, o tym, że tego dnia kobietom usługiwali panowie z HDK przy Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej.
Podziękowania składamy Panu Zbigniewowi Szymańskiemu, Panu Tomaszowi
Sokołowskiemu i Panu Piotrowi Waldon.

Miła atmosfera, jaka panowała podczas uroczystości pozwoliła na oderwanie
się od codziennych trosk i obowiązków.

Wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet składamy jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia, aby każdy dzień Waszego życia był na swój sposób wyjątkowy!Zapraszamy do galerii.

TENISOWE PUCHARY DYREKTORA ROZDANE.

W dniu 28 lutego 2016 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej zostały rozegrane Mistrzostwa Gminy w tenisie
stołowym o puchar Dyrektor GOKiS. Jak co roku zawody cieszyły dużym
zainteresowaniem uczestników jak mieszkańców lokalnej społeczności.
Roman Suchowiecki i Tomasz Rękas zwyciężyli w turnieju tenisa stołowego
o Puchar Dyrektora GOKiS w Złejwsi Małej. Zaciętej walce na stole tenisowym towarzyszyła prze cały turniej
świetna zabawa i radosny nastrój ducha sportowego. Nad całością zawodów
czuwał sędzia główny Pan Andrzej Wiśniewski, a organizacyjnie turniej przygotował Pan Janusz Lemke. Wyniki turnieju: I miejsce - Roman Suchowiecki ,Tomasz Rękas – złoty medal II miejsce – Marek Zawiszewski ,Wojciech Janik – srebrny medal III miejsce- Patryk Kwiatkowski , Dominik Grelewicz – brązowy medal IV miejsce – Janusz Lemke, Ariel Krystosiak Zwycięzcy otrzymali puchary i medale.
Organizator turnieju – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i Gminne
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe . Fundatorem nagród był GOKiS w
Złejwsi Małej, a puchary i medale wręczyła Dyrektor GOKiS Maria
Karpińska. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w tenisie stołowym.
Mamy nadzieję, że sympatyczna atmosfera, jaką tworzą uczestnicy z pewnością będzie towarzyszyć kolejnym tenisowym spotkaniom.

Zapraszamy do galerii.

Nagroda dla Patrycji Modrzyńskiej 

Dnia 3 lutego 2016 roku komisja
konkursowa w składzie : Maciej Makowski, Katarzyna Jurków i Monika Górska dokonała  rozstrzygnięcia  plastycznego ogłoszonego przez Ogród Zoobotaniczny w Toruniu pn.: „ Koty świata” Konkurs plastyczny odbywał się w trzech kategoriach: I grupa wiekowa: wiek 4-5 lat, II grupa wiekowa: wiek 6-7 lat i III grupa wiekowa: wiek 8-9 lat. W konkursie wzięło udział łącznie 529 osób. Spośród otrzymanych prac spełniających wymagania zawarte w regulaminie konkursu komisja dokonała wyboru. W III kategorii wiekowej wiek 8-9 lat nagrodę zdobyła Patrycja Modrzyńska uczestniczka zajęć plastycznych GOKiS. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie plastyki! Zapraszamy wszystkie dzieci na zajęcia plastyczne , które odbywają się w każdy wtorek 17:00 – 19:00 w GOKiS w Złejwsi Małej.

II Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek.

31 stycznia 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Osiu był organizatorem II Wojewódzkiego Konkursu Kolęd
i Pastorałek. W konkursie udziałwzięli soliści i zespół śpiewaczy „ Melodia”
z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej. Komisji konkursowej przewodniczył prof. zw. dr hab. Roman Grucza. Jury brało pod uwagę warunki głosowe, dykcję, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny. Konkurencja była ogromna z uwagi na bardzo dużą liczbę uczestników. Soliści oraz liczne zespoły
zaprezentowały bogaty repertuar kolęd
i pastorałek, zarówno tych najbardziej
znanych, jak i mniej popularnych.
W poszczególnych kategoriach konkursowych nagrody i wyróżnienia zdobyli:
KAT. I
I miejsce ( ZŁOTY KLUCZ WIOLINOWY) - Agata Urbańska – GOKiS Zławieś Mała
III miejsce ( BRĄZOWY KLUCZ WIOLINOWY) – Pola Niewiemska – GOKiS Zławieś Mała
Wyróżnienie – Anna Donderska – GOKiS Zławieś Mała
KAT. II
III miejsce ( BRĄZOWY KLUCZ WIOLINOWY) – Aleksandra Hamerla – GOKiS Zławieś Mała
KAT. III
Wyróżnienie – Marta Kwiatkowska – GOKiS Zławieś Mała
KAT. VI
I miejsce – ( ZŁOTY KLUCZ WIOLINOWY) – zespół śpiewaczy „ Melodia” – GOKiS Zławieś Mała.

Jesteśmy dumni, że możemy ogłosić tak wspaniały sukces. II Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek, był piękną okazją do pogłębiania bożonarodzeniowej tradycji wspólnego kolędowania.
GRATULUJEMY!!! i życzymy jeszcze wielu „śpiewających” sukcesów.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii.

Warsztaty decoupage.

W dniu 25 stycznia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej zorganizowano warsztaty decoupage. Warsztaty były okazją do stworzenia walentynkowych upominków. Uczestniczki wykonały także piękne jajka techniką decoupage odwróconego. Warsztaty prowadziła Pani Anita Przybyszewska – Pietrasiak instruktor plastyki GOKiS. Decoupage to unikalna technika zdobienia przy pomocy serwetek, papieru oraz specjalnie
do tego celu stworzonych preparatów. Dają one niesamowite efekty i pozwalają przeobrazić zwykłe z pozoru przedmioty w prawdziwe „perełki”.
W decoupeage’u stosuje się różne techniki, często łącząc kilka naraz. Wykonane przez uczestniczki zajęć przedmioty mogą wyglądać jak ręcznie malowane lub używając specjalnego preparatu, możemy uzyskać charakterystyczny efekt spękań (crackle). Prowadząca przekazała treść w sposób prosty i zrozumiały dla każdego słuchacza warsztatów, dostarczając przy tym praktyczną wiedzę i umiejętności. Ponadto na zajęciach uczestnicy pracują na konkretnych przedmiotach, wychodząc z zajęć z pięknie ozdobionymi przez siebie przedmiotami, a wszystko to w przyjemnej, miłej i twórczej atmosferze podczas zajęć Decoupage.
Zapraszamy do galerii.

Występ chóru akademickiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

24 stycznia 2016 roku w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Złejwsi Małej wystąpił chór akademicki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pod kierownictwem artystycznym prof. dr. hab. Bernarda Mendlika. W repertuarze chóru dominowały polskie kolędy i pastorałki. Na koncert przybył Wójt Gminy Jan Surdyka,
Radni oraz Mieszkańcy Gminy. Dostojnych Gości powitał zespół śpiewaczy „Melodia” kolędą „Gdy śliczna Panna”. Chór został bardzo entuzjastycznie przyjęty przez licznie zgromadzoną publiczność i nagrodzony gromkimi brawami z owacją na stojąco. Publiczność doceniła pełen profesjonalizm i dorobek artystyczny zespołu. W programie znalazły się tradycyjne kolędy i pastorałki, usłyszeliśmy m.in.:
„Lulajże Jezuniu”, „Anioł pasterzom mówił”, „Wśród nocnej ciszy”, a także „Do szopy”, „Święta Panienka” i inne piękne kolędy i pastorałki.

Polskie kolędy mają olbrzymie znaczenie dla naszej kultury i tradycji, dlatego warto je przybliżać, zwłaszcza młodemu pokoleniu.

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem koncertu, który wprowadził wszystkich słuchaczy w świąteczny, Bożonarodzeniowy nastrój. Po uroczystym koncercie nadszedł czas na słowa podziękowania,
gratulacje i życzenia. Wójt Gminy i Dyrektor GOKiS złożyli podziękowania za wspaniały koncert na
ręce Dyrygenta Chóru, życząc dalszych sukcesów na niwie artystycznej.

                                                                                                          Dyrektor GOKiS
                                                                                                          Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii.

IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek w GOKiS

Tegoroczne motto Konkursu: „Leć kolędo do ludzi …”
Po raz IV Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej zorganizował Gminny Konkurs Kolęd
i Pastorałek. Jest to wydarzenie, które od lat cieszy niesłabnącą popularnością . Całemu wydarzeniu
towarzyszy nieodłącznie miła atmosfera, która sprzyja wymianie doświadczeń artystycznych, nawiązywaniu nowych kontaktów, jak również integracji wśród dzieci i młodzieży. Głównym celem Konkursu jest prezentacja wartościowych pod względem religijnym
i artystycznym kolęd i pastorałek oraz kultywowanie tradycji świątecznych. Konkurs adresowany był do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jury pod przewodnictwem mgr Krzysztofa Biernackiego postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia Kategoria I – PRZEDSZKOLA I miejsce – Kamil Kuczawski – Gminne Przedszkole w Złejwsi Małej II miejsce – Aleksander Składanek, a III Inga Urbańska – oboje
z Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej Kategoria II SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I – III I miejsce – Anna Donderska – SP Przysiek II miejsce Roksana Cięciwa III miejsce Pola Niewiemska , obie ze SP
w Siemoniu Wyróżnienia: Wiktoria Rawa – SP Przysiek, Jagoda Kowalska – SP Łążyn Kategoria III SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI I miejsce Alsayed Omar Fatima – SP Górsk II miejsce Agata Konopa – SP Zławieś Wielka III miejsce Alicja Sądej – SP Rzęczkowo Wyróżnienia: Martyna Jabłońska – SP Górsk, Wiktoria Drewnowska – SP Rzęczkowo Kategoria IV GIMNAZJA I miejsce Natalia Drzewiecka – Gimnazjum w Górsku II miejsce Katarzyna Foth – Gimnazjum w Rzęczkowie Wyróżnienia: Wiktoria Kiljan – Gimnazjum w Rzęczkowie , Weronika Laskowska –Gimnazjum w Górsku.
Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim Uczestnikom Konkursu,
Nauczycielom za trudną pracę i wskazanie właściwej drogi.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Zapraszamy do galerii.

Sukces solistów GOKiS

19 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół nr 14 w Toruniu odbył się Konkurs Kolęd
i Piosenek Bożonarodzeniowych. W szranki stanęło 50 uczestników ze szkół toruńskich i powiatu toruńskiego. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej reprezentowały trzy uczestniczki zajęć wokalnych. W  najmłodszej kategorii II nagrodę zdobyła Agata Urbańska z utworem „ Jadą Kolędnicy”, zaś w starszej kategorii I nagrodę zdobyła Paulina Łoboda z kolędą „ Dla Niego cały świat”. Sukcesy naszych solistów sprawiają wielką radość i dają nam motywację do dalszej pracy. Serdecznie gratulujemy!!!
Zapraszamy do galerii.

Konkurs na najciekawszą kartkę bożonarodzeniową.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej po raz kolejny był organizatorem konkursu na najciekawszą kartkę bożonarodzeniową. Na konkurs wpłynęło 85 prac dzieci i młodzieży z terenu gminy. Prace uczestników ocenione były przez komisję, która kierowała się poziomem artystycznym wykonanej pracy, pomysłowością,
pracochłonnością, estetyką wykonania, oryginalnością, a także stopniem
nawiązania do tradycji. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.
Bardzo trudno było wytypować zwycięzców, gdyż wszystkie prace były bardzo
pomysłowe, a do ich wykonania wykorzystano różnorodne techniki.

Jury pod przewodnictwem Anity Przybyszewskiej – Pietrasiak postanowiło przyznać 6 nagród
i 10 wyróżnień.

NAGRODY

I nagroda – Filip Baranowski – SP Przysiek
II nagroda – Joanna Drewnowska
III nagroda – Mateusz Drewnowski . Oboje z ZS w Rzęczkowie
IV nagroda – Zuzanna Kowalska,
V Iwona Niedźwiedź,
VI Dagmara Cyrana. Uczennice z SP w Siemoniu.

WYRÓŻNIENIA

Patrycja Norkowska, Patrycja Dynas , Natalia Czajkowska– SP Łążyn, Maciej Najdowski – ZS Rzęczkowo
Katarzyna Falkowska, Maja Jabłońska, Zuzanna Olechnicka, Joanna Szymańska , Maciej Breitenbach, Szymon Wiśniewski - SP Siemoń.

Bardzo dziękuję wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie i włożyły mnóstwo trudu w wykonanie pięknych prac plastycznych. Zwycięzcom gratuluję wielkiego sukcesu i życzę jak najlepszej
przyszłości … Jestem pod ogromnym wrażeniem wysokiego poziomu artystycznego.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Więcej zdjęć w galerii.

Kartka świąteczna z materiałów ekologicznych.

Zespół Szkół nr 34 w Toruniu był
organizatorem konkursu plastycznego pn. „ KARTKA ŚWIĄTECZNA Z MATERIAŁÓW
EKOLOGICZNYCH”
Komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia. Olga Trzcińska zdobyła II nagrodę , a Agata Nelec wyróżnienie. Obie uczestniczą w zajęciach plastycznych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Wigilia z drużyną harcerską

Na zaproszenie Drużyny harcerskiej w Złejwsi Wielkiej w dniu 5 grudnia 2015r. zespół „ Melodia” wziął udział w uroczystej wigilii w Zespole Szkół w Złejwsi
Wielkiej.
Uroczystość rozpoczęła się od powitania wszystkich gości przez drużynową Darię Kaczanowicz.
Po powitaniu nastąpiło krótkie przedstawienie mikołajkowe, które przygotowali harcerze i zuchy. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy spotkania zasiedli do wspólnej wigilijnej kolacji. Po kolacji harcerze wspólnie z gośćmi zasiedli w
kręgu ognia, gdzie ze zniecierpliwieniem oczekiwali na Świętego Mikołaja. Sympatyczny przyjaciel dzieci zagościł po głośnym wzywaniu i obdarował harcerzy, zuchów i zaproszonych gości prezentami.

Śpiew połączył wszystkich, którzy odpowiadając na zaproszenie przyszli, aby przeżyć wieczór na wspólnym kolędowaniu. Na spotkanie przybyli nie tylko starsi, dla których kolędowanie jest równocześnie miłym powrotem pamięcią do rodzinnego domu, ale i dzieci które miały okazje uczyć się tradycji. W radosnej atmosferze szybko minął wieczór i pozostawił u wszystkich pragnienie wspólnego spotykania się starszych i młodszych i pielęgnowania pięknych polskich tradycji.

Celem spotkania była integracja środowiska harcerskiego w duchu tradycji narodowych związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Całe spotkanie odbywało się przy błyszczącej od świecidełek choince.

Uroczystość zakończyła się zawiązaniem kręgu z harcerskim pożegnaniem.

                                                                                                            Dyrektor GOKiS
                                                                                                            Maria Karpińska

Pozostałe zdjęcia w galerii.

WARSZTATY DECOUPAGE

W piątkowe popołudnie 4 grudnia, podczas warsztatów
decoupage w GOKiS powstały pięknie zdobione butelki, pudełeczka, deseczki do krojenia.

Autorki tych oryginalnych przedmiotów - uczestniczki warsztatów, prezentują swoje
dzieła.

Miło nam poinformować, że Klaudia Kowalska,uczestniczka
zajęć plastycznych, w GOKiS w Złejwsi Małej otrzymała wyróżnienie w konkursie plastycznym „Wśród czerniewickich sosen”, którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 34
w Toruniu i Hospicjum Nadzieja.

To kolejna nagroda dla uczestników zajęć plastycznych.

Zapraszamy dzieci z naszej gminy, które chcą rozwijać swoje plastyczne pasje na zajęcia w GOKiS w każdy wtorek w godz. 17:00 – 19:00.

Warsztaty decoupage


KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu oraz Okręg Toruński Polskiego Związku Filatelistów zorganizowały konkurs plastyczny na projekt znaczka pocztowego

Wręczenie nagród laureatom konkursu
plastycznego na projekt znaczka pocztowego - Jan Paweł II – Patron Rodziny
odbyło się 24.10.2015 w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu

Laureatki konkursu:

Jagoda Kowalska III miejsce

Klaudia Kowalska wyróżnienie

Julia Wiśniewska wyróżnienie

Laureatki są uczestniczkami zajęć sekcji plastycznej działającej w GOKIS.

GMINNY FESTIWAL pn. „ PRZEBÓJ MAMY I TATY”
    18 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbył się Gminny Festiwal pn. „ PRZEBÓJ MAMY I TATY”. Na scenie zaprezentowali się uczniowie Gminnego Przedszkola i szkół z terenu Gminy.
  Jury pod przewodnictwem mgr Arnolda Itricha zmagania uczestników oceniało w czterech kategoriach wiekowych, zwracając uwagę na dykcję, dobór repertuaru, walory głosowe i efekt wizualny.

Nagrody zdobyli:

Kat. I – Przedszkole

I miejsce Aleksandra Wiśniewska – SP Przysiek
II Miejsce Radosław Kiljan – Gminne Przedszkole w Złejwsi Małej
III miejsce Aleksander Składanek – Gminne Przedszkole w Złejwsi Małej

Kat. II SP Kl. I – III

I miejsce Zuzanna Sobczak – SP Czarnowo
II miejsce Debora Trzaska – SP Czarnowo
III miejsce Amelia Pindel - SP Przysiek

Kat. III SP. KL. IV – VI

I miejsce Rafał Wiśniewski – SP Czarnowo
II miejsce Alsayed Omar Fatima – SP Górsk
III miejsce Olivier Stępień – SP Zławieś Wielka

Kat.IV – Gimnazjum

I miejsce Weronika Laskowska
II miejsce Weronika Piasecka

Obie z Gimnazjum w Górsku

GRAND PRIX Festiwalu zdobyła Agata Konopa - SP Zławieś Wielka

Wyróżnienia:

Filip Rębacz - SP Łążyn
Klaudia Kowalska  - SP Łążyn
Maja Angowska  - SP Przysiek
Martyna Jabłońska SP Górsk
Julian Liśkiewicz SP Czarnowo

„ Tak bardzo się starałem”. „Znamy się tylko z widzenia”, „ Szarpany”, to tylko niektóre z utworów,
z jakimi zmierzyli się młodzi artyści. Na scenie królowały piosenki z repertuaru Czerwonych Gitar, Marka Grechuty, Anny German, Trubadurów i Golec Orkiestra. Laureaci festiwalu otrzymali dyplomy
oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki
oraz niespodzianki.

Pozostałe zdjęcia w galerii.

ZADUSZKI JAZZOWE W "POZA TORUŃ".

Link do 82 e-wydania gazety "poza Toruń". Artykuł zamieszczono na stronie 24.
http://pozatorun.pl/e-wydanie-4

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Z okazji Narodowego Święta
Niepodległości w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbyły się uroczyste obchody 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Naród Polski. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. celebrowana w intencji Ojczyzny przez Ks. Wojciecha Murawskiego
w kościele pw. Św. Stanisława Kostki
w Złejwsi Wielkiej.

W uroczystości uczestniczyli:
Wójt Gminy – Jan Surdyka, Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Pawlikowski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Janusz Fifielski, Radny Powiatu Toruńskiego – Janusz Kononiuk,
Proboszcz parafii - Ks. Wojciech Murawski, Sekretarz Gminy – Grażyna Krystosiak, Zarząd Gminnego Koła Kombatantów z Prezesem Mieczysławem Więchem na czele, radni gminy, dyrektorzy szkół, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych, harcerze i licznie zebrani mieszkańcy gminy.

Po uroczystej Mszy Św. dostojni goście udali się do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, by wspólnie jako patrioci obchodzić ten szczególny dzień. Po wprowadzeniu Sztandaru odśpiewano hymn narodowy. Ciekawy program będący aktywną lekcją historii Polski przybliżającą istotę tego narodowego święta przygotował zespół „ Melodia” działający przy GOKiS w Złejwsi Małej. Bogatą oprawę muzyczną z pieśniami patriotycznymi przygotowali muzycy – kapela zespołu „ Melodia”. Na zakończenie odśpiewano
pieśń patriotyczną „Rota”. Po części oficjalnej i artystycznej gości podjęto świętomarcińskimi rogalami, gdyż zgodnie z tradycją sięgającą początkom połowy XIX stulecia, raz w roku, 11 listopada należy skonsumować przynajmniej jednego słodkiego rogala.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej za tę piękną lekcję historii pragnie podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie Narodowego Święta
Niepodległości – władzom gminy, ks. proboszczowi, kombatantom, radnym, harcerzom, pracownikom GOKiS, kierownikom jednostek, sołtysom, zespołowi śpiewaczemu „ Melodia” wraz z muzykami oraz licznie przybyłym mieszkańcom Gminy.

                                                                                                                Dyrektor GOKiS
                                                                                                                Maria Karpińska

Zapraszamy do naszej galerii.

ZADUSZKI JAZZOWE


7 listopada 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbyły się „Zaduszki Jazzowe 2015”. Tegoroczne Zaduszki Jazzowe były esencją dobrego smaku, które zagwarantował
zespół Dixie Team. Podczas koncertu usłyszeliśmy standardy jazzowe oraz popularne utwory
we własnych oryginalnych interpretacjach. Wieczór był poświęcony pamięci ludzi, którzy odcisnęli się
w naszym życiu wielkim piętnem.
Podczas koncertu wspomniano polskich muzyków, kompozytorów, dyrygentów i wokalistów zmarłych
w 2015 roku.

Dlaczego Zaduszki?

To stara, polska tradycja, że w okolicach kościelnego wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, jazzmani spotykają się aby grać ze sobą, a przy tym wspomnieć tych, z którymi kiedyś grali lub tych, z którymi zagrać nie zdążyli, żeby zastanowić się nad przemijaniem i sensem życia.

Zapraszamy do galerii.

Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU

W sobotę, 7 listopada na Orliku
w Złejwsi Małej odbyły się turnieje eliminacyjne powiatu toruńskiego piłki nożnej dziewcząt „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”.
Zawody odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych: 4-5 i 2-3 klasa szkoły podstawowej.
Bezkonkurencyjne okazały się zawodniczki UKS Orkan Zławieś Wielka, które wygrały wszystkie mecze bez straty bramki. Drugie miejsca zajął drugi zespół z naszej gminy UKS Trójka Górsk, a trzecie druga drużyna UKS Orkan Zławieś Wielka.
Drużyny ze Złejwsi Wielkiej awansowały
do Finałów Wojewódzkich, które odbędą się w Świeciu, w maju przyszłego roku.

UKS Orkan klasa 2-3 grał w składzie: Julita Wietrzykowska, Paulina Miedzianowska, Jagoda Kalinowska, Martyna Rutkowska, Emilia Jasik, Magdalena Opankowska, Weronika Tworek.

UKS Orkan klasa 4-5 grał w składzie: Marta Zakierska, Agata Rękas, Maria Przybyszewska, Karolina Sikora, Anna Powirska, Daria Opankowska, Wiktoria Ładniak, Dominika Krzysztoń, Oliwia Jasik, Martyna Filarska.

Zwycięskiej drużynie serdecznie gratulujemy.

Więcej zdjęć w galerii.

III Wojewódzki Festiwal Zespołów Folklorytycznych i Śpiewaczych
Wydarzenia w naszym Ośrodku odbiły się także szerokim echem w lokalnej prasie. "Poza Toruń" oraz "Nowości" opublikowały artykuły z wydarzenia do którego link zamieszczamy poniżej. Strona 27. 
https://www.scribd.com/fullscreen/286597303?access_key=key-GbPTsWElIBmsjtG9CTVQ&allow_share=true&escape=false&view_mode=scrollGMINNY KONKURS PIOSENKI

21 października 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbył się Gminny Konkurs Piosenki. Na scenie rozbrzmiewały
piosenki śpiewane przez uczennice
i uczniów ze szkół w Złejwsi Wielkiej,
Górska, Przysieka, Czarnowa, Łążyna i Siemonia. W uroczystości wziął udział
Wójt Gminy - Jan Surdyka.

Jury konkursu pod przewodnictwem Arnolda Itricha oceniało
wokalistów w trzech kategoriach wiekowych.

Kategoria I kl. I – III

I miejsce – Julia Jakubik - ZS Górsk
II miejsce – Amelia Pindel – SP Przysiek
III miejsce – Pola Niewiemska – SP Siemoń

Wyróżnieni: Debora Trzaska – SP Czarnowo i Zosia Szwejkowska – SP Przysiek

Kategoria II kl. IV – VI

I miejsce Julian Liśkiewicz – SP Czarnowo
II miejsce Rafał Wiśniewski - SP Czarnowo
III miejsce Miłosz Ładyński – SP Łążyn

Wyróżnienia otrzymali:

Aleksandra Hamerla – SP Siemoń
Martyna Jabłońska – ZS Górsk
Olivier Stempień – SP Zławieś Wielka

Kategoria III Gimnazjum

Wyróżnienie - Natalia Drzewiecka – ZS Górsk

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za wspaniały występ , a nauczycielom za
wkład w przygotowanie uczniów.
Życzymy dalszych sukcesów w występach scenicznych.

                                                                                                              Maria Karpińska

                                                                                                                Dyrektor GOKiS

Zapraszamy do galerii.

III WOJEWÓDZKI FESTIWAL ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH
I FOLKLORYSTYCZNYCH


17 października 2015 roku po raz trzeci Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej zorganizował III Wojewódzki Festiwal Zespołów
Śpiewaczych i Folklorystycznych. Do Festiwalu zgłosiły swój akces zespoły śpiewacze i folklorystyczne z powiatu bydgoskiego, nakielskiego i toruńskiego.


Swój dorobek artystyczny zaprezentowały:

Zespół „ Jutrzenka” z Czernikowa

Zespół „ Wspomnienie” – Mała Nieszawka

Zespół „ Pokolenia” - Lubicz Dolny

Zespół „ Harmonia” - Górsk

Zespół „ Solecczanie „ – Solec Kujawski

Zespół „ Mroczanki” – Mrocza

Zespół „ Dolina Drwęcy” – Lubicz Górny

Zespół „ Leśna Kraina” – Cierpice

Zespół „ Łubianioki – Łubianka

Zespół „ Melodia” – Zławieś Mała

Kapela „Dolina Drwęcy”

Gościnnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Płomienie” z Bydgoszczy pod kierownictwem artystycznym Pani Izabeli Grochowskiej.

Wśród gości, którzy zaszczycili swoją obecnością byli: Starosta Toruński – Mirosław Graczyk, Wójt Gminy Zławieś Wielka – Jan Surdyka, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zławieś Wielka - Janusz Fifielski oraz Dyrektor Miejsko –  Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy - Kamila Łączna.

Festiwal był wspaniałą okazją do zaprezentowania publiczności swojego dorobku kulturalnego, okazją do rozrywki, integracji i relaksu.

Jestem dumna, że tworzymy społeczność ludzi naładowanych pozytywną energią, ludzi z pasją
i marzeniami. Dzisiejsza uroczystość, to nasz wspólny sukces na który pracujemy każdego dnia.
Najważniejsze jest, byśmy dbali o nasze korzenie, byśmy wydobywali z nich to co najpiękniejsze, muzyka i sztuka ludowa, to nasze dziedzictwo, o które trzeba dbać, które trzeba pokazywać.  Za pomocą pieśni przekazujemy sobie zwyczaje, elementy tradycji i kultury.

Zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej wraz z Zespołem „MELODIA” serdecznie dziękują wszystkim gościom i uczestnikom Festiwalu za zapał, entuzjazm, zaangażowanie i za fakt,
że przez swoją muzykę i śpiew czynią świat piękniejszym, cytując:

„Gdzie słyszysz śpiew tam idź, tam dobre serca mają
źli ludzie wierzaj mi, Ci nigdy nie śpiewają”. — J.W.Goethe
                                                                                                                Maria Karpińska

                                                                                                                Dyrektor GOKiS


Nasze wydarzenia uwieczniła także gazeta "Poza Toruń" na stronie 27 swojego internetowego wydania:
https://www.scribd.com/fullscreen/286597303?access_key=key-GbPTsWElIBmsjtG9CTVQ&allow_share=true&escape=false&view_mode=scrollPozostałe zdjęcia w galerii - zapraszamy.ttałozostacia w gal zapraszamy

ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE

W ostatnich dniach na boiskach
wielofunkcyjnych Orlik odbyły się eliminacje wojewódzkie Turnieju Orlika o
Puchar Premiera RP w piłce nożnej dziewcząt i chłopców, w dwóch kategoriach wiekowych: 4 i 5 klasa SP oraz 6 klasa SP +1 GIM. Turnieje trwały cztery dni. Większą popularnością cieszyły się rozgrywki chłopców. Turniej odbył się pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.
Wyniki turniejów:
- W kategorii dziewcząt 4-5 klasa SP zwyciężył UKS ORKAN Zławieś Wielka.
- W kategorii chłopców 4-5 klasa SP zwyciężyła szkoła SP 6 Toruń
- W kategorii dziewcząt 6 klasa SP, 1GIM zwyciężył UKPK KANIA Toruń
- W kategorii chłopców 6 klasa SP, 1GIM zwyciężył ZS 24 Toruń

W kategorii chłopców zwycięskie drużyny awansowały do finałów wojewódzkich, a w kategorii dziewcząt do półfinałów, które odbędą się we Włocławku.

Więcej zdjęć w galerii - zapraszamy.

GMINNE ELIMINACJE

17 września na Orliku w Złejwsi
Małej odbyły się gminne eliminacje drużyn piłki nożnej dziewcząt i chłopców w ramach turnieju o Puchar Premiera. Eliminacje odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych: 4 i 5 klasa SP oraz 6 klasa SP i 1 GIM.
Eliminacje zwyciężyli:
- dziewczęta 4 i 5 klasa – UKS Orkan Zławieś Wielka
- dziewczęta 6 SP i 1 klasa Gim. – UKS Trójka Górsk
- chłopcy 4 i 5 klasa - UKS Orkan Zławieś Wielka
- chłopcy 6 SP i 1 GIM. - UKS Orkan Zławieś Wielka

Zwycięskie drużyny będą reprezentowały naszą gminę na eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się na boiskach Orlik w Złejwsi Małej w terminie od 22 do 25 września.

Więcej zdjęć w galerii

Zespół "Melodia" na II Przeglądzie Zespołów Ludowych w Górsku.

Więcej zdjęć w galerii - zapraszamy.

Eko multimedialny konkurs "Dobry dla przyrody, dobry dla siebie".

Jesteś miłośnikiem przyrody? Lubisz z obiektywem podglądać zwierzęta i obserwować rośliny? Weź udział w konkursie i wygraj cenne nagrody!!!
V edycja konkursu fotograficznego pn. "Eko multimedialny konkurs "Dobry dla przyrody, dobry dla siebie".

Orgnizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Tilia i Szkoła Leśna na Barbarce. Konkurs ma chcrakter otwarty i ogólnoolski, organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 13-18 lat i osoby powyżej 18 lat.

Rodzaj prac: fotografia przyrodnicza.

Zakres tematyczny konkursu: dokumentowanie piękna przyrody, w tym gatunków chronionych, walorów wybranych obszarów i miejsc cennych przyrodniczo oraz bogactwa gatunkowego.

Terminarz konkursu:

I etap - nadsyłanie prac do konkursu do 9 września 2015 r.

II etap - ocena prac przez jury konkursu, wybór 20 prac od 12-17 września 2015 r.

III etap - ocena 20 prac przez internautów 18 września - 2 października 2015 r.

IV etap - warsztaty fotograficzne dla laureatów konkursu wybranych przez jury do głosowania internetowego 9-11 października 2015 r.

Podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród - 11 października 2015 r.

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 9600 zł. Laureaci konkursu wytypowani przez jury do głosowania internetowego wezmą udział w bezpłatnych 3 - dniowych warsztatach fotograficznych, które zorganizowane zostaną w Osadzie Leśnej Barbarka w dniach 9-11.10.2015 r.

Zapraszamy na www.ekomultimedialnykonkurs.pl

Trzecia Edycja Gminnej Ligi Tenisa Ziemnego

Zakończyła się trzecia edycja Gminnej Ligi Tenisa Ziemnego, która trwała cztery miesiące, od maja
do sierpnia. W lidze uczestniczyło siedemnastu mężczyzn i jedna kobieta. Uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy dziewięcioosobowe. Do ćwierćfinałów awans wywalczyć musiało po 4 zawodników.

Po 3- godzinnym, emocjonującym pojedynku w finale miejsce pierwsze wywalczyłJanusz Lemke, drugie miejsce zajął Grzegorz Hryniewicz, a Trzecie Maciej Janczarski.

GOKiS i zepół "Melodia" na dożynkach gminnych - Zławieś Mała 29.08.2015 r.

Więcej zdjęć w galerii.Gminna Liga Tenisa Ziemnego


    Zakończyła się faza grupowa Gminnej Ligii tenisa ziemnego, której rozgrywki toczą się od maja. W lidze udział brało 18 tenisistów w tym jedna tenisistka.
Z dwóch grup 9 osobowych do fazy finałowej awans uzyskali po czterech najlepszych uczestników.
Pary ćwierćfinałowe:
Janusz Lemke – Miłosz Sadurski
Marek Dydo – Maciej Janczarski
Grzegorz Hryniewicz – Katarzyna Mikowska
Bartosz Janik – Tomasz Tomkiewicz

    Ogłoszenie wyników i wręczenie Pucharów: I miejsce wręczy Wójt Jan Surdyka, II miejsce Przewodniczący Rady Gminy Piotr Pawlikowski, III miejsce Dyrektor GOKiS Maria Karpińska.
Wręczenie pucharów nastąpi w dniu 29 sierpnia 2015r. na dożynkach gminnych w Złejwsi Małej.

    Na Orliku, oprócz Gminnej Ligi Tenisa Ziemnego, mieszkańcy gminy uprawiają tę dyscyplinę także
rekreacyjnie, czerpiąc z niej wiele radości i satysfakcji. Jednak główną dyscypliną Orlika jest piłka nożna chłopców i dziewcząt w różnych kategoriach wiekowych. Zajęcia skupiają się głównie na przygotowaniach do turniejów o Puchar Tymbarka, Puchar Premiera RP i do ligi KP ZPN Toruń Wisły Pędzewo. Kolejną, chętnie uprawianą na boisku dyscypliną jest piłka koszykowa, z której
satysfakcję czerpać można na równi z wyżej wymienionymi dyscyplinami .

Więcej zdjęć w galerii - ZAPRASZAMY.TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO

12 lipca na korcie tenisowym znajdującym się na Orliku w Złejwsi Małej odbyła się III edycja gry podwójnej (debel) w tenisie ziemnym. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, który ufundował pamiątkowe statuetki dla najlepszych par. W turnieju uczestniczyło pięć par, cztery męskie i jedna damsko - męska. Turniej rozegrany był systemem „każdy z każdym”, dwa sety do czterech wygranych gemów.

Klasyfikacja końcowa turnieju:

1. Katarzyna Mikowska, Janusz Lemke    6pkt.6-2
2. Miłosz Sadurski, Damian Lisiecki          6pkt. 6-2
3. Bartek Janik, Tomasz Tomkiewicz          5pkt.5-3
4. Maciej Janczarski, Michał Rębisz          2pkt. 2-6
5. Marek Dydo, Zygmunt Piotrowski        1pkt. 1-7

Więcej zdjęć w galerii.

27 czerwca przy amfiteatrze w Złejwsi Małej odbyła się impreza rodzinna „ Sobótka”. Wieczór uświetniły zespoły Harmonia i Melodia,
soliści GOKiS, grupa taneczna cheerleaderek
, grupa taneczna Zumba. Gwiazdą wieczoru była kapela podwórkowa „Koronowiacy”.
Dodatkowymi atrakcjami były zabawy z klaunem, konkursy sportowe i turniej
warcabowy o puchar dyrektora GOKiS.

Gminne Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy zadbały o podniebienia uczestników Sobótki, serwując regionalne przysmaki. Po części oficjalnej i artystycznej do północy odbyła się zabawa taneczna przy zespole „ Latino”.
Więcej zdjęć w galerii.

Patriotycznie wyśpiewali zwcięstwo.PATRIOTYCZNIE WYŚPIEWALI ZWYCIĘSTWO

                                                „Naród, który traci pamięć

                                                  przestaje być Narodem –

                                              staje się jedynie zbiorem ludzi,

                                            czasowo zajmujących dane terytorium.”

                                                          Józef Piłsudski

to hasło Festiwalu Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, który odbył się 16 maja br. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy.

16 maja 2015 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy odbył się X Festiwal Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej.

W Festiwalu udział wzięli soliści i zespoły z powiatu bydgoskiego, chełmińskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, żnińskiego, miasta Bydgoszczy i Chełmna. Powiat toruński i gminę Zławieś Wielka
reprezentował zespół śpiewaczy„ Melodia”, działający przy Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Z uwagi na rangę Festiwalu, patronat honorowy sprawowany był przez Posła do Europarlamentu Pana Janusza Zemke, Poseł na Sejm RP Panią Iwonę Kozłowską, Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Szefa Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, Komendanta Kujawsko – Pomorskiej Chorągwi ZHP, Starostę Nakielskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza.

Organizatorzy: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy, Kujawsko- Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Bydgoszczy.

Na scenie pojawiło się około 200 uczestników w czterech kategoriach: soliści, zespoły wokalne, chóry, zespoły muzyczne.

Jury pod przewodnictwem Pana Macieja Puto – Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bydgoszczy w kategorii chórów doceniło poziom naszych prezentacji i przyznało I MIEJSCE zespołowi śpiewaczemu” Melodia” – Puchar Starosty Nakielskiego.

Zespół wykonał dwa utwory patriotyczne: „ Modlitwa obozowa” i „ Pałacyk Michla” Ta ostatnia podbiła serca licznie zgromadzonej publiczności.

Nie ukrywamy zadowolenia z odniesienia wielkiego sukcesu. Dla zespołu to ogromna nobilitacja. Widać efekty naszej ciężkiej pracy, naszego wspólnego wysiłku, podkreślają członkowie zespołu.To
świetne wieści, bowiem bez wątpienia zespół śpiewaczy „Melodia” właśnie w ten sposób w znakomity sposób propaguje naszą małą Ojczyznę i gminną kulturę.Należy docenić pracę całego zespołu, bo wszyscy na niego zapracowali. Niech ten sukces będzie dla wszystkich radością, a jednocześnie motywacją do dalszej pracy w zespole.

Gratulujemy wszystkim członkom zespołu za ten kolejny sukces.

Maria Karpińska
Dyrektor GOKiS.


Zdjęcia w galerii.

I EDYCJA GMINNEGO BIEGU IM. ZBYSZKA JĘDRASA1 maja 2015 roku odbyła się I Edycja Gminnego Biegu imienia Zbyszka Jędrasa.
Bieg odbył się ulicami i drogami gminnymi. Start głównego biegu Skłudzewo z metą na Orliku w Złejwsi Małej.

Długość trasy wynosiła:

Bieg główny – 5 km

Bieg dla gimnazjum – 2,5 km

Bieg dla szkół podstawowych kl. IV-VI – 1 km

Bieg dla szkół podstawowych kl. I – III – 500 m

Trasa była oznaczona przez Organizatora i OSP oraz posiadała oznaczony każdy kilometr.

W sportowej rywalizacji wzięli udział nastolatkowie jak i dorośli .Ponad 100 biegaczy to pozytywny sygnał, świadczący o tym, że Bieg cieszył się popularnością.

Najwyższe wyniki osiągnęli:

Kategoria klasy I – III szkoły podstawowej

Dziewczyny:

1. Anastazja Czyżycka – Zławieś Wielka

2. Oliwia Kaczmarek – Górsk

3. Zofia Sobczak – RzęczkowoChłopcy:

1. Mikołaj Bartkowski – Czarnowo

2. Oliwer Piotrowski – Zławieś Wielka

3. Szymon Wiśniewski – SiemońKategoria klasy 4-6 szkół podstawowych

Dziewczyny:

1. Angelika Wojciechowska – Górsk

2. Oliwia Grześko – Zławieś Wielka

3. Aleksandra Hamerla – Siemoń

Chłopcy:

1. Jakub Sondej – Rzęczkowo

2. Kacper Patek – Zławieś Wielka

3. Marcel NowakowskiKategoria klas I – III gimnazjum

Dziewczyny:

1. Angelika Paradowska – Zławieś Wielka

2. Sylwia Trzpil – Rzęczkowo

3. Natalia Kornacka – Rzęczkowo

Chłopcy:

1. Patryk Frątczak – Rzęczkowo

2. Cezary Rutkowski – Rzęczkowo

3. Mariusz Karpiński – Zławieś WielkaKategoria ponad gimnazjalna i dorosłych

Kobiety:

1. Emilia Dankowska – Zławieś Mała

2. Luiza Barniecka – Rzęczkowo

3. Beata Boniecka – Czarne Błoto

Mężczyźni:

1. Mariusz Danielewski – Skłudzewo

2. Janusz Lemke – Czarnowo

3. Adrian Młodecki – Zławieś WielkaCelem I Edycji Gminnego Biegu im. Zbyszka Jędrasa było propagowanie zdrowego trybu życia przy jednoczesnym kultywowaniu pamięci o zmarłym działaczu sportu. Organizatorem biegu i fundatorem nagród  był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.

Medale wręczyła Pani Teresa Czajkowska – Jędras żona zmarłego Zbigniewa, Jan Surdyka – Wójt Gminy i Maria Karpińska Dyrektor GOKiS.

Warto nadmienić , że inicjatorem biegu ulicznego w naszej gminie był zmarły Zbigniew Jędras. Dlatego należy kultywować sportowe dzieło Zbyszka.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej składa serdecznie podziękowanie dla jednostek OSP ze Złejwsi Małej, Skłudzewa i Toporzyska, którzy z ogromnym zaangażowaniem
zapewnili pomoc przedmedyczną i zabezpieczenie trasy podczas biegu. Słowa uznania należą się animatorom Boiska Orlik P. Tomaszowi Tomkiewiczowi, P. Januszowi Lemke, P. Magdalenie Laskowskiej – nauczycielowi z Gimnazjum w Złejwsi Wielkiej za oprawę strony technicznej oraz wolontariuszom – uczniom ZP w Złejwsi Wielkiej, którzy pomagali w organizacji biegu.

Wysoka frekwencja była dla organizatorów miłym zaskoczeniem i z pewnością stanowić będzie dodatkową mobilizację do organizowania tego rodzaju imprez w przyszłości

Dziękujemy za wspólne bieganie i do zobaczenia za rok.
                                                                                                            Maria Karpińska
                                                                                                            Dyrektor GOKiS

Zdjęcia w galerii.

Koncert z okazji 10 – tej rocznicy śmierci Świętego Jana Pawła II.

12 kwietnia 2015 roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w kościele p. w. Św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej odbył się koncert z okazji 10 – tej rocznicy śmierci Świętego Jana Pawła II. Organizatorem uroczystości był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej i Parafia Rzymsko – Katolicka w
Złejwsi Wielkiej. Wszyscy zebrani na koncercie uczcili minutą ciszy pamięć drogiego naszym sercom Świętego Jana Pawła II i odegranie przez skrzypka utworu „ Cisza”.

Koncert swoim występem uświetnił kwartet muzyków tworzących Nova Quartet, którzy zaprezentowali gościom utwory muzyki klasycznej. Na zakończenie zgromadzeni w kościele wierni odśpiewali „
Barkę” ulubioną pieśń Wielkiego Apostoła Miłosierdzia.

10 rocznica śmierci Naszego Papieża jest z pewnością jednym z ważniejszych wydarzeń w obecnym czasie.

Właśnie w Niedzielę Miłosierdzia Bożego zapewniliśmy o naszej wierności i pamięci o Świętym Janie Pawle II.

Zdjęcia w galerii.

IV Gminny Konkurs Ortograficzny

30 marca 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbył się IV Gminny Konkurs Ortograficzny o Pióro Wójta Gminy Zławieś Wielka. W opinii jury, któremu przewodniczyła Maria
Rochowiak – nauczyciel akademicki z Torunia, gimnazjaliści biorący udział w konkursie wykazali się bardzo dobrą znajomością reguł ortografii i doskonale poradzili sobie z tekstem dyktanda, jak i tekstem ortograficznym.

Mistrzem ortografii 2015 został Michał Wiciński z Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej – otrzymał pióro i statuetkę ufundowane przez Jana Surdykę – Wójta Gminy Zławieś Wielka.

I miejsce Wiktoria Fiksa

II miejsce Agata Halapacz

obie z Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej

III miejsce Weronika Klempert z Zespołu Szkół w Górsku.

Laureaci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, dziękujemy także nauczycielom prowadzącym za doskonałe
przygotowanie młodzieży.

Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.

Zdjęcia w galerii.

Konkurs na najciekawszą kartkę wielkanocnąGminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej ogłosił wyniki konkursu na najciekawszą kartkę wielkanocną.

Jury pod przewodnictwem Anity Przybyszewskiej – Pietrasiak postanowiło przyznać sześć nagród i cztery wyróżnienia

Nagrody:

I miejsce Julia Melerska – SP Siemoń

II Kuba Klimek – ZS Rzęczkowo

III Katarzyna Falkowska – SP Siemoń

IV Klaudia Wiśniewska ZS Zławieś Wielka

V Natalia Cudak ZS Zławieś Wielka

VI Anna Czajkowska – SP Siemoń

Wyróżnienia:

Marcelina Michalska ZS Rzęczkowo

Olga Trzcińska ZS Zławieś Wielka

Łucja Mądrzejewska SP Siemoń

Wanessa Bober ZS Rzęczkowo

Zdjęcia w galerii. 

Kwalifikacje wstępne 20 Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki "Wygraj Sukces"


                23 marca 2015 roku w Brodnickim Domu Kultury odbyły się kwalifikacje wstępne 20 Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „ Wygraj Sukces”. Organizatorem Konkursu jest Tarnobrzeski Dom Kultury i Studio „PRO-MEDIA” w Tarnobrzegu.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej reprezentowało 3 solistów. W kwalifikacjach I Etapu wzięło udział 50 solistów m.in. z Torunia, Świecia, Aleksandrowa Kujawskiego. Do II Etapu Komisja Konkursowa zakwalifikowała 13 solistów , wśród nich znalazła się Marta Kwiatkowska uczestniczka zajęć wokalnych GOKiS. Soliści wykonali 2 piosenki w języku polskim. II Etap Konkursu – kwalifikacje wstępne odbędą się w dniach 24 kwietnia – 10 maja 2015roku. Marcie gratulujemy! i życzymy dalszych sukcesów.

Zdjęcia w galerii. 

Konkurs XXIII Szkolnej Sceny Piosenki i Poezji.

7 marca w Zespole Szkół nr 28 w Toruniu odbył się konkurs
XXIII Szkolnej Sceny Piosenki i Poezji – wojewódzki przegląd artystyczny. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej reprezentowało 7 solistów.

W kategorii 0 – III szkoła podstawowa wyróżnienia zdobyły:

Pola Niewiemska

Agata Urbańska


W kategorii IV – VI – szkoła podstawowa


II miejsce zdobyła Marta Kwiatkowska

W kategorii gimnazjum

III miejsce Jakub Jabłoński


Organizatorzy :                                                     Patronat Honorowy

Zespół Szkół nr 28                                              Marszałek Województwa
w Toruniu                                                            Kujawsko - Pomorskiego

Młodzieżowy Dom Kultury                                    Kuratorium    Oświaty
w Toruniu                                                            w Bydgoszczy


                                                                            Prezydent Miasta Torunia


Cieszymy się z osiągnięć solistów. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zdjęcia w galerii.

Gminny Turniej Tenisa Stołowego Gry Podwójnej.

Gminny Turniej Tenisa Stołowego 1 marca 2015 roku odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego gry podwójnej ( debel ) mężczyzn o Puchar Dyrektora GOKiS. Organizatorem i fundatorem nagród był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.
Puchar Dyrektora GOKiS zdobyli: Roman Suchowiecki i Tomasz Rękas
II nagroda - Czesław Krystosiak i Ariel Krystosiak
III nagroda - Janusz Lemke i Krzysztof Matusiak Zwycięzcom gratulujemy!


Soliści z GOKiS na I WojewódzkimKonkursie Kolęd 
i Pastorałek

31 stycznia 2015roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu odbył się I Wojewódzki Konkurs Kolęd i
Pastorałek. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu reprezentowało 7 solistów. Jury pod przewodnictwem prof. Romana Gruczy przyznało nagrody i wyróżnienia:

Kat. I

III miejsce Pola
Niewiemska – brązowa statuetka


Wyróżnienie Agata Urbańska

Kat. II

III miejsce ex aequo

Marta Kwiatkowska, Paulina Łoboda – brązowa statuetka

Wyróżnienie Aleksandra Hamerla, Aleksandra Owieśna

Kat. III

I miejsce Jakub Jabłoński – złota statuetka

Dzień 31 stycznia okazał się dla naszych solistów bardzo radosny i owocny. Cieszymy się z osiągnięć naszych solistów, ale najważniejszym sukcesem jest rozwijanie przez dzieci swoich własnych zdolności i umiejętności, pokonywanie tremy i współdziałanie w grupie. Największe sukcesy to te, które
zdobywamy w konfrontacji z innymi solistami. Zachęcam naszych solistów, aby rozwijali się nie tylko dla sukcesów, bo muzyka sama w sobie jest największą nagrodą.

Dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu to ogromny sukces, jakrównież dla naszej Gminy.

                  GRATULUJEMY!


                                                                                                          Dyrektor GOKiS


                                                                                                          Maria Karpińska

  Zdjęcia w galerii
III Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek


28 stycznia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbył się III Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Do udziału w konkursie zgłosiło się 22 solistów ze szkół z terenu naszej gminy. Organizatorem Konkursu był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.

Komisja w składzie: AgnieszkaWitki – dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej w Górsku,
Anita Przybyszewska
–Pietrasiak – metodyk w zakresie sztuki muzycznej i plastycznej, Maria Karpińska
– dyrektor GOKiS , po wysłuchaniu prezentacji artystycznych przyznała nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I - PRZEDSZKOLA

I nagroda Konrad Pietrzak –Gminne Przedszkole w Złejwsi Małej

II nagroda – Agata Urbańska – Gminne Przedszkole w Złejwsi Małej

Kategoria II -SZKOŁY
PODSTAWOWE - KL. I – III

I nagroda Zuzanna Śmigiel – SP w Górsku

II nagroda Nadia Chojnowska– SP w Górsku

III nagroda Amelia Pindel –SP w Przysieku


Wyróżnienie - Zosia Szwejkowska – SP w Przysieku

Kategoria III SZKOŁY PODSTAWOWE KL. IV – VI

I nagroda Katarzyna Foth –SP w Łążynie

II nagroda Alicja Sądej – SP w Rzęczkowie

III nagroda Zuzanna Klejbach– SP w Łążynie

Równorzędne wyróżnienia:

Aleksandra Hamerla – SP Siemoń

Martyna Jabłońska - SP Przysiek


Julia Karczewska - SP Czarnowo

Kategoria IV – GIMNAZJA

I nagroda Natalia Drzewiecka – Gimnazjum w Górsku

Nagrodę Grand Prix III Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek otrzymała Michalina Jankowska
ze Szkoły Podstawowej w Przysieku.


Podziękowania dla nauczycieli:

Pani Teresie Czajkowskiej –Jędras, Pani Danucie Michalskiej, Pani Hannie Piekarskiej,
Pani Małgorzacie Waczyńskiej, Pani Violecie Deleszek, Pani
Agnieszce Starczewskiej,
Panu Krzysztofowi Kędzierskiemu, Panu Januszowi Heyka.


Udział w Konkursie świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu imprezą w naszej gminie i spełnieniu podstawowych celów festiwalu, jakimi są poznawanie bogatej polskiej tradycji kolędniczej, jak również uwrażliwienie, przede wszystkim młodych ludzi, na jej piękno i jeszcze większe rozbudzenie ruchu i śpiewu kolędowego w naszym regionie, poznawanie nieznanych i zapomnianych polskich kolęd i pastorałek oraz
prezentacja efektów pracy młodych wykonawców i ich nauczycieli.

Uczestnicy Konkursu otrzymali nagrody i dyplomy.

Wszystkim występującym, a w szczególności wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Zapraszamy wszystkich do udziału w przyszłorocznej edycji festiwalu.

Zdjęcia w galerii